Παραρτήματα

Για να δείτε τα Παραρτήματα πατήστε εδώ

 • 9 Μαρτίου 2014, 19:34 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων ταξινόμησης όπου η ερασιτεχνική χρήση θα αδειοδοτείται μόνο σε ετοιμόχρηστα σκευάσματα:
  Η φράση «ερεθίζει το δέρμα» υπάρχει σε απορρυπαντικά πιάτων (π.χ. FAIRY).
  To ίδιο και η φράση «κίνδυνος σοβαρός οφθαλμικών βλαβών».
  Επίσης περιλαμβάνουν φράση για προστασία: «χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας ματιών, προσώπου»!
  Τα υγρά αυτά, για το πλύσιμο πιάτων, χρησιμοποιούνται μετά από αραίωση.
  Μήπως κάποια κριτήρια για την ερασιτεχνική χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, θα έπρεπε για τους παραπάνω λόγους, να αμβλυνθούν?