Άρθρο 19 – Ευεργετική διάταξη για τα τέκνα αποβιώσαντος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Παρέχεται δικαίωμα εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε συνολικού αριθμού των εισακτέων, στα δύο (2) τέκνα του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριάκου του Σταύρου (Α.Μ.: 3221), ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό Υπηρεσία και του απονεμήθηκε από την προηγούμενη του θανάτου του ο αμέσως επόμενος βαθμός του Πλωτάρχη Λ.Σ., εφόσον αυτά κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 17:43 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΛΑΖΙΝΟΣ

  Διακρίνω σε όλες τις προτάσεις των ανωτέρω μια αληθινή διάθεση για τυχόν βελτίωση του αρ. 19, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπο του Κυριάκου άλλα και της οικογενείας του. Όσες προτάσεις και αν γίνουν, δυστυχώς κάνεις μας δεν ξέρει τις πραγματικές ανάγκες της συζύγου και των τέκνων της, που πρέπει ή δύναται να καλυφθούν από την Πολιτεία. Έχοντας εμπιστοσύνη στα αντανακλαστικά και την ευαισθησία της πολίτικης άλλα και της φυσικής μας ηγεσίας, ενδεχομένως μία επαφή με την σύζυγο του Κυριάκου να αποτελούσε το πρώτο βήμα για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.
  Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της συγκεκριμένης διάταξης.

 • 8 Νοεμβρίου 2018, 16:29 | Γεώργιος Μαραγκός

  Ως σημείωση για τον γιο του θανόντα ήρωα συναδέλφου Γκούμα Σταύρου από τρομοκρατική ενέργεια, να προστεθεί στο παρόν άρθρο το παρακάτω κείμενο:
  «Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο Κωνσταντίνος Γκούμας του Σταύρου και της Μαρίκας, αποσπάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό…», γιατί το παιδί αυτό, για όσους ξέρουν, υπέφερε για 38 χρόνια.

  Αθήνα, 08/11/2018
  Ο Αντιπρόεδρος ΠΕΑΛΣ,
  Μαραγκός Γεώργιος

 • 8 Νοεμβρίου 2018, 13:00 | Γεώργιος Μαραγκός

  Ως σημείωση για το γιο του θανόντα ήρωα συναδέλφου Σταύρου Γκούμα από τρομοκρατική ενέργεια, στο παρόν άρθρο εισηγούμαι να προστεθεί το παρακάτω κείμενο:
  » Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Κωνσταντίνος Γκούμας του Σταύρου και της Μαρίκας, αποσπάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό…»,
  γιατί αυτό το παιδί υπέφερε, για όσους γνωρίζουν εδώ και 38 χρόνια.

  Αθήνα 08/11/2019
  Ο Αντιπρόεδρος ΠΕΑΛΣ
  Μαραγκός Γεώργιος

 • 7 Νοεμβρίου 2018, 23:10 | ΝΙΚ. ΜΟΣ

  Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΛΛΆ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ Ή ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΑΝΑΠΗΡΑ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕ & ΥΠΟΨΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ» ΠΡΟΚΡΙΝΩ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΗΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  Παρέχεται δικαίωμα εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε συνολικού αριθμού των εισακτέων, στα τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής εφόσον αυτά κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
  ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΕΝ ΖΩΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΥΕΝ Ή ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΣΧΟΛΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Κ.Α, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ, ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
  Η δε περίπτ. ββ’ της παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), δύναται να καταργηθεί
  Με εκτίμηση,
  Ν.Γ. Μοσχούτης

 • ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ «ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ»
  Η Πολιτεία έχει ηθικό χρέος απέναντι των θανόντων εν υπηρεσία Συναδέλφων και των συγγενών τους, αλλά και απέναντι στο σύνολο των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας Συναδέλφων που καθημερινά εκθέτουν την ζωή τους στον κίνδυνο για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και της χώρας και οι οποίοι πρέπει να είναι σίγουροι ότι σε κάθε κακό ενδεχόμενο, οι οικογένειες τους θα έχουν τα απαραίτητα να επιβιώσουν .
  Η τιμή και η αξία των εν υπηρεσία Θυμάτων Συναδέλφων μας αναγνωρίζεται με την προσήκουσα τιμή και αξία που αποδίδεται στα συγγενικά τους πρόσωπα.
  Ως εκ τούτου θεωρώ ότι το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης ,κατόπιν αιτήσεώς τους, μελών της οικογένειας στελέχους ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας αυτού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και η σύζυγος ή τέκνο αυτού να προσλαμβάνεται, στο Υπουργείο μας ως διοικητικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με τα προσόντα του, ή ως Λιμενοφύλακας , κατ` εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης….

 • 3 Νοεμβρίου 2018, 13:17 | παπα ελενη

  Συγχαρητήρια για αυτή την ρύθμιση είναι δίκαια και άμεση

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 17:31 | Κωνσταντινος Γκουμας

  Αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο πολιτισμένου κράτους, η υπ’αυτού λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόνοιας, για τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις των ανθρώπων που θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος.
  Η παρέμβαση της Πολιτείας δεν μπορεί να είναι «στιγμιαία», εξαντλούμενη σε εξαιρετικά και έκτακτα μέτρα, ούτε να λαμβάνει χώρα αυστηρώς «χειρουργικά», αλλά δέον όπως εκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα, με γνώμονα την ανακούφιση των οικογενειών των θανόντων. Η λήψη θετικών μέτρων προς τούτο, είναι η μοναδική οδός για την επίτευξη της πραγματικής ισότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων στη ζωή .
  Η Πολιτεία πρέπει επιτέλους να νομοθετήσει, και να δικαιώσει τις οικογένειες, αναγνωρίζοντας τη θυσία των δικών τους, θεσπίζοντας μέτρα δίκαια, αποτελεσματικά και με διάρκεια.
  Θα ασχοληθεί ποτέ κάποτε κάποιος με τις πραγματικές και ειδικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων? Θα νιώσουν ποτέ οι οικογένειες ότι δεν είναι μόνες και ότι η κοινωνία είναι παρούσα, συμπαραστάτης και αρωγός, σε κάθε τους προσπάθεια να ορθοποδήσουν και να ξεπεράσουν την απώλεια? Θα δικαιωθούν ποτέ οι ήρωες αυτής της χώρας, ή θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε σαν κοινωνία την πεπατημένη, «αναθέτοντας» στους ιστορικούς το έργο αυτό?

  Αθήνα 01-11-2018
  Με τιμή
  Κωνσταντίνος Σ.Γκούμας

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 17:40 | Κωνσταντινος Γκουμας

  Αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο πολιτισμένου κράτους, η υπ’αυτού λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόνοιας, για τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις των ανθρώπων που θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος.
  Η παρέμβαση της Πολιτείας δεν μπορεί να είναι «στιγμιαία», εξαντλούμενη σε εξαιρετικά και έκτακτα μέτρα, ούτε να λαμβάνει χώρα αυστηρώς «χειρουργικά», αλλά δέον όπως εκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα, με γνώμονα την ανακούφιση των οικογενειών των θανόντων. Η λήψη θετικών μέτρων προς τούτο, είναι η μοναδική οδός για την επίτευξη της πραγματικής ισότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων στη ζωή .
  Η Πολιτεία πρέπει επιτέλους να νομοθετήσει, και να δικαιώσει τις οικογένειες, αναγνωρίζοντας τη θυσία των δικών τους, θεσπίζοντας μέτρα δίκαια, αποτελεσματικά και με διάρκεια.
  Θα ασχοληθεί ποτέ κάποτε κάποιος με τις πραγματικές και ειδικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων? Θα νιώσουν ποτέ οι οικογένειες ότι δεν είναι μόνες και ότι η κοινωνία είναι παρούσα, συμπαραστάτης και αρωγός, σε κάθε τους προσπάθεια να ορθοποδήσουν και να ξεπεράσουν την απώλεια? Θα δικαιωθούν ποτέ οι ήρωες αυτής της χώρας, ή θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε σαν κοινωνία την πεπατημένη, «αναθέτοντας» στους ιστορικούς το έργο αυτό?

  Αθήνα, 31-10-2018
  Μετά τιμής
  Κωνσταντίνος Σ.Γκούμας

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 19:05 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΠΡΑΞΕ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΘΕΩΡΩ ΚΑΘΟΛΟΥ «ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ», ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΚΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΦΩΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΤΟ Λ.Σ. ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ «ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ». ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 10:07 | Κος ΑΓΓΕΛΟΣ

  ΜΠΡΑΒΟ Στον Κον Υπουργό για την πρόθεση αποκατάστασης των τεκνών του αδικοχαμένου Αξιωματικού…άλλα να έχει εφαρμογή προς όλα τα τέκνα αποβιωσάντων Λιμενικών..και να μην υπάρχει διαχωρισμός ως προς τους αφανείς υπολοίπους Ήρωες Λιμενικούς …

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 07:01 | Μαρίνος Ζήσης

  Να επεκταθεί η διάταξη για τα τέκνα όλων των αποβιωσάντων εν ενεργεία κατ’ αναλογία.