Άρθρο 7 Υπαγωγή Εταιρειών Ομίλου ΟΑΣΑ στις διατάξεις του νόμου περί ΔΕΚΟ Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Ομίλου ΟΑΣΑ

1. Ο ΟΑΣΑ οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και κάθε εταιρεία που θα ιδρυθεί από τον ΟΑΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα’ και ββ’ της περίπτωσης κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος («Εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ») υπάγονται στο Ν. 3429/2005 περί Δ.Ε.Κ.Ο., όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ διέπονται από τα Άρθρα 2, 3 και 4 του Ν. 3429/2005, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χωρίς καμία παρέκκλιση πλην των προβλεπομένων στον παρόντα Νόμο.

3. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ συνάπτουν τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του Ν. 3581/2007 κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 1 του ως άνω Ν. 3581/2007.

4. Με αποφάσεις των Διοικήσεων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ είναι δυνατή, στο πλαίσιο του εκάστοτε εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και σε συμφωνία με τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ή για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημοσίου τομέα:

(α) Η ανάθεση σε τρίτους παντός είδους προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εκτελούνται από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, όπως ενδεικτικώς της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των χώρων και μέσων αρμοδιότητας τους για διαφημιστικές προβολές, των λογιστικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων, και των νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

(β) Η υπό την επιφύλαξη της άρτιας εξυπηρέτησης των αναγκών των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, όπως ενδεικτικώς η εκμίσθωση εγκαταστάσεων σε τρίτους για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και η πώληση ακινήτων ή τροχαίου υλικού.

5. Με διεταιρικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ΟΑΣΑ και οποιασδήποτε από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη οργάνωση και παροχή του συγκοινωνιακού έργου, και χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων ή προϋποθέσεων:

(α) Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ την παροχή υπηρεσιών εκδόσεως, προμήθειας και πώλησης εισιτηρίων για ορισμένα ή / και όλα τα μεταφορικά μέσα των εταιρειών αυτών καθώς και υπηρεσιών ελέγχου επικύρωσης εισιτηρίων από τους επιβάτες.

(β) Ο ΟΑΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των αντισυμβαλλομένων μερών την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοδηγών, ηλεκτροδηγών κλπ.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 00:51 | Νίκος

  Όπως είναι γνωστό, η βιωσιμότητα των συγκοινωνιακών Φορέων, εξαρτάται άμεσα από την καταβολή κομίστρου.
  Είναι αδιανόητο σε ένα ιδιωτικό Φορέα όπως π.χ. το ΚΤΕΛ να πει κάποιος ότι δεν πληρώνει. Έχουμε μάθει δυστυχώς στην Ελλάδα να μη σεβόμαστε ότι είναι δημόσιο και να κάνουμε τους τζάμπα μάγκες. Ας πει κανείς στο ταξί ή στο ΚΤΕΛ «Δεν πληρώνω!» . Δε χρειάζεται να δώσω απάντηση για την τύχη που θα έχει…
  Δεν είναι σωστή η ανταλλαγή εισιτηρίων ανώνυμη ή επώνυμη.
  Θα πρέπει όμως για να το καταλάβουν όλοι δυστυχώς να μπει και κάποιο πρόστιμο από το Νόμο, όπως π.χ. η καταβολή προστίμου ίσου με το δεκαπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου για τους παραβάτες επιβάτες (τόσο του δότη όσο και του λήπτη). Και το τρέχον άρθρο του Νόμου αυτού είναι μια καλή θέση νομίζω.
  Ευχαριστώ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 23:19 | Βασίλης Κατσαρέας

  Στην παράγραφο 4α -με την παρούσα διατύπωση τουλάχιστον- αφίνονται ανοιχτά ΟΛΑ τα ενδεχόμενα για την εκχώρηση ΟΛΩΝ των δραστηριοτήτων των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων σε τρίτους!!!

  Οι δράσεις που αναφέρονται ενδεικτικά είναι λογικές.
  Να προσδιοριστούν ως δράσεις που δύνανται να παρέχονται από τρίτους ΜΟΝΟ αυτές που είναι δευτερέυουσες και υποστηρικτικές ως προς την παραγωγή του συγκοινωνακού έργου.

  Η κίνηση και η συντήρηση πρέπει να είναι σαφως περιγεγραμένες in-house.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 22:05 | Τάσος

  Στο ν/σ ο ΟΑΣΑ θα έχει αυτόν τον έλεγχο με υπερεξουσίες. Πως; Με τι προσωπικό;
  Με τι γνώσεις θα επεμβαίνει στο εσωτερικό των εταιριών; Είναι τόσο πολύπλοκη και εαίσθητη σε θέματα ασφάλειας η λειτουργία ειδικά του Μετρό με τόσα πολύπλοκα συστήματα που δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να έχει ελεγκτικό και μόνον ρόλο.
  Το σχήμα όπου ο ΟΑΣΑ θα εισπράτει, θα καθορίζει δρομολόγια και οι εταιρίες θα ασκούν το έργο των μεταφορών δεν ακούγεγται ξεκάθαρο και δεν είναι βιώσιμο.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 20:59 | Κ. Χρονόπουλος

  Με βάση την εμπειρία μου από διάφορα Μετρό της Αμερικής και της Ευρώπης, θα ήθελα να υποβάλω την πρόταση που ακολουθεί εντός των αστερίσκων:

  Άρθρο 7 Παράγραφος 5 α
  «… ελέγχου επικύρωσης εισιτηρίων από τους επιβάτες. *Η ανταλλαγή εισιτηρίων μεταξύ επιβατών επιφέρει πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του αντιτίμου του εισιτηρίου για τον κάθε συναλλασσόμενο επιβάτη*.»

  Ευχαριστώ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 19:40 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ

  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΠ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΔΩ?

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 16:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.

  Να ξεκαθαρίσει το καθεστως λειτουργίας των ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
  Είναι ΔΕΚΟ? ειναι ΝΠΙΔ?

  Επίσης λόγω της ιδιαιτερότητας τω εταιρειών . Λειτουργία 365 μερες τον χρόνο 24ωρες την ημέρα. Δουλεύοντας ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΑΡΓΙΕΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ, , (τουλάχιστον οι ειδικότητες α’ γραμμης) σε κυλιόμενες βάρδιες, και ως εκ τούτου με αυξομειούμενες απολαβές ανά μήνα, οι όποιοι οικονομικοί περιορισμοί (ΠΛΑΦΟΝ απολαβών κύριων και δευτερευουσών), να υπολογίζονται σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση)

  Για Παράδειγμα υπάλληλος με ετήσιες απολαβές 38000 που έτυχε λόγω βαρδιων ένα μήνα να πάρει 4300 να μη θεωρείται οτι εχει υπερβεί το πλαφον των 4000 αφού οι ετήσιες απολαβές του είναι λιγότερες των 48000
  (4000Χ 12)

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 14:38 | Δημήτρης Κουρούκλης

  Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί ο έλεγχος εισιτηρίων σε ιδιώτες, τουλάχιστον στα αυτοκινούμενα μέσα (ΟΣΥ). Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου οι επιβάτες επιβιβάζονται στο όχημα -αποκλειστικά- από τη μπροστινή πόρτα προκειμένου να ελεγχθούν τα εισιτήριά τους από τον οδηγό.

  Επίσης τοποθετείστε σε όλες τις στάσεις πινακίδες τηλεματικής προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος -εξ αρχής- πόση ώρα είναι υποχρεωμένος να περιμένει μέχρι να έρθει το λεωφορείο, αλλιώς να έχει την επιλογή του ΤΑΞΙ.

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 14:39 | Κουμούτσος Θεόδωρος

  Όταν η Ν.Δ. ψήφιζε τον Ν.3429/2005, το ΠΑΣΟΚ δεν ειπε οτι όταν έρθει στην εξουσία θα τον καταργήσει όπως άλλωστε συνήθως. Καταλάβαμε όλοι τώρα το γιατί . Για να καταργήσει απο όλους τους εργαζόμενους ότιδήποτε δικαιούνταν μέσω των Σ.Σ.Ε. . Σήμερα το βλέπουμε στην πράξη . Επεκτείνει την ισχύ του νόμου και με το πολυνομοσχέδιο που πέρασε τον Δεκέμβρη για όλες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και τώρα και για τις υπόλοιπες επιχειρήσες που δεν θεωρούνταν μέχρι τώρα τέτοιες, όπως η ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ. Πείτε ανοιχτά κύριε υπουργέ τι ακριβώς κάνετε . Εξαθλιώνετε τους εργαζόμενους . Καταργώντας τα πάντα με τρόπο που ούτε επι δικτατορίας δεν γνώρισε ο τόπος. Βέβαια τότε ίσως να μην είχε η κυβέρνηση τον έλεγχο των σωματείων τόσο, όσο σήμερα.