Άρθρο 7 – Ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία

7.1. Ανοικτή διαδικασία: είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά.
7.2. Κλειστή διαδικασία: είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει εκδηλώνοντας ενδιαφέρον και μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται μετά από σχετική επιλογή τους από την ΝΕΡΙΤ μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
7.3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση: είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η ΝΕΡΙΤ διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
7.4. Ανταγωνιστικός διάλογος: είναι η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί για ιδιαίτερα πολύπλοκες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 60/2007, στο πλαίσιο της οποίας κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει εκδηλώνοντας ενδιαφέρον, και η ΝΕΡΙΤ διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, εφόσον πληρούν τα εκάστοτε κριτήρια ποιοτικής επιλογής προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.

 • 17 Δεκεμβρίου 2013, 12:28 | Δημήτρης ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θεωρώ ότι η ΝΕΡΙΤ δεν χρειάζεται ξεχωριστό κανονισμό προμηθειών απο εκείνο που διέπει το δημόσιο τομέα.Kαι μπορεί να είναι ΑΕ αλλά μπορεί να υιοθετήσει το κανονισμό προμηθειών του Δημοσίου τομέα που τουλάχιστον εξασφαλίζει δικαστική προστασία συμμετεχόντων και ευρεία δημοσιότητα. Μονη αλλαγή η υποχρέωση δημοσίευσης του προχειρου διαγωνισμού που σήμερα δεν υφισταται.

  Ειναι αδιανόητο να μιλάμε για πρόχειρο διαγωνισμό όπως αυτός οριοθετείται στο παραπανω σχεδιο κανονισμού της ΝΕΡΙΤ.

  «οι διαδικασίες προμηθειών στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ είναι αυτές που διέπουν το Δημόσιο Τομέα»

  πχ ΠΔ 118/2007, ΠΔ 60/2007, Ν.2286/1995 όπως τροποποιηθηκε και ισχυει κτλ