Άρθρο 43 Καταργούμενες διατάξεις  

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 23, 29 έως 41 και 67 του ν. 3984/2011 (Α’ 150).

  • 28 Φεβρουαρίου 2023, 07:59 | ΓΙΟΥΛΗ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ

    Τα άρθρα 24-28 του ν.3984/2011 ,που αφορούν τα θέματα προσωπικού του ΕΟΜ, διατηρούνται ως έχουν.
    Παρ ότι στο άρθρο 20 και σε άλλα σημεία του Νομοσχεδίου γίνεται ρητή αναφορά στους Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) του ΕΟΜ που τοποθετούνται στα Νοσοκομεία δοτών, με βάση το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο και αφήνοντας ως έχει τα θέματα προσωπικού του ΕΟΜ, οι μοναδικοί Συντονιστές που εξακολουθούν να προβλέπονται είναι οι 7 της Κεντρικής Υπηρεσίας τους ΕΟΜ και καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους υπόλοιπους (30 περίπου) που θα χρειαστεί να στελεχώσουν όλα τα μεγάλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας για την ανεύρεση δοτών οργάνων.
    Ειδικά για την πρόσληψη των ΤΣΜ και του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του ΕΟΜ, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί η πρόληψή τους εκτός ΑΣΕΠ (όπως ισχύει με τον 3984/2011), όπως έχει γίνει με άλλους φορείς που απασχολούν «ειδικό»προσωπικό, καθώς πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό αντικείμενο μέσα σε ένα σύστημα με υψηλές λειτουργικές και 24ωρες απαιτήσεις. Υψηλή επιστημονική κατάρτιση, δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας υπο συνθήκες πίεσης χρόνου, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων, αναπτυγμένα επικοινωνιακά προσόντα και συναισθηματική αντοχή είναι ορισμένα από τα, εκ των ων ουκ ανευ, χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω ΑΣΕΠ, ούτε μέσω εκπαίδευσης.