02 – Το πλαίσιο

2.1 Κατάσταση της αγοράς εργασίας
2.2 Χαρακτηριστικά της απασχόλησης και αμοιβή της εργασίας
2.3 Χαρακτηριστικά της ανεργίας
2.4 Εγγεγραμμένη ανεργία/Χαρακτηριστικά των ανέργων αναζητούντων εργασία
2.5 Ελληνικές επιχειρήσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας
2.6 Συμπεράσματα από την ανάλυση – Προτεραιότητες