Προσάρτημα Γ

Κατεβάστε το Προσάρτημα Γ σε μορφή pdf απο εδώ.

  • 22 Αυγούστου 2011, 15:21 | ΟΤΕ

    Γ.6 Εναέριες καλωδιώσεις

    Να τροποποιηθεί ως ακολούθως (προφανώς υπάρχει τυπογραφικό λάθος):

    Εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.10.

  • Στην παράγραφο Γ.3 προτείνεται να προστεθεί: Καλωδιώσεις αυτοματισμού και ελέγχου με τάση SELV σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.