Άρθρο 21: Μεταβατικές Διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών θα καθορισθεί η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής προστίμων στους υπόχρεους προς δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων οι οποίοι προέβησαν σε εκπρόθεσμη δήλωση αυτών από την ισχύ του ν.4144/2013 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 344/1976, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013
Οι καταρτισθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4144/2013 ληξιαρχικές πράξεις καθώς και αυτές που καταχωρίζονται στα βιβλία εκθέσεων, καταλαμβάνονται από το προϊσχύσαν του ν. 4144/2013 δίκαιο

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:40 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

  Θα ήταν σκόπιμο να διευκρινίζεται ποιες μεταβολές ή τι γεγονότα καταχωρούνται στις εκθέσεις (διαζύγιο, ονοματοδοσία, βάπτιση, ιερολόγηση πολιτικού γάμου, διορθώσεις στοιχείων?, αλλαγή θρησκεύματος?) και βέβαια ο ληξίαρχος που καταχωρεί την έκθεση πρέπει να λαμβάνει και τα τυχόν πρόστιμα.

 • 6 Ιουνίου 2014, 02:48 | NTIKA EΛΕΝΗ

  Πριν την εφαρμογή του 4144/2013 παίρναμε πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες βαπτίσεις( στο ληξιαρχείο μου είναι εκθέσεις). Μετά τον 4144 δεν παίρνουμε.Τώρα λέτε ότι οι Εκθέσεις διέπονται από τη νομοθεσία πριν τον 4144 αλλά στο άρθρο 20 του παρόντος προβλέπεται πρόστιμο για το ενενηκοντακοήμερο. Η εκπρόθεσμη βάπτιση που θα δηλωθεί με ΕΚΘΕΣΗ θα έχει τα πρόστιμα πριν τον 4144/2013 ενώ αν δηλωθεί στη ληξιαρχική πράξη γέννησης θα έχει τα νέα πρόστιμα? Παρακαλώ αποσαφηνίστε το θέμα προστίμου (εκπρόθεσμη βάφτιση με έκθεση και απευθείας δήλωση στη ληξ.πράξη)

 • 5 Ιουνίου 2014, 19:24 | Ειρήνη Καράνταη ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  «Οι καταρτισθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4144/2013 ληξιαρχικές πράξεις καθώς και αυτές που καταχωρίζονται στα βιβλία εκθέσεων, καταλαμβάνονται από το προϊσχύσαν του ν. 4144/2013 δίκαιο»

  Τι εννοειται αυτές που καταχωρίζονται στα βιβλία εκθέσεων, καταλαμβάνονται από το προϊσχύσαν του ν. 4144/2013 δίκαιο?

  Η εγω δεν εχω καταλαβει τι εννοειται ή υπάρχει λάθος στην διατυπώση.

 • 5 Ιουνίου 2014, 16:52 | Χρυσούλα Σεβαστιάδου

  Η εκπρόθεσμη καταχώριση μεταβολής στα βιβλία εκθέσεων για γεγονότα των οποίων η υποχρέωση δήλωσης γεννάται μετά την 8η Μαϊου 2013, διέπεται από τις διατάξεις του ν.4144/2013 και μάλιστα η υποχρέωση ενημέρωσης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «βαραίνει» το ληξίαρχο του τόπου δήλωσης του γεγονότος,όπως έχετε απαντήσει πολλαπλώς.
  Αυτό που αναγράφεται στην τελευταία πρόταση δημιουργεί σύγχυση.

 • 5 Ιουνίου 2014, 15:41 | Νικόλαος Μουστάκας

  Οι εκθέσεις που αφορούν μεταβολές πράξεων άλλων ληξιαρχείων, προς τις οποίες κοινοποιούνται, υποθέτουμε πως από πλευράς προθεσμίας αντιμετωπίζονται όπως οι κανονικές μεταβολές, θα παρακαλούσαμε να διευκρινιστεί.

 • 5 Ιουνίου 2014, 13:28 | ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Παρακαλώ διευκρινίστε για την επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες εκθέσεις από την έναρξη ισχύος του ν.4144/2013 έως και σήμερα διότι στον ν.4144/2013 άρθρο 49 αναφέρει ότι εκπρόθεσμη δήλωση γεγονότών θεωρούμε τη γέννηση, το γάμο και τη μεταβολή. Επίσης στις συχνές ερωτήσεις είχε δοθεί ως απάντηση ότι » δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης.

 • 5 Ιουνίου 2014, 11:38 | Θεοδωρής Κωνσταντίνος

  Δεν καταβάλλονται από τον Δήμο Λέσβου στους Ληξιάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων οι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως από τον Ιούνιο του 2011 καθώς και η αμοιβή για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι και σήμερα.

  Η ανωτέρω αμοιβή λειτουργίας των Ληξιαρχείων προβλέπεται από τον Νόμο και την κείμενη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν θεωρείται έκτακτη ή απρόβλεπτη περίπτωση .

  Εαν είναι δυνατόν να διευθετηθεί με τον Νόμο αυτό με ποιο ξεκάθαρο τρόπο.

  Ληξιαρχείο Ερεσού- Αντίσσης Ν. Λέσβου

  Θεοδωρής Κων/νος

 • 5 Ιουνίου 2014, 10:36 | Θεόδωρος Κυριακόπουλος

  Διευκρινείστε αυτό που γράφετε στην τελευταία πρόταση.Δηλαδή οι πράξεις που καταχωρούνται στο βιβλίου εκθέσεων διέπονται από τα παλιά πρόστιμα. Εάν αφορούν πράξεις που έγιναν ύστερα από την εφαρμογή του Ν.4144/13 και καταχωρούνται στο βιβλίο εκθέσεων δεν πρέπει να διέπονται από τον 4144;

 • 5 Ιουνίου 2014, 09:01 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  OI ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥΣ.ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ.ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Η ΒΑΦΤΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ TO ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΣΑΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ.(ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ)