Άρθρο 16 Κακοποίηση των ζώων

Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπομένων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 4 εδάφιο γ΄ του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται, ο βασανισμός, η κακοποίηση, ή η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, ο ακρωτηριασμός.

 • 15 Απριλίου 2011, 23:18 | Mikael Eriksson

  Dear dogfriends!

  My name is Mikael Eriksson and i write to you because i got engaged in this matter because of my big interest in dogs.

  I love these animals and i have a big respect of their wellbehaviour.
  For all my life i have had the great joy of living together with dogs.
  I have had docked and cropped species as well as non cropped and docked.
  My greek friends that have a dobermannkennel in greece told me that you are discussing whether it is good or bad to crop the animals.
  My dogs have mostly been dobermanns and other working-breeds too.

  In the country where i live, Sweden, it is forbidden to do this to the dogs but in the last years we are having a discussion here to allow docking and cropping again because of all the injuries to the working dogs. (broken tails and so on)

  I am sure that these injuries hurts ten thousand times more than cutting when puppy.
  When it was allowed here in Sweden i have taken part of the procedure since my mother used to grow dogs. The puppy yelled for two seconds and then it was over.
  A friend of mine had a dobermann that broke its tail as an adult, that dog did not cry for two seconds…..that dog suffered! :(

  My friends that have a dobermannkennel in Greece also know about this big risk of injuries and are now really worried about that their dogs that are workingdogs will break tails and hurt their ears….

  They are real doglovers and do not sell dogs to anyone…..they really love and care about their animals, only giving them the best.
  For the dog it is better to be cropped and docked, no doubt of that.
  Especially for these working dogs that use their body hard. It is probably different with small terriers and poodles or something, i dont know, but i am thousand percent sure that working dogs need to be cropped and docked.

  Trust me, for the dogs sake(!), you are making a big misstake if this gets forbidden.

  Best regards!
  / Mikael Eriksson, Sweden

  :)

 • 15 Απριλίου 2011, 22:19 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  Σημαντική εξέλιξη θεωρούν οι Οικολόγοι Πράσινοι το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το νομοσχέδιο αναφέρεται «Στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». Για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, η Θεματική Ομάδα των Οικολόγων Πράσινων για τα Δικαιώματα των Ζώων κατέθεσε σήμερα στη δημόσια διαβούλευση σειρά παρατηρήσεων.
  Η αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού αδέσποτων ζώων στη χώρα μας έχει κατά καιρούς προβληματίσει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και πολυάριθμους πολίτες. Οι μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των ζώων συντροφιάς δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν ή να μετριάσουν τον υπερβολικό αριθμό κακοποιήσεων και την εγκατάλειψη αμέτρητων ζώων στη χώρα μας. Σε γενικές γραμμές, οι νέες διατάξεις για αύξηση των ποινών και προστίμων, ηλεκτρονική σήμανση για τα αδέσποτα ζώα, μεγαλύτερη ευθύνη των δήμων, καταγραφή των ζώων, πολλές από τις οποίες είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον Ν. 3170/2003, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη μέχρι τώρα κατάσταση.
  Επισημαίνουμε όμως την ανάγκη για σημαντικές βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις. Συγκεκριμένα:
  Το νομοσχέδιο θα πρέπει να γίνει πιο σαφές σε αρκετά σημεία καθότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρερμηνείας και ιδιαίτερα μη εφαρμογής. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι μηχανισμοί ελέγχου σε επίπεδο Δήμων, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή των διατάξεων.
  Η ανάγκη ενημερωτικής εκστρατείας εκ μέρους της πολιτείας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι μεγάλη αλλά στο νομοσχέδιο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή, όπως και στην εκπαίδευση και πρόληψη.
  Θετικό βήμα θεωρούμε την απαγόρευση της χρήσης ζώων σε τσίρκο και άλλες συναφείς επιχειρήσεις. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαν εξαρχής υποστηρίξει την απαγόρευση των τσίρκο με ζώα στη χώρα μας και είχαν συμμετάσχει μαζί με φιλοζωικές οργανώσεις στην εκστρατεία ενάντια στη χρήση ζώων στα τσίρκο. Επιπλέον, υποστήριξαν την απαγόρευση της έκθεσης ζώων για κερδοσκοπικούς λόγους. Επισημαίνουμε ότι η σχετική διάταξη θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο τσίρκο με ζώα στη χώρα, διαφορετικά θα καταστεί αδύνατη η εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης χρήσης ζώων σε τσίρκο και άλλες συναφείς επιχειρήσεις. Εάν επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, είναι πολύ πιθανόν ότι θα χρησιμοποιούνται παράνομα για φωτογραφήσεις, κ.α. και θα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει να απαγορευτεί ρητά η οποιαδήποτε έκθεση ζώων από επιχειρήσεις καθότι αυτό γίνεται για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
  Στο θέμα των αδεσπότων εκφράζουμε την ανησυχία ότι δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές καθότι ο μεγάλος αριθμός των ζώων που εγκαταλείπονται, προέρχεται από το ισχύον εμπόριο ζώων συντροφιάς μέσω καταστημάτων και ιδιωτών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν ζητήσει την απαγόρευση έκθεσης και πώλησης ζώων η οποία θα πρέπει να γίνεται όχι μέσω καταστημάτων αλλά μόνο μέσω πιστοποιημένων εκτροφέων.
  Άλλες διατάξεις σχετικά με την επανένταξη των αδέσποτων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον δημιουργούν ερωτήματα καθώς απαγορεύεται η επανατοποθέτησή τους στις περισσότερους ελεύθερους χώρους των πόλεων, ενώ στις εκτός πόλεων περιοχές είναι φυσικά αδύνατη η επιβίωσή τους όταν δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή.
  Η εφαρμογή, ευθύνη και επίβλεψη του όλου εγχειρήματος έγκειται στους δήμους, γεγονός το οποίο επίσης δημιουργεί ερωτήματα καθότι οι περικοπές στις δαπάνες των δήμων έχουν μειώσει τους διαθέσιμους πόρους για προγράμματα σχετικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων.
  Το νέο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στον περιορισμό των ανεξέλεγκτων γεννήσεων των δεσποζόμενων ζώων. Οι ανεξέλεγκτες γεννήσεις συμβάλλουν μέγιστα στη δημιουργία αδέσποτων. Δεν υπάρχει αναφορά στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις στειρώσεις των δεσποζόμενων ζώων και στα θετικά αποτελέσματα που θα έχει αυτό στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων.
  Η ηλεκτρονική σήμανση είναι απαραίτητη και δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν οι ποιμενικοί σκύλοι. Επίσης, θα πρέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε υιοθεσία ζώων ακόμη και από αγγελίες, αν τα ζώα δεν έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά. Το κόστος σήμανσης θα πρέπει να μειωθεί για να γίνει πιο προσιτό, ιδιαίτερα στην εποχή που διανύουμε.
  Η δημιουργία κινητών κτηνιατρικών μονάδων από τους δήμους είναι απαραίτητη.
  Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ γατών και σκύλων και υπόλοιπων ζώων συντροφιάς, με ξεχωριστές ρυθμίσεις και προβλέψεις ανά είδος, αλλιώς θα υπάρξουν προβλήματα.
  Η ρύθμιση περί «επικίνδυνων ζώων» πρέπει να προβλέπει λεπτομερή μηχανισμό τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία και να αφορά συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση.
  Η σίτιση αδέσποτων πρέπει να αναφέρεται ρητά ως σχετική με την ευζωία των ζώων, καθώς αποτελεί τυπική ζωοφιλική πρακτική.
  Η αναφορά σε δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που προωθούν τη βία στα ζώα είναι απαραίτητη. Αυστηρές ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται, και να ενημερώνονται οι εισαγγελικές αρχές.
  Επιβάλλεται, τέλος, να απαγορευθούν ρητώς «παραδοσιακές» πρακτικές στην ύπαιθρο όπου κτηνοτρόφοι δένουν μονίμως σκυλιά σε ερημικά σημεία.

 • 15 Απριλίου 2011, 22:58 | STEFANOS GEORGIADIS

  ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ
  N ΒΑΣΣΑΡΑ , Αγγελική , Ολγα , νικολεττα , ρουσσου , Κατερίνα , Μαρούλα , ελεονωρα …..
  Ειναι πλεον ολοφανερο απο τα λεγομενα σας αυτο το 10ημερο , οτι η σχεση σας με την φιλοζωια και ευαισθησια
  για την κακοποιηση των ζωων , περιοριζεται στις αισθητικες επεμβασεις στα ντομπερμαν ….????
  τυχαιο ..?? Δεν νομιζω .. Κατι παραπανω ξερει η αξιοτιμη Κα Δεκαριστου Μαρια ???
  Οσο για την εμπειρια με τα ΛΟΥΤΡΙΝΑ ζωακια σας , πρεπει να σας πω οτι τα αληθινα ειναι πολυ διαφορετικα…
  Τελος το μονο που μου μενει , ειναι να σας συγχαρω για την προσπαθεια σας και να σας ευχηθω για τις ημερες που ερχοντε
  Καλο Πασχα , Καλη Ανασταση , και Καλο Φαγοποτι Στο Αρνακι, Κατσικακι και Γουρουνακι που θα ΣΟΥΒΛΙΣΕΤΕ
  ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ Η ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ …….
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

 • 15 Απριλίου 2011, 22:37 | Τόντης Δημήτριος

  ΠΡΟΣ την κ. Μιλένα Αποστολάκη
  Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Αξιότιμη κα Υπουργέ
  Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να συμβάλλουμε και εμείς με κάποιες προτάσεις στον ευρύ διάλογο μέσω της ανοικτής διαβούλευσης που ανοίγεται.
  Βεβαίως να σας συγχαρούμε τόσο για την πρωτοβουλία σας αυτή όσο και για κάποιες (πρωτοποριακές για την Ελλάδα) απόψεις .

  Όσον αφορά τα άρθρα του προς διαμόρφωση και ψήφιση νομοσχεδίου, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θίγει είναι η κακοποίηση ή/και θανάτωση των ζώων συντροφιάς.
  Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο άρθρο 16 δημιουργείται σύγχυση με τον τρόπο παράθεσης των προς τιμωρία πράξεων, συμπεριλαμβάνοντας μαζί πράξεις πταισματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Εδώ θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός.
  Η λέξη κακομεταχείριση θα πρέπει να απαλειφθεί από το νομοσχέδιο διότι δημιουργεί σύγχυση, παρά λύνει προβλήματα. Για παράδειγμα κακομεταχείριση είναι η κακή μεταχείριση του ζώου που συμβαίνει πολύ συχνά από έλλειψη γνώσεων τόσο χειρισμού, όσο και διαχείρισης ενός ζώου συντροφιάς από νέο και άπειρο ιδιοκτήτη, γι’αυτό και τέτοιου είδους θέματα απασχολούν επανειλημμένα τα Μ.Μ.Ε με άρθρα ή εκπομπές οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες από τους ειδικούς (κτηνιάτρους, εκπαιδευτές κ.α). Κατά μια έννοια ακόμη και ορισμένα είδη «καλλωπισμού» ή «ενασχόλησης» που πωλούνται αθρόα σε pet shop και χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες αποτελούν εν δυνάμει «είδος κακομεταχείρισης» ενός ζώου γιατί εκφράζουν μια «στρεβλή ή αρρωστημένη σχέση εξουσίας» του ανθρώπου στα ζώα ή αποτελούν επικίνδυνα για τη ζωή τους «παιχνίδια» άρα πρέπει να απαγορευτούν, κλπ. Έτσι ανοίγει ένας φαύλος κύκλος ερμηνείας της έννοιας «κακομεταχείριση».

  Πιστεύουμε πως θα πρέπει το Νομοσχέδιο στο άρθρο 16, να επικεντρωθεί στις έννοιες της κακοποίησης και θανάτωσης, πιο εκτεταμένα και με επιστημονική προσέγγιση. Ειδικότερα προτείνουμε να αναφέρει τα παρακάτω:

  Ορισμός: κακοποίηση ενός ζώου συντροφιάς αποτελεί η μη αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά που εσκεμμένα προκαλεί ανώφελο πόνο, ταλαιπωρία ή άγχος και/ή θάνατο . Η ανθρώπινη πράξη (ενεργητική ή παθητική), χαρακτηρίζεται από κακόβουλη πρόθεση, σκοπιμότητα ή ενδείξεις ψυχολογικής διαταραχής του δράστη. Βέβαια μπορεί και να προκληθεί από αμέλεια ή ανεπαρκή φροντίδα. Προσδιορίζοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια την έννοια της κακοποίησης, μπρορούμε να παραθέσουμε συγκεκριμένες καταστάσεις όπως είναι α)- η σωματική κακοποίηση (εκούσια ή ακούσια) και ειδικότερα α-1)- η ενεργητική κακοποίηση όπως για παράδειγμα η δηλητηρίαση, ο πυροβολισμός και πρόκληση τραυμάτων στο ζώο, ο ακρωτηριασμός, ο πνιγμός, η πρόκληση ασφυξίας, η πρόκληση εγκαύματος, η επίθεση κατά του ζώου και άσκηση βίας πάνω του, η εγκατάλειψη, ο περιορισμός της κινητικότητας του, η παγίδευση, η τρομοκράτηση του ζώου με χρήση π.χ. πυροτεχνημάτων, η χρήση κακών συνθηκών μεταφοράς, η χρήση λανθασμένων τεχνικών εκπαίδευσης, α-2)- η παθητική κακοποίηση (αμέλεια ή αδιαφορία) από έλλειψη τροφής & νερού, από έλλειψη κτηνιατρικής φροντίδας, από έλλειψη υγιεινής, από έλλειψη κατάλληλης στέγασης και έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και από γενική αμέλεια, καθώς και α-3)- η κακοποίηση με εμπορική εκμετάλλευση όπως είναι οι κυνομαχίες & διάφοροι αγώνες με στοιχήματα, η χρήση των ζώων στο τσίρκο και εμπορικά αθλήματα & ο ανεξέλεγκτος πειραματισμός και η επίπονη εργασία. Μορφή κακοποίηση τέλος αποτελεί και η ψυχική κακοποίηση (εκούσια ή ακούσια) όπως για παράδειγμα η υποβολή του ζώου σε φόβο, αγωνία, άγχος και απομόνωση.

  Αν και στο πανεπιστήμιο υπάρχουν ειδικότεροι στο γνωστικό αντικείμενο της ευζωϊας των ζώων από μας, θα προτείνουμε να αντικατασταθεί ο υπάρχων ορισμός με το παρακάτω κείμενο.
  Ευζωία είναι ένα σύνολο προϋποθέσεων που πρέπει να υφίστανται, ώστε να εξυπηρετούνται οι βασικές ανάγκες των ζώων τόσο σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης τους, όσο και κατά τη μεταφορά τους. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στο πλαίσιο ελευθερίας και περιβάλλοντος των ζώων, ειδικότερα η απουσία συνθηκών πείνας ή δίψας, καταπόνησης , τραυματισμού ή ασθένειας, φόβου ή stress , καθώς και η δυνατότητα εκδήλωσης της φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

  Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και ορισμένες παρατηρήσεις όπως οι παρακάτω, που προέκυψαν από ένα κύκλο συζητήσεων με διάφορους συναδέλφους μας:

  1. Άρθρο1 παρ. ε. Να μην κρίνεται το ζώο ως επικίνδυνο χωρίς αξιολόγηση από εξειδικευμένο κτηνίατρο.
  2. Άρθρο1 παρ. η. Να αναθεωρηθούν και συγκεκριμενοποιηθούν τα νοσήματα που δεν θεραπεύονται. π.χ. απαρχαιωμένη διάταξη νόμου για τη λεϊσμανίαση στο παρελθόν δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις ιδιοκτητών ζώων, ιδιωτών κτηνιάτρων, πανεπιστημιακών και κτηνιάτρων του δημοσίου.
  3. Άρθρο 5 παρ.1β) Επακριβής προσδιορισμός του χώρου διαβίωσης των ζώων συντροφιάς με βάση το μέγεθός τους και όχι εάν μπορεί να βρίσκεται σε όρθια στάση.
  4. Άρθρο 9 παρ.6. Η υιοθεσία αδέσποτων από φιλοζωικές εταιρίες προϋποθέτει την αποκλειστική κυριότητα τους στο ζώο και θα πρέπει να διευκρινιστούν οι συνθήκες ιδιοκτησίας τους.
  5. Άρθρο 9 παρ.8. Θα πρέπει να επισημανθεί η απαγόρευση χρησιμοποίησης των ζώων συντροφιάς ως πειραματόζωα, αλλά και η απαγόρευση πώλησης τους ή διάθεσής τους σε μη φυσικά πρόσωπα στο εξωτερικό (απαγόρευση πιθανής εμπορευματοποίησης των αδέσποτων που υπάρχουν στη χώρα μας).
  6. Άρθρο9 παράγραφος 11. στο σημείο που αναφέρεται «για τη χρησιμοποίηση εθελοντών αλλοδαπών κτηνιάτρων» να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των αρμόδιων φορέων των κτηνιάτρων ΠΚΣ και ΣΚΜΖΑ.
  7. Άρθρο 9 παρ.11. Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί από το Σχέδιο Νόμου οι πιθανότητα λειτουργίας κινητών εγκαταστάσεων αλλοδαπών καθώς θα είναι πρακτικά αδύνατο αυτές να ελέγχονται τακτικά εάν διατηρούνται οι κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες .
  8. Άρθρο 9 παρ.12. Στη Συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε κτηνίατρος που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστήμονας για τη διαχείριση των ζώων
  9. Άρθρο 19 παρ.3. Να μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασφαλιστικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των δημοτικών κυνοκομείων.

  Επιπλέον ζητήματα να ληφθούν υπόψη:

  10. Να προβλεφθούν κυρώσεις για όποιον πουλάει ζώο συντροφιάς το οποίο είναι άρρωστο.
  11. Να απαγορευθεί η χρήση κολάρων που χρησιμοποιούν ως μέθοδο εκπαίδευσης την τιμωρία με ηλεκτρική τάση.
  12. Θα πρέπει να προστεθούν άρθρα που θα αναφέρονται αποκλειστικά στη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με πειραματόζωα στα πρότυπα του αντίστοιχου γερμανικού νόμου.
  13. Να προβλεφθεί η απαγόρευση αναπαραγωγής με διαδικασίες βιοτεχνολογίας και γενετικής παρέμβασης.
  14. Θα πρέπει να προβλεφθεί η απαγόρευση χρησιμοποίησης παγίδων που προκαλούν φόβο ή πόνο στα ζώα, ειδικότερα στην περίπτωση των εξωτικών ζώων.
  15. Θα πρέπει στο νέο νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία της ποινικής δίωξης. Π.χ να επιτρέπεται η λήψη δειγμάτων από ζώα που κακοποιούνται, για τη διαπίστωση της κακοποίησης και την άσκηση της δίωξης.
  16. Επιπλέον να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ηχητικών εγγραφών και φωτογραφιών ως νόμιμα πειστήρια για την απόδειξη της κακοποίησης στα δικαστήρια.

  Με την επιστολή μας, θέτουμε υπόψη των αρμοδίων αρχών τις θέσεις μας κυρίως επί επιστημονικών θεμάτων, μια που για θεσμικά ζητήματα ο κτηνιατρικός κόσμος εκφράζεται από τα συντεταγμένα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά του όργανα όπως π.χ . Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής και Κτηνιατρικός Σύλλογος Μικρών Ζώων Μακεδονίας – Θράκης.

  15 Απριλίου 2011

  Τόντης Δημήτρης,
  Αναπληρωτής Καθηγητής
  και
  Περιστέρης Απόστολος
  Αστυνόμος, Κτηνίατρος, υποψήφ. Δρ

  Για περισσότερες πληροφορίες:
  Τόντης Δημήτρης, DVM, Dr.med.vet., Αναπλ.Καθηγητής
  Διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής
  Τμήμα Κτηνιατρικής
  Σχολή Επιστημών Υγείας
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Τρικάλων 224, Καρδίτσα 43100
  Τηλ: (0030) 24410 660-48, -82, -84, -00
  fax: (0030) 24410 660-48, -82.
  e-mail: dtontis@vet.uth.gr

 • 15 Απριλίου 2011, 22:44 | Δέσποινα Τσερτοπούλου

  Οι αρνητικές επιπτώσεις που δήθεν θα υπάρξουν απο την αστεία εκδοχή του » προτύπου της φυλής » αν θα κοπούν ουρά και αυτιά, κυρίως στα ντόμπερμαν, αφορά μόνο την τσέπη των ερασιτεχνών/επαγγελματιών εκτροφέων.

  Σας διαβεβαιώ, αν τελικά ισχύσει η απαγόρευση, που πολύ το εύχομαι,πολύ απλά όλοι θα δεχτούν το νέο πρότυπο,που θα έχει να κάνει με ενα ολόκληρο και αρτιμελές ζώο.

 • 15 Απριλίου 2011, 22:19 | nat

  Σας παρακαλώ να προσθέσετε και διάφορα άλλα είδη κακομεταχείρισης:

  Π.χ.:

  1. σκύλους κυνηγών οι οποίοι τους βάζουν σε αυτά τα μικρά ξύλινα κουτιά μέσα στα καυσαέρια, τη ζέστη, το κρύο κλπ για να τους μεταφέρουν. Ο σκύλος ενός κυνηγού δεν είναι αντικείμενο για να μένει για ώρες ξαπλωμένο και εγκλωβισμένο με 10 μικρές τρυπίτσες σε ένα ξύλινο κουτί. Είναι ζώο συντροφιάς!

  2. τα ζώα (κυρίως σκύλους) που πολλοί ιδιοκτήτες στις πόλεις πετούν κυριολεκτικά σε ταράτσες και μικρά μπαλκόνια, να ψήνονται το καλοκαίρι από τη ζέστη, να παγώνουν από το κρύο το χειμώνα, και να κλαίνε και να ουρλιάζουν μαυρίζοντας την καρδιά των ζωόφιλων που μένουν κοντά και είναι αναγκασμένοι να βλέπουν αυτή την κατάσταση χωρίς να μπορούν να παρέμβουν.

  3. τα ζώα (κυρίως σκύλους) που πολλοί ιδιοκτήτες (κυρίως στην περιφέρεια) πετούν σε ένα χωράφι και τους πηγαίνουν απλά λίγο φαί και νερό μία φορά την εβδομάδα.

  4. τα ζώα (κυρίως σκύλους και γάτες) τα οποία πατιούνται από αυτοκίνητα που τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα (αψηφώντας εννοείται τα τυχόν όρια). Για πόσο καιρό ακόμη σε αυτή τη χώρα θα είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε τα πτώματα στους δρόμους;

  5. οποιαδήποτε κακομεταχείριση ιδιοκτήτη σε ζώο!

 • 15 Απριλίου 2011, 21:20 | Δημήτρης

  # 9 Απριλίου 2011, 05:27 | βασιλακης βασιλης
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: Thumb up 0 Thumb down 7

  Παντως ειναι εξοργιστικο το γεγονος οτι οι ιδιοι ανθρωποι που κατεστρεψαν τη χωρα, τωρα θελουν να καταστρεψουν την ιστορια μιας φυλης..

  ———–

  Σιγά φίλε Βασίλη!!! όλο υπερβολές είναι ο λόγος σου!!! πραγματικά έχω γελάσει πάρα πολύ με όλες αυτές τις ανοησίες που λες τόσες μέρες!

  Βρίζεις τους ανθρώπους χωρίς ίχνος ντροπής! έτσι φέρεσαι και στα σκυλιά σου???

  Θες να μας πεις ότι εμεις που είμαστε ενάντια στο σακατεμα των σκύλων έχουμε τόση δύναμη που καταστρέψαμε τη Χώρα???

  μήπως την έχουμε??? μήπως να αρχίζετε όλοι εσείς οι φανατισμένοι σκυλέμποροι να φοβάστε? μήπως θα σας έρθουν οι καταγγελίες βροχή!!!???

  λέω μήπως?????????????

 • 15 Απριλίου 2011, 21:16 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΑΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
  ΕΙΧΑΜΕ ΒΡΕΙ ΚΟΥΤΑΒΙ ΡΟΝΤΒΑΙΛΕΡ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΟΥΡΛΙΑΖΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ
  ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ

 • 15 Απριλίου 2011, 21:54 | Αγγελική

  «# 14 Απριλίου 2011, 20:14 | Τριβιζας Τρυφωνας
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: Thumb up 5 Thumb down 5

  οτι και λεμε οτι και να λετε υπερ ή κατα της κοπης,κακοποιησης ή οχι των σκυλων μεταξυ μας δεν θα βρουμε ακρη,γνωμη σας και γνωμη μας!αυτο που προσπαθουμε να σας δωσουμε να καταλαβαιτε ειναι οτι,οτι και να γινει εμεις θα βρουμε την ακρη και θα εχουμε το ντομπερμαν ετσι οπως το θελουμε ακομα και αν καθετε ξαπλα στον καναπε και τα καμαρωνουμε μονοι μας!!»

  —————

  Από κάτι τέτοια σχόλια «εμεις θα βρουμε την ακρη και θα εχουμε το ντομπερμαν ετσι οπως το θελουμε» φαίνεται ΞΕΚΑΘΑΡΑ η ποιότητα των ιδιοκτητών και ΕΜΠΟΡΩΝ που πωλούν αυτά τα άμοιρα σκυλιά…

  Δηλαδή Τρύφωνα τί ακριβώς θα κάνεις??? θα πάρεις κοπίδι και χάρακα???

  ΣΑ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ!!!!!!!!!!!!!!!!! Εσυ είσαι ζωόφιλος??? ΚΤΗΝΟΣ ΕΙΣΑΙ!!!!!!!!!!!!!!

  Και αυτο το σχόλιο να μην κοπεί απο τον διαχειριστή γιατί ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!!!!!!!!!!! το κάνουν για το καπρίτσιο τους!!! για την προσωπική τους ικανοποίηση και οχι για ιατρικούς λόγους που μας πουλανε τόσες μερες~!!!!!!!!!!!!

 • 15 Απριλίου 2011, 21:42 | Αγγελική

  «15 Απριλίου 2011, 14:57 | Θεοδώρα
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: Thumb up 4 Thumb down 4

  ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΜΕ. ΑΠΛΑ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ ΦΥΛΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΡΙΖΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.»

  Καλα μας κοροιδεύετε??? ή είστε απολύτως άσχετη με τη φυλή που «επιλέξατε»????????

  Η ίδια η Γερμανία έχει απαγορεύσει το κόψιμο?????????? ΠΟΥ ΖΕΙΣ????????

  Πήξαμε στα παπαγαλάκια…….

 • 15 Απριλίου 2011, 21:58 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ
  ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ
  ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥΛΛΟΥΣ
  ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΙΣΚΙΟ
  ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΝΑ ΒΑΡΕΛΙ
  ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

 • 15 Απριλίου 2011, 19:46 | Μερόπη Καπετανοπούλου

  ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ!! Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΜΒΙΟ!! ΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ!
  ΙΣΩΣ ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ, ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ! ευχαριστώ. Καλή επιτυχία…