Άρθρο 18:

Το άρθρο 35 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού. Αν ο ενταφιασμός πρόκειται να γίνει στη Διοικητική Περιφέρεια άλλου Δήμου από αυτόν στον οποίο συνέβη ο θάνατος και στον οποίο καταρτίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου, απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δηλούντα το θάνατο, ότι ο ενταφιασμός έχει γίνει αποδεκτός στον άλλο Δήμο.
2. Αν πριν από τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου έγινε ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη θανάτου καταρτίζεται μόνον κατόπιν αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, ύστερα από εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών, εάν πρόκειται περί θανάτου, ο οποίος συνέβη κατά ανώτατο όριο πριν από τριάντα ημέρες, διαφορετικά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, η οποία βεβαιώνει το θάνατο.
3. Προκειμένου να ενταφιαστεί στην Ελλάδα Έλληνας πολίτης, ο οποίος απεβίωσε στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ειδικού Ληξιαρχείου, ή της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου θανάτου ή των επιχώριων αρχών νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη και έγγραφη έγκριση του Δήμου, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο ενταφιασμός. Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ειδικό Ληξιαρχείο αρκεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δηλούντα το θάνατο, ότι ο ενταφιασμός έχει γίνει αποδεκτός στον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου θα γίνει ο ενταφιασμός. Η κατάθεση της επιχώριας ληξιαρχικής πράξης θανάτου προς ενταφιασμό, δεν αναιρεί την υποχρέωση των δηλούντων που επιβάλλει το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 42.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 09:37 | Σούλα Δανουκάρα – Ληξ. Δ.Ε. Ναυπλιέων

  Στη ληξιαρχική πράξη θανάτου πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού καθώς και η ημέρα και ώρα αυτού. Σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία αυτά μας είναι άγνωστα (π.χ. ταφή στο εξωτερικό σε αδιευκρίνηστη ημέρα και ώρα). Σοβαρό επίσης θέμα δημιουργείται με πτώματα «αζήτητα» που φυλάσσονται στο νεκρορομείο και για τα οποία δεν γνωρίζουμε αν, πού και πότε θα ενταφιαστούν. Πως θα συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία; Με εικονικά στοιχεία;

 • 5 Ιουνίου 2014, 14:38 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Αν καταρτισθεί η Λ.Π. θανάτου στον τόπο θανάτου και όχι στον τόπο ταφής (αν αυτός είναι διαφορετικός) θα πρέπει να απαιτείται βεβαίωση του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποία θα γίνει η ταφή, ότι έχει γίνει αποδεκτός ο ενταφιασμός και η υπεύθυνη δήλωση των δηλούντων το θάνατο να χρησιμοποιείται μόνο τις ημέρες των αργιών, δηλαδή αυτό που κάνουμε μέχρι σήμερα.
  Αν παραμείνει ως έχει μόνο με υπεύθυνη δήλωση του δηλούντα την οποία θα υπογράφουν με μεγάλη ευκολία για να «εξυπηρετηθουν» και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρξουν λάθη στα στοιχεία ταφής πως θα γίνεται η διόρθωση?
  Ίσως θα πρέπει να εξετασθεί και η περίπτωση η καταχώριση της Λ.Π. θανάτου να γίνεται αποκλειστικά στον τόπο ταφής.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:38 | Αργυρώ Κυπαρίσση

  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταχωρηθεί ο θάνατος εντός 24ωρου και δεν έχει προηγηθεί ενταφιασμός, στην περίπτωση αυτή η ληξιαρχική πράξη θανάτου θα καταρτίζεται κατόπιν αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών;
  Σας ευχαριστώ
  Αργυρώ Κυπαρίσση
  Ληξίαρχος Δ.Ε. Πολύγύρου
  Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:15 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ

  παρ.1
  Μια «απλή» υπεύθυνη δήλωση δεν εξασφαλίζει τη μη αλλαγή του τόπου ή ώρας ενταφιασμού.
  Κατά συνέπεια για την αλλαγή της ληξιαρχικής πράξης θα απαιτείται Εντολή Εισαγγελέως ή δυσλειτουργία στο έργο των ληξιαρχείων.
  Θα πρότεινα προκειμένου να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η εύρρυθμη λειτουργία των ληξιαρχείων να είναι ξεκάθαρη η διάταξη ως προς τον τόπο ενταφιασμού όπου θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον τόπο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:09 | ΕΥΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

  ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΦΗΣ.ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ .

 • 5 Ιουνίου 2014, 07:19 | κώστας

  Πιστεύω ότι στο άρθρο 18 θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τον τρόπο σύνταξης ληξιαρχικής πραξης θανάτου ατόμων αγνώστων στοιχείων.Παράδειγμα : για σωρό που ανευρέθει σε κάποια παραλία αγνώστων στοιχειων θα πρεπει να γίνει εξεταση DNA και μετα την παροδο αρκετου χρόνου ο ενταφιασμός . Ερώτημα : Πως θα συνταχθει η ληξιαρχική πράξη θανατου και απο ποιον αφου η δήλωση πρεπει να γίνει εντος 24 ωρου?

 • 4 Ιουνίου 2014, 19:53 | Νικόλαος Μουστάκας

  Σχετικά με το εδ. α΄ της παρ. 3 του αρ. 18., για τον ενταφιασμό Έλληνα πολίτη που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναφέρεται πως απαιτείται έγγραφη έγκριση του Δήμου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο ενταφιασμός. Αυτή η έγκριση θα εκδίδεται από το ληξιαρχείο; Αν όχι, ποια υπηρεσία θα έχει την υποχρέωση για την χορήγησή της; Αν αυτό αφορά την υπηρεσία στην οποία καταβάλλονται τα τέλη ενταφιασμού – υπηρεσία κοιμητηρίων – τί γίνεται με τα κοιμητήρια που υπάγονται σε μία ληξιαρχική περιφέρεια, αλλά ανήκουν σε κάποια κοινότητα, π.χ. Καθολικών ή Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης, κ.λ.π.; Μήπως κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό, εφ’ όσον ήδη έχει συνταχθεί η ξένη πράξη θανάτου, η οποία μάλιστα θα πρέπει να μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο και θα ήταν ικανά για τον ενταφιασμό τα έγγραφα περί μεταφοράς της σορού; Η όποια βεβαίωση από πλευράς Δήμου δεν διασφαλίζει την σε μεταγενέστερο χρόνο δήλωση του γεγονότος στο Ειδικό Ληξιαρχείο. Ποια η χρησιμότητα; Σε ανάλογες περιπτώσεις, μεταφοράς νεκρού για ενταφιασμό την Ελλάδα από άλλη χώρα, αλλοδαπού υπηκόου, δεν είναι μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο αναγκαίο.
  Σας ευχαριστώ.
  Νικόλαος Μουστάκας.
  Ληξίαρχος Δ. Ε. Αμπελοκήπων
  Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

 • 3 Ιουνίου 2014, 17:36 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΦΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΗΛΩΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΑΝ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΤΑΦΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΗΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ » ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 • Για λόγους νομοθετικής πληρότητας όπου αναφέρεται ο ενταφιασμός πρέπει να προστεθεί διευκρινιστικά ότι αφορά και την καύση.