Άρθρο 01 – Κύρωση Συμβάσεων Παραχώρησης

1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτών, οι συμβάσεις παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κατωτέρω αναφερομένων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.:
Α. Η από 21-03-2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Β. Η από 19-11-2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Γ. Η από 20-05-2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Δ. Η από 03-02-2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Ε. Η από 30-01-2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
ΣΤ. Η από 15-01-2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Ζ. Η από 04-02-2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Η. Η από 30-12-2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Θ. Η από 12-12-2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και η από 12-01-2018 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας Α.Ε., το περιεχόμενο των οποίων έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)
Ι. Η από 18-03-2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα παραρτήματα)

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:37 | Φραντζεσκάκη Αναστασία

  στο σχέδιο νόμου δεν συζητιούνται και δεν οι εργασιακές σχέσεις που θα προκύψουν στις υπό παραχώρηση δραστηριότητες, παρόλο που είναι λιμενεργασία

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:58 | Φραντζεσκάκη Αναστασία

  Στο νομοσχέδιο δεν συζητιούνται καθόλου οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στις υπο-παραχώρηση δραστηριότητες.

  Πρέπει να υπάρξει πρόνοια και παράλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:38 | Εργαζόμενοι Ο.Λ.Ραφήνας Α.Ε.

  Απόψεις εργαζομένων Ο.Λ.ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο
  «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

  Διαφωνούμε επί της αρχής του ανωτέρω Νομοσχεδίου.
  Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο αυτό:
  1. Προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» θα υπο-παραχωρηθούν.
  2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη διασφάλισης των εργαζομένων στους Οργανισμούς Λιμένων και η εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Δεν προβλέπεται πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.
  3. Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Οργανισμού Λιμένος.
  4. Νομοθετείται για ένα τόσο σημαντικό θέμα για δέκα (10) λιμάνια της χώρας, Εθνικής, Κοινοτικής και οικονομικής σημασίας, με αδιευκρίνιστα, αόριστα, μη καθορισμένα ή παντελώς ελλείποντα θέματα.
  5. Διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Οργανισμού Λιμένος με επιβολή αντισταθμιστικού / ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Ο.Λ., το οποίο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, χωρίς μάλιστα να προκαθορίζεται αυτό επαρκώς στο νομοσχέδιο.
  6. Δεν διευκρινίζεται εάν ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος θα προσλαμβάνεται από τη Διοίκηση του Ο.Λ., με οικονομική επιβάρυνσή του, για ενδεχόμενη τεκμηρίωση της διακύβευσης της βιωσιμότητας του Οργανισμού, μπορεί να είναι ή όχι η Ελεγκτική Εταιρεία που κάθε έτος επιλέγεται από τη Γ.Σ. του Μετόχου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
  7. Δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο με ποιο τρόπο / διαδικασίες και όρους θα δεσμεύεται ο υπο-παραχωρησιούχος μέσω της σύμβασης για αύξηση του αντισταθμιστικού τέλους.
  8. Δεν γίνεται αναφορά πώς έχει προκύψει το ανωτέρω αντισταθμιστικό τέλος (π.χ. οικονομοτεχνική μελέτη κλπ).
  9. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα υπο-παραχώρησης σε τρίτους μέσω των Συμβάσεων υπο-παραχώρησης. Μέχρι την κύρωση αυτών των συμβάσεων αφαιρείται το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμενικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπο-παραχώρησής τους, από τον Οργανισμό Λιμένος, το οποίο δικαίωμα υπο-παραχώρησης υποτίθεται ότι παραχωρείται στους Οργανισμούς με προηγούμενη διάταξη του νομοσχεδίου.
  10. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ ο Οργανισμός Λιμένος θα έχει υποστεί μεγάλη μείωση εσόδων από τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων και για το Ελληνικό Δημόσιο.
  11. Δεν γίνεται μνεία πουθενά της νομοθεσίας που θα διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις συμβάσεις υπο-παραχώρησης.
  12. Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος των υπο-παραχωρήσεων, από την Ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν μπορεί να είναι άνω των δέκα ετών.
  13. Δεν γίνεται μνεία στους όρους των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των υπο-παραχωρησιούχων, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά για όρο παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα από τον Οργανισμό Λιμένα!
  14. Ο Οργανισμός Λιμένος αναφέρεται ως κυρίως παραχωρησιούχος, το δικαίωμα της υπο-παραχώρησης όμως, μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς ουδεμία ενεργό συμμετοχή και γνώση. Αντιθέτως, ΟΦΕΙΛΕΙ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση υπο-παραχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Ο.Λ. υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.
  15. Το Ελληνικό Δημόσιο συμβάλλεται ως εγγυητής για την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων, χωρίς να διευκρινίζεται ο ρόλος του.
  16. Προβλέπεται ότι η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων και των συμβάσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει και αμείβει ο υπο – παραχωρησιούχος. Δεν νοείται «ανεξάρτητος μηχανικός», κάποιος ο οποίος προσλαμβάνεται και αμοίβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο. Εάν δεν επιλεγεί από τον Οργανισμό Λιμένος πώς θα διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον;
  17. Δεν προβλέπεται συμμόρφωση με τις Περιβαλλοντικές διατάξεις.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 12:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

  Ο καινούργιος Νόμος θα πρέπει να διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα και όλα τα κεκτημένα των εργαζομένων.
  Να δίνεται η δυνατότητα μετατάξεων αλλά και να διασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση των Οργανισμών ούτως ώστε να καλύπτονται τα πάγια έξοδα και να μην χρειάζεται να προσφεύγουν σε τροποποιήσεις και επαναδιαπραγματεύσεις των Συμβάσεων Παραχώρησης, προασπίζοντας έτσι το Δημόσιο και Περιφερειακό χαρακτήρα των Λιμανιών της χώρας.

  Γεώργιος Πάνος
  Εκπρόσωπος εργαζομένων
  ΟΛΝΕ Α.Ε.

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 20:56 | Ελισαβετ Τοπουρη

  Είμαι συνιδιοκτήτρια 30 στρεμμάτων στην περιοχή ΜΑιστριανα Αλεξανδρουπόλεως
  ,περιοχή χερσαία ζώνη λιμένος . Επειδή η περιουσία μου είναι δεσμευμένη εδώ και σαράντα χρόνια από τον ΟΛΑ ,ζήτω να αποδέσμευσετε την περιοχή αυτή διότι μας ανήκει , η να γίνει απαλλοτρίωση για να αποζημιωθούμε .

 • Για τον Ο.Λ.Α. θα πρέπει στο νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί επιτέλους ρύθμιση για την αποζημίωση των ιδιοκτητών εκτάσεων στην περιοχή «Μαϊστριανά» στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Πρόκειται για μια βαριά αδικία εις βάρος των γαιοκτημόνων της πόλης μας.

  Προτείνουμε ακόμη, τη δημιουργία μαρίνας μπροστά στη χερσαία ζώνη, η οποία εντός ολίγων ημερών θα αρχίσει να αναπλάθεται ώστε μ ε όσα θα γίνουν εκεί να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους κατόχους σκαφών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αξιόλογη οικονομία, χάριν προπάντων της πόλης αλλά και του Ο.Λ.Α..

  Ευάγγελος Λαμπάκης
  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
  Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης

 • Για τον Ο.Λ.Α. θα πρέπει στο νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί επιτέλους ρύθμιση για την αποζημίωση των ιδιοκτητών εκτάσεων στην περιοχή «Μαϊστριανά» στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα και βαριά αδικία εις βάρος των γαιοκτημόνων της πόλης μας.

  Προτείνουμε ακόμη, τη δημιουργία μαρίνας μπροστά στη χερσαία ζώνη, η οποία εντός ολίγων ημερών θα αρχίσει να αναπλάθεται, ώστε με όσα θα γίνουν εκεί να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους κατόχους σκαφών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αξιόλογη οικονομία, χάριν προπάντων της πόλης αλλά και του Ο.Λ.Α.

  Ευάγγελος Λαμπάκης
  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
  Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης

 • 7 Νοεμβρίου 2018, 15:08 | ΠΑΥΛΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει 3 πυλώνες. Την μεγάλη έκταση της χερσαίας ζώνη με τις υποδομές του, την χερσαία έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην περιοχή Απαλού και την δεσμευμένη έκταση ιδιωτών 250 στρεμμάτων ανατολικά από το λιμάνι,με την ονομασία «Μαϊστριανά».
  Η περιοχή αυτή είναι σε εκκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια με μοναδική επίσημη απάντηση την εξής: «Σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2971/2001 οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευση τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν στη ζώνη λιμένα περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημοσίας ωφέλειας υπέρ τον Δημοσίου με δαπάνες του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και σε περίπτωση αδυναμίας του με δαπάνες του Δημοσίου»,
  Με αφορμή το σχέδιο νόμου «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις», θέτουμε τα εξής ερωτήματα στο πλαίσιο της διαβούλευσης:

  Εφόσον είναι αναγκαία η έκταση των «Μαϊστριανών», επιβάλλεται να προβλεφτεί η ρύθμιση των αποζημιώσεων μέσα από το κατατεθέν σε διαβούλευση σχέδιο νόμου.
  Αν όχι, παραμένουμε στην από το 1966 καθορισμένη «χερσαία ζώνη λιμένα» Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 447 Β/27-5-1966 και ΦΕΚ 1447 Β/22-10-2001) χωρίς αυτή την έκταση».
  Καμία διαδικασία υπο-παραχώρησης λιμένα δεν νοείται χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών, γεγονός που είναι συνταγματικά καταχωρημένο.

  Παύλος Α. Μιχαηλίδης
  δημοτικός σύμβουλος
  στον δήμο Αλεξ/πολης
  επικεφαλής της δημοτικής
  παράταξης “ΑΝΑ.Σ.Α.”
  μέλος του ΔΣ της
  ΠΕΔ/ΑΜΘ

 • 6 Νοεμβρίου 2018, 22:02 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κυρώνεται και αποκτά ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματά της, η Σύμβαση Παραχώρησης που συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε την 21-03-2003.
  Προφανώς, η ανωτέρω Σύμβαση Παραχώρησης, της οποίας το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα δεν φαίνονται στο σχέδιο νόμου, αφορούν την καθορισμένη και ισχύουσα τότε ΧΖΛ Αλεξανδρούπολης.
  Η «χερσαία ζώνη λιμένα» Αλεξανδρούπολης ήταν καθορισμένη από το 1966 (βλέπε ΦΕΚ 447 Β/27-5-1966 και ΦΕΚ 1447 Β/22-10-2001) χωρίς τα «Μαϊστριανά».
  Όμως με την Α.Π. 4244/16-7-2008 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 369 ΑΑΠ/19-8-2008) επήλθε επέκτασή της καθώς περιήλθαν σε αυτή και τα «Μαϊστριανά».
  Σύμφωνα το άρθρο 22 του Ν.2971/2001 « οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευση τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν στη ζώνη λιμένα περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημοσίας ωφέλειας υπέρ τον Δημοσίου με δαπάνες του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και σε περίπτωση αδυναμίας του με δαπάνες του Δημοσίου»
  Η διοίκηση του Ο.Λ.Α. Α.Ε το 2007 ξεκίνησε και ολοκλήρωσε (σ.σ παράνομα, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1558/1985 και Ν.2469/1997) η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας Κανονιστικής πράξης (όπως η απόφαση της επέκτασης της χερσαίας ζώνης λιμένα) που συνεπάγεται κάθε είδους δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, επιτρέπεται μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση. Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο ειδικός φορέας του Προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη), τη διαδικασία επέκτασης των ορίων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας του συμπεριλαμβάνοντας και τα «Μαϊστρανά». χωρίς να έχει εξασφαλίσει, ως όφειλε, από την πλευρά της ή από την πλευρά του Δημοσίου, τα απαιτούμενα ποσά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία επισημάνθηκε αυτό από το Υπουργείο. Το ΥΕΝΑΝΠ συναινούσε, με το αριθ. 8116.3/Φ.3/02/02-6-2008 έγγραφό του για την επέκταση της χερσαίας ζώνης λιμένα, υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθούν οι απαλλοτριώσεις των ιδιωτικών κτημάτων (Μαϊστρανών) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2971/2001.

  Η ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΙΣΤΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

  Αλεξανδρούπολη 5 Νοεμβρίου 2018
  Με τιμή
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)
  Πρώην Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης (την περίοδο 2000-2004)

 • 6 Νοεμβρίου 2018, 10:03 | ΜΠΙΚΟΥ ΖΩΗ

  Η χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει ιδιόκτητες εκτάσεις 204 στρεμμάτων, μέρος αυτών ανήκει στην ιδιοκτησία μου .
  Οι εκτάσεις αυτές είναι δεσμευμένες από τον ΟΛΑ εδώ και είκοσι χρόνια
  Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί αναγκαστικές απαλλοτριώσεις , οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα .
  Σ αυτή την κατάσταση απόγνωσης ζητώ να τελειώσει αυτό το <> και να λυθεί επιτέλους το πρόβλημά μου, αποζημιώνοντας την παραπάνω έκταση με μια ισάξια τιμή με τις γύρω περιοχές .
  Έχω ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη (μαζί και με άλλους ιδιοκτήτες) για άρση της απαλλοτρίωσης και αποδέσμευση των ιδιοκτησιών μας.

  Με εκτίμηση
  Μπίκου Ζωή
  Ιδιοκτήτης έκτασης και μέλος του συλλόγου γαιοκτημόνων χερσαίας ζώνης Αλεξανδρούπολης ´´Αγιος Τρύφων´´.

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 21:12 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ Ο.Λ.Α. Α.Ε

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κυρώνεται και αποκτά ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματά της, η Σύμβαση Παραχώρησης που συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε την 21-03-2003.
  Προφανώς, η ανωτέρω Σύμβαση Παραχώρησης, της οποίας το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα δεν φαίνονται στο σχέδιο νόμου, αφορούν την καθορισμένη και ισχύουσα τότε ΧΖΛ Αλεξανδρούπολης.
  Η «χερσαία ζώνη λιμένα» Αλεξανδρούπολης ήταν καθορισμένη από το 1966 (βλέπε ΦΕΚ 447 Β/27-5-1966 και ΦΕΚ 1447 Β/22-10-2001) χωρίς τα «Μαϊστριανά».
  Όμως με την Α.Π. 4244/16-7-2008 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 369 ΑΑΠ/19-8-2008) επήλθε επέκτασή της καθώς περιήλθαν σε αυτή και τα «Μαϊστριανά».
  Σύμφωνα το άρθρο 22 του Ν.2971/2001 « οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευση τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν στη ζώνη λιμένα περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημοσίας ωφέλειας υπέρ τον Δημοσίου με δαπάνες του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και σε περίπτωση αδυναμίας του με δαπάνες του Δημοσίου»
  Η διοίκηση του Ο.Λ.Α. Α.Ε το 2007 ξεκίνησε και ολοκλήρωσε (σ.σ παράνομα, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1558/1985 και Ν.2469/1997) η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας Κανονιστικής πράξης (όπως η απόφαση της επέκτασης της χερσαίας ζώνης λιμένα) που συνεπάγεται κάθε είδους δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, επιτρέπεται μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση. Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο ειδικός φορέας του Προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη),τη διαδικασία επέκτασης των ορίων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας του συμπεριλαμβάνοντας και τα «Μαϊστρανά». χωρίς να έχει εξασφαλίσει, ως όφειλε, από την πλευρά της ή από την πλευρά του Δημοσίου, τα απαιτούμενα ποσά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία επισημάνθηκε αυτό από το Υπουργείο με το αριθ. 8116.3/Φ.3/02/02-6-2008 έγγραφό του. Το ΥΕΝΑΝΠ συναινούσε για την επέκταση της χερσαίας ζώνης λιμένα υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθούν οι απαλλοτριώσεις των ιδιωτικών κτημάτων (Μαϊστρανών) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2971/2001.

  Η ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΙΣΤΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

  Αλεξανδρούπολη 5 Νοεμβρίου 2018
  Με τιμή
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)
  Πρώην Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης (την περίοδο 2000-2004)

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 21:57 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ Ο.Λ.Α. Α.Ε

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κυρώνεται και αποκτά ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματά της, η Σύμβαση Παραχώρησης που συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε την 21-03-2003.
  Προφανώς, η ανωτέρω Σύμβαση Παραχώρησης, της οποίας το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα δεν φαίνονται στο σχέδιο νόμου, αφορούν την καθορισμένη και ισχύουσα τότε ΧΖΛ Αλεξανδρούπολης.
  Η «χερσαία ζώνη λιμένα» Αλεξανδρούπολης ήταν καθορισμένη από το 1966 (βλέπε ΦΕΚ 447 Β/27-5-1966 και ΦΕΚ 1447 Β/22-10-2001) χωρίς τα «Μαϊστριανά».
  Όμως με την Α.Π. 4244/16-7-2008 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 369 ΑΑΠ/19-8-2008) επήλθε επέκτασή της καθώς περιήλθαν σε αυτή και τα «Μαϊστριανά».
  Σύμφωνα το άρθρο 22 του Ν.2971/2001 « οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευση τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν στη ζώνη λιμένα περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημοσίας ωφέλειας υπέρ τον Δημοσίου με δαπάνες του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και σε περίπτωση αδυναμίας του με δαπάνες του Δημοσίου»
  Η διοίκηση του Ο.Λ.Α. Α.Ε το 2007 ξεκίνησε και ολοκλήρωσε (σ.σ παράνομα, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1558/1985 και Ν.2469/1997) η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας Κανονιστικής πράξης (όπως η απόφαση της επέκτασης της χερσαίας ζώνης λιμένα) που συνεπάγεται κάθε είδους δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, επιτρέπεται μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση. Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο ειδικός φορέας του Προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη),τη διαδικασία επέκτασης των ορίων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας του συμπεριλαμβάνοντας και τα «Μαϊστρανά». χωρίς να έχει εξασφαλίσει, ως όφειλε, από την πλευρά της ή από την πλευρά του Δημοσίου, τα απαιτούμενα ποσά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία επισημάνθηκε αυτό από το Υπουργείο με το αριθ. 8116.3/Φ.3/02/02-6-2008 έγγραφό του. Το ΥΕΝΑΝΠ συναινούσε για την επέκταση της χερσαίας ζώνης λιμένα υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθούν οι απαλλοτριώσεις των ιδιωτικών κτημάτων (Μαϊστρανών) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2971/2001.

  Η ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΙΣΤΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟ=ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ, 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.

  Αλεξανδρούπολη 5 Νοεμβρίου 2018
  Με τιμή
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 19:19 | Παναγιώτα Μπίκου

  Είμαι και εγώ μέλος του Συλλόγου γαιοκτημόνων χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης με ονομασία » Άγιος Τρύφων » με έτος ίδρυσης 2004.
  Θα ήθελα να ληφθεί υπόψιν πως οι εκτάσεις οικοπέδων, στο σύνολο 204 στρέμματα, που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να αποζημιωθούν.
  Έχουμε ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη για άρση της απαλλοτρίωσης και αποδέσμευση της περιουσίας μας.
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτα Μπίκου
  Ιδιοκτήτρια έκτασης και μέλος του Συλλόγου γαιοκτημόνων της χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης » Άγιος Τρυφων»

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 11:34 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ

  ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ
  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  (Ο.Λ.Α.) ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
  «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»
  (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2004)
  ΠΡΟΣ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΗΛΙΑΣ ΚΑΙ
  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  ΚΥΡΙΟΙ
  ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΚΤΑΣΗΣ 230 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 15-20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
  ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΟΚΤΗΤΕΣ (35 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ) ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ (ΛΟΓΩ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΤΟ-ΛΙΚΑ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ).ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ) ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕ-ΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
  ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ Η’ ΝΑ ΠΟΥ-ΛΗΣΟΥΝ,ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΞΕΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (1200 ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ).
  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΜΜΕΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
  ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Λ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ «ΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ,(ΙΣΩΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ) ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙ-ΩΣΗ,ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΤΕ,ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΑ ΥΨΗ,(ΤΟ Ο.Λ.Α. ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ).
  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗ-ΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΧΡΟΝΩΝ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ (ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ),ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ;!!!ΚΑΙ ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ «ΚΑΤ’ΕΥΧΗ» ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΛΙΜΕΝΑ,ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΟ
  ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ
  ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 11:28 | ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ
  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  (Ο.Λ.Α.) ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
  «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»
  (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2004)
  ΠΡΟΣ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΗΛΙΑΣ ΚΑΙ
  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  ΚΥΡΙΟΙ
  ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΚΤΑΣΗΣ 230 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 15-20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
  ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΟΚΤΗΤΕΣ (35 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ) ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ (ΛΟΓΩ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ),ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΤΟ-ΛΙΚΑ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ).ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ) ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕ-ΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
  ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ Η’ ΝΑ ΠΟΥ-ΛΗΣΟΥΝ,ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΞΕΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (1200 ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ).
  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΜΜΕΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
  ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Λ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ «ΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ,(ΙΣΩΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ) ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙ-ΩΣΗ,ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΤΕ,ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΑ ΥΨΗ,(ΤΟ Ο.Λ.Α. ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ).
  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗ-ΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΧΡΟΝΩΝ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ (ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ),ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ;!!!ΚΑΙ ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ «ΚΑΤ’ΕΥΧΗ» ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΛΙΜΕΝΑ,ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΟ
  ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ
  ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»

 • 3 Νοεμβρίου 2018, 14:46 | Μπίκος Ελευθέριος

  Παρακαλώ να ληφθεί υπ΄ όψη ότι στην χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, η οποία και πωλείται – παραχωρείται, περιλαμβάνεται και μέρος ιδιοκτησίας μου.
  Η παραπάνω ιδιοκτησία αποτελεί μέρος των 204 στρεμμάτων που είναι δεσμευμένα από τον ΟΛΑ και θα έπρεπε να αποζημιωθούν, κάτι το οποίο και δεν πραγματοποιήθηκε.
  Έχω ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη (μαζί και με άλλους ιδιοκτήτες) για άρση της απαλλοτρίωσης και αποδέσμευση των ιδιοκτησιών μας.

  Με εκτίμηση
  Μπίκος Ελευθέριος
  Ιδιοκτήτης έκτασης και μέλος του συλλόγου γαιοκτημόνων χερσαίας ζώνης Αλεξανδρούπολης ´´Αγιος Τρύφων´´.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 08:24 | Κοντοπούλου Κ

  Η χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει ιδιόκτητες εκτάσεις 204 στρεμμάτων . Οι εκτάσεις αυτές είναι δεσμευμένες από τον ΟΛΑ εδώ και τριάντα χρόνια . Έχει δημοσιευθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση τους , η οποία δεν συντελεστεί . Οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει προσφυγή στη δικαιοσύνη για άρση της απαλλοτρίωσης και αποδέσμευση της περιουσίας τους.
  Εκκρεμούν δικαστήρια για το λιμάνι που προβλέπεται να παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ με διεθνή διαγωνισμό
  Πωλείται κάτι που δεν ανήκει στον ΟΛΑ , καταπατώντας το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας .

  Με εκτίμηση
  Κοντόπουλου Τσινάρη Καλλιόπη
  Ιδιοκτήτρια εκτασης και μέλος του συλλόγου γαιοκτημόνων χερσαίας ζώνης Αλεξανδρούπολης ´´Αγιος Τρύφων´´

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 20:47 | Πιρπιρη Χρυσούλα

  Είμαι μέλος του Συλλόγου γαιοκτημόνων χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης με ονομασία «Άγιος Τρύφων»Έτος ίδρυσης 2004.Θέλω να σας αναφέρω να ληφθεί υπόψη πως οι εκτάσεις οικοπέδων που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης από το 2008 με απόφαση γενικού γραμματέα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα πρέπει να αποζημιωθούν.