Άρθρο 30 Επιβαρυντικές περιστάσεις

 

  1. Εάν τα αδικήματα του άρθρου 29 τελούνται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή αν το θύμα είναι ανήλικος ή άτομο με διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
  2. Εάν τα αδικήματα του άρθρου 29 τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή.