2.5 – Ελληνικές επιχειρήσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας

Αθροιστικά, την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017 , οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.400.398 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.256.853, εκ των οποίων οι 1.281.388 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 975.465 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Επομένως, το ισοζύγιο είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 143.545 νέες θέσεις εργασίας (υψηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του έτους 2016 κατά 7.285 περισσότερες θέσεις εργασίας). Η ανωτέρω θετική εξέλιξη αποτυπώθηκε στο Ειδικό Τεύχος ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο 1-21 Οκτωβρίου 2017 όπου στο σύνολο των 1.824.437 εργαζομένων οι 1.248.437 είναι πλήρους απασχόλησης (68,44%) και οι 575.790 είναι μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης (31,56%) .
Το ανωτέρω γεγονός θα πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασμό με το μέγεθος των επιχειρήσεων που κυριαρχούν στην ελληνική οικονομία οι οποίες απασχολούν προσωπικό έως 10 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι 218.961 από τις συνολικά 247.236 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν το 2017, απασχολούσαν έως 10 άτομα (ποσοστό 88,56%). Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 10 άτομα ανέρχονταν το 2017 σε 28.275, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 11,44% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), θετικό ισοζύγιο παρουσίασε η επιχειρηματικότητα το 2017 αφού οι εγγραφές υπερέχουν των διαγραφών κατά 6.031 επιχειρήσεις. Οι ατομικές αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συστάθηκαν το 2017 με 17.570 εγγραφές, σημειώνοντας ωστόσο μικρή υποχώρηση σε σχέση με τις αντίστοιχες εγγραφές για το 2016 (18.470). Σημαντική άνοδο για μια ακόμη χρονιά καταγράφουν οι νεοσυσταθείσες ΙΚΕ. Ειδικότερα, από τις 4.748 που είχαν συσταθεί το 2016, αυξάνονται το 2017 στις 6.738.
Αναφορικά με τον δυναμισμό των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας , σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, στους δυναμικούς κλάδους ανήκουν οι Δραστηριότητες εστιατορίων, οι Πολυετείς καλλιέργειες, το Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, τα Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, το Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα, οι Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, οι Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, και η Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, ενώ στους φθίνοντες κλάδους ανήκουν η Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, η Ανώτερη εκπαίδευση, οι Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, οι Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι Δραστηριότητες παροχής ποτών, οι Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης, το Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, το Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης, οι Κατασκευαστικές εργασίας ολοκλήρωσης και τελειώματος, και η Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Επίσης, αναφορικά με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων, στα δυναμικότερα επαγγέλματα συγκαταλέγονται οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι Πωλητές σε καταστήματα, οι Σερβιτόροι, οι Βοηθοί παρασκευής τροφίμων, οι Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου, και οι Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών. Στα φθίνοντα επαγγέλματα συγκαταλέγονται οι Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά, οι Κτίστες, οι Υπάλληλοι λογιστηρίου, οι Ταμίες, ταμιολογιστές, οι Γραμματείς διοίκησης, οι Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου, οι Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων, και οι Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευής και διανομής.