ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ   Άρθρο 15 Κατανομή των οργάνων

 

 

Η κατανομή των οργάνων προς μεταμόσχευση γίνεται με διαφανή, αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης.

  • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:08 | Στέλιος Πασχαλινάς

    Προτείνεται να εφαρμοσθεί το Ισπανικό Μοντέλο Μεταμοσχεύσεων με διορισμένο επαγγελματία υγείας σε κάθε ΜΕΘ νοσοκομείου υπεύθυνο για τον συντονισμό με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων κάθε μεταμόσχευσης από θανόντα διασωληνομένο ασθενή.
    Το εν λόγω μοντέλο έχει πετύχει αναλογία 40 μεταμοσχεύσεων από πτωματικούς δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ισπανία όταν στην Ελλάδα είναι μόνο 6,6 ανά εκατομμύριο.
    Άλλες χώρες που έχουν πετύχει επίσης υψηλά ποσοστά μεταμοσχεύσεων είναι η Κροατία 33.3, Βέλγιο 30,5 , Πορτογαλία 30 και Μάλτα 30 μεταμοσχεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού.