Άρθρο 06: Πλήρης εγγυημένη σύνθεση σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

Τα σκευάσματα για ερασιτεχνική χρήση μολονότι είναι ίδιας μορφής και περιεκτικότητας και το αιτούμενο φάσμα δράσης είναι το ίδιο με αυτό των σκευασμάτων που απευθύνονται σε επαγγελματίες χρήστες, ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορές στην πλήρη εγγυημένη σύνθεση.
Τα δύο σκευάσματα θεωρούνται ίδια μόνο εφόσον οι διαφορές στην εγγυημένη σύνθεση εμπίπτουν στις περιπτώσεις των «μικρών διαφορών στην εγγυημένη σύνθεση» (minor changes in the formulation) όπως αυτές περιγράφονται στην κατευθυντήρια οδηγία SANCO SANCO/12638/201120 November 2012 rev. 2 όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δύο σκευάσματα θεωρούνται διαφορετικά και θα πρέπει να υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

  • 18 Μαρτίου 2014, 19:53 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

    Οταν λες ότι τα δύο σκευάσματα είναι ίδια, εννοείς ότι έχουν τον ίδιο αριθμό έγκρισης και ότι η απόφαση έγκρισης τους είναι η ίδια?