Άρθρο 07 – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017

Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) παρατείνεται έως την 31η.12.2019.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 12:24 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

  «Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις»

  Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 136 του νόμου 4504/2017 θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να επαναδιατυπωθεί στο σύνολό της. Ωστόσο, παρεμβαίνουμε στη διαβούλευση γιατί θεωρούμε αναγκαία την άμεση συμπλήρωση της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014 (Α’ 92), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του νόμου 4504/2017 (Α’ 184). Την εν λόγω συμπλήρωση θεωρούμε κρίσιμη, για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των Ναυπηγείων Περάματος.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε, στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014 (Α’ 92), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του νόμου 4504/2017 (Α’ 184), την προσθήκη μετά το πρώτο εδάφιο, δευτέρου εδαφίου ως εξής :
  « Στα ανωτέρω επαγγελματικά πλοία, όταν καταπλέουν χωρίς επιβάτες για ελλιμενισμό, επισκευή, μετασκευή καθώς και στις νέες κατασκευές, που ναυπηγούνται στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του επομένου εδαφίου, αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2960/2000 (τελωνειακός κώδικας) και του άρθρου 27 του νόμου 2859/2000».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Τα ναυπηγεία μας, καθώς και μια πλειάδα δορυφορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτά ,σε επισκευές και κατασκευές πλοίων (άνω των 500 επιχειρήσεων με πάνω από 12.000 χιλιάδες εργαζόμενους) , έχουν υποστεί ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

  ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ έγιναν ορατές και σας καταθέτουμε παρακάτω το τι «εισπράξαμε» εμείς και εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις και επαγγελματίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 της εφαρμογής του άρθρου 136 & 1 ν. 4504/17
  Αρχικά οι εκπρόσωποι των πλοιοκτητών, των ήδη εδώ ευρισκόμενων επαγγελματικών πλοίων σε κατάσταση επισκευής ,αντέδρασαν πολύ αρνητικά στην μη αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού κράτους του Εγγράφου Εθνικότητας της σημαίας που έφερε το πλοίο, παρά τις προσπάθειές μας να υποβαθμίσουμε το θέμα .
  Τα πλοία ενώ είχαν καταπλεύσει ως επαγγελματικά τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες βρέθηκαν ξαφνικά σε καθεστώς ομηρίας καθώς οι αρχές απαιτούσαν επιπρόσθετα χαρτιά για την έκδοση ΔΕΚΠΑ ή TRANSIT LOG ( καταστατικά της αλλοδαπής εταιρείας, πληρεξούσια με ΑPOSTIL, χρήστη, εκπρόσωπο κ.α.), να βεβαιώσουν δηλαδή ψευδώς ότι καταπλέουν για τουρισμό και όχι για επισκευή ελλιμενισμό (με ότι αυτό συνεπάγεται) , με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν στον προκαθορισμένο χρόνο να μεθορμίσουν σε μαρίνες ή να αποπλεύσουν για τον προορισμό τους.
  Παράλληλα , υπήρχε έντονη αντίδραση από το Τελωνείο για την έκδοση Transit log σε πλοία που εκτός του ότι ήταν επαγγελματικά, είχαν καταθέσει Δηλωτικό Κατάπλου σύμφωνα με τον Ν.2960/2000 άρθρο 12 ( Τελωνειακός Κώδικας) όπως ισχύει.
  Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα πλοίων που έμειναν εβδομάδες εγκλωβισμένα στα ναυπηγεία ή σε μαρίνες. Μεγάλος αριθμός πλοίων απέπλευσαν από τις μαρίνες για ναυπηγεία του εξωτερικού και άλλα που περιμέναμε από το εξωτερικό για επισκευή (όπως κάθε χρόνο) μας ειδοποίησαν ότι δεν θα έρθουν .
  Για το έτος 2018 έχουν χαθεί πολλές εκατοντάδες ημερομίσθια, ενώ έρχονται μηνύματα συνεχώς από τους συνεργάτες μας και αντιπροσώπους εκτός Ελλάδος πως κανένα επαγγελματικό σκάφος με ξένη σημαία δεν συζητά μελλοντική συνεργασία επισκευής ή κατασκευής ,(κάτω από αυτές τις συνθήκες )στην Ελλάδα και είναι σε αναζήτηση ναυπηγείων σε Τουρκία ,Ιταλία , Κροατία, Ισπανία, Πορτογαλία , Μάλτα, κ.λ.π.

  Ο Πρόεδρος

  του Συνδέσμου Ναυπηγείων Περάματος

  Θεολόγος Κατσουλάκης

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 22:17 | Gina Polemi

  Στον ιδιο Νόμο 4504/17 το άρθρο 136 απαγορεύει την επιβιβαση /αποβιβαση των ξενων επαγγελματικων σκαφων στην χώρα μας. Υπο πορουποθεσεις:

  1. Τα Κοινοτικής σημαίας σκάφη, υποχρεούνται σε έκδοση επαγγελματικής άδειας και υποκατάστημα/εγκατάσταση της εταιρείας στην Ελλάδα με την γνωστή γραφειοκρατία. Για αυτόν τον λόγο είναι δυσπρόσιτη στους ξένους που θέλουν να μας επισκεφθούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
  2. Για τα δε μη Κοινοτικής σημαίας συνεπάγεται επίσης και φορολογία εισοδήματος 29% συν την προείσπραξη φόρου του επόμενου έτους ενώ στην παραπάνω κατηγορία (Ελληνικά και Κοινοτικά) είναι μηδενική.
  Εάν τα σκάφη αυτά εκκινούν από Ελληνικούς Λιμένες και το ΦΠΑ πληρωθεί στην Χώρα μας (όπως γίνεται και με τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη με απλά έναν ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ) ενδεικτικά σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα διαφυγόντων εσόδων που έχει η Ελλάδα ενώ αντίθετα θα μπορούσε να ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ:
  Ένα μέσο σκάφους 50 μέτρων για ένα ναύλο 7 ημερών μπορεί να αγγίξει το ποσόν των 500.000€. Το ΦΠΑ με την υπάρχουσα Νομοθεσία είναι 9,6%.
  Επίσης τα επαγγέλματα που θίγονται (έμμεσος ΦΠΑ) με την μείωση των αφίξεων είναι πολλά πχ. Ναυπηγεία, Μαρίνες, Τροφοδότες, ξεναγοί, Ναυτικοί Πράκτορες και σε μεγάλο ποσοστό η Περιφέρεια (νησιά Αιγαίου και Ιονίου) κ.α.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε σαν Χώρα από τον διερχόμενο θαλάσσιο Τουρισμό με τις εξής προτάσεις:
  1. Με την δημιουργία μίας σύντομης διάρκειας άδεια (fast track license) 5 μηνών που να αφορά στα διερχόμενα σκάφη (χωρις υποκαταστημα).
  2. Την δημιουργία μηχανισμού είσπραξης ΦΠΑ επί των ναυλοσυμφώνων ίση με τα Ελληνικά επαγγελματικά.
  3. Να δύνανται να διαχειμάσουν στα Ναυπηγεία μας με δηλωτικό (χρήση ατέλειας).