Άρθρο 23 – Επέκταση εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) δύνανται να εφαρμόζονται και στους Ανώτατους Αξιωματικούς οι οποίοι αποστρατεύτηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις και οι οποίοι δεν διατήρησαν τον επί τιμή τίτλο της θέσης τους, εφόσον κατά το έτος της αποστρατείας τους έπασχαν από σοβαρή ασθένεια για την οποία είχε εκδοθεί γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από τον χρόνο που υπηρέτησαν στην οργανική θέση του βαθμού που κατείχαν κατά την αποστρατεία τους. Για το σκοπό αυτό, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.