2.2 – Χαρακτηριστικά της απασχόλησης και αμοιβή της εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στην Ελλάδα το 2017 ο αριθμός απασχολούμενων ανήλθε σε 3.752.674 άτομα από 3.673.559 άτομα το 2016, παρουσιάζοντας μία αύξηση 2,15%. Όπως αναφέρθηκε, το ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20 έως 64 ετών) για το έτος 2017 διαμορφώθηκε στο 57,8%, υψηλότερο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Στους άνδρες το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο 67,7% (από 65,8% το 2016) και στις γυναίκες 48,0% (από 46,8% το 2016). Το μερίδιο μερικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 9,8% για το 2017 (9,9% το 2016) και της προσωρινής ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο σύνολο της μισθωτής απασχόλησης ήταν 11,4% της μισθωτής απασχόλησης (11,2% το 2016).
Σημειώνεται επίσης ότι το μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων στο σύνολο των απασχολούμενων ανέρχεται το 2017 στο 30,1% και 30,2% για το 2016 και είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το αντίστοιχο σε επίπεδο ΕΕ (14,6% το 2016). Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο ανέρχεται σε 65,9% το 2017, του συνόλου των απασχολούμενων, σταθερό σε σχέση με το 2016, εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ήταν 84,3% το 2016.
Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 586 ευρώ μικτά για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και σε 510 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών, καθώς μειώθηκε κατά 22% και κατά 32% αντίστοιχα από το 2012. Οι μειώσεις στους κατώτατους μισθούς δεν βοήθησαν στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, και η οικονομική κρίση με τη μείωση της ζήτησης της εργασίας οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της μετανάστευσης υψηλά καταρτισμένου νεανικού εργατικού δυναμικού . Από το 2008 μέχρι το 2013, σχεδόν 223 χιλιάδες νέοι, κάτοικοι Ελλάδος, ηλικίας 25-39 ετών εξήλθαν μόνιμα από τη χώρα με κατεύθυνση τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή και καλύτερες προοπτικές κοινωνικής και οικονομικής προόδου.
Σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ , κατά το έτος 2017, στο σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη χώρα (1.824.437 άτομα), το 77,35% αμείβεται με μισθό μεγαλύτερο από 500 ευρώ και το 22,65% με μισθό μικρότερο ή ίσο με 500 ευρώ (περιπτώσεις αποκλειστικά μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).