Προσάρτημα Δ

Κατεβάστε το Προσάρτημα Δ σε μορφή pdf απο εδώ.

  • 13 Αυγούστου 2011, 18:51 | Δημήτρης Φιλίππου

    1. Στον Πίνακα 1 θα πρέπει να προστεθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60364-Χ – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης ».

    2. Στον Πίνακα 2 θα πρέπει να προστεθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61753-Χ – Πρότυπο επίδοσης ινοοπτικών συσκευών διασύνδεσης και παθητικών εξαρτημάτων».