Προσάρτημα Β

Κατεβάστε το Προσάρτημα Β σε μορφή pdf απο εδώ.

 • 22 Αυγούστου 2011, 15:40 | ΟΤΕ

  B.10 Εναέριες καλωδιώσεις

  Να τροποποιηθεί ως ακολούθως (προφανώς υπάρχει τυπογραφικό λάθος):

  Εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.10.

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:57 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Κεφάλαιο Β.5.2: Ταχύτητες ανέμου
  Οι προβλεπόμενες ταχύτητες ανέμου δεν είναι σύμφωνες με τον Ευρωκώδικα 1991-1-4: Γενικές δράσεις – Δράσεις Ανέμου (βλ. π.χ. http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec0_1_1_4.pdf). Σε κάθε περίπτωση, η θεμελιώδης βασική ταχύτητα ανέμου που προβλέπεται από το Εθνικό Προσάρτημα του Ευρωκώδικα, είναι:
  – για τα νησιά και τα παράλια μέχρι 10 km από την ακτή: 33 m/s, δηλαδή 118,8 km/h
  – για την υπόλοιπη χώρα: 27 m/s δηλαδή 97,2 km/h.
  Επομένως πρέπει να εναρμονιστεί η διάταξη σχετικά με τις ταχύτητες ανέμου, με τα προβλεπόμενα στον Ευρωκώδικα 1991-1-4.

 • 13 Αυγούστου 2011, 18:15 | Δημήτρης Φιλίππου

  1. Στην παράγραφο Β.1 θα πρέπει να προστεθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1.

  2. Στην παράγραφο Β.5.1 και στη επιλογή 2 θα πρέπει να προστεθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1.

  3. Στην παράγραφο Β.7.1 και στο σημείο που αναφέρεται «Τα ομοαξονικά καλώδια με συνδετήρα…» θα πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη «συνδετήρας» με την λέξη «σύνδεσμος» σύμφωνα με την ΕΛΕΤΟ.

  4. Στην παράγραφο Β.7.1 και στο σημείο που αναφέρεται «Τα ομοαξονικά καλώδια με συνδετήρα… ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-4 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-6» θα πρέπει να προστεθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1.

  5. Στην παράγραφο Β.7.2 θα πρέπει να προστεθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1.