ΑΡΘΡΟ 7 Μεταβατικές διατάξεις

Σε έργα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί ή/και προκηρυχθεί πριν την δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εφαρμογή των Προτύπων και των Συστάσεων του Τεχνικού Κανονισμού του Παραρτήματος της παρούσης δεν είναι υποχρεωτική και ακολουθούνται οι προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αδειοδότηση / προκήρυξη των έργων αυτών.

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:26 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Με την υπάρχουσα εμπειρία από τις εγκαταστάσεις λήψης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, όπου αυθαίρετα εγκαθίστανται ατομικές κεραίες όχι μόνο σε όλα τα δώματα αλλά και τους εξώστες των πολυκατοικιών, πιστεύουμε ότι η διάταξη υποχρεωτικής ύπαρξης ενός μόνο κεντρικού συγκροτήματος κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων θα μείνει κενό γράμμα με την πάροδο του χρόνου (όπως άλλωστε έχει γίνει μέχρι τώρα) αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα επανελέγχου των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό. Ως γνωστόν η διαδικασία επανελέγχου προβλέπεται για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, και θα μπορούσε να εφαρμοσθεί για τις εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  Όσον αφορά τον αριθμό των κεραιών, λόγω της ύπαρξης πολλών δορυφόρων τηλεοπτικών προγραμμάτων (π.χ. ASTRA, HOT BIRD, HELLAS SAT), αν κάθε μία αντίστοιχη κεραία προστίθεται στο κεντρικό συγκρότημα, ίσως το αποτέλεσμα αισθητικά να είναι αντίθετο του επιδιωκόμενου σκοπού για μείωση του αριθμού των κεραιών.

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:03 | jkop

  Θα πρέπει οι κανόνες να ισχύουν και για τα υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια.
  Ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα, να υπάρχει περίοδος εφαρμογής μια διετία.

 • 1 Αυγούστου 2011, 21:30 | Χρήστος Γιορδαμλής

  Σε κτίρια υπό κατασκευή είναι πσημαντικό να προσδιοριστεί ως υποχρεωτική η τοποθέτηση κενών πολυσωληνίων για μελλοντική χρήση ώστε να αποφευχθεί σημαντική μελλοντική επιβάρυνση.