Άρθρο 05:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ληξιαρχικά βιβλία περιέχουν ενυπόγραφες εκ μέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπώσεις των καταρτιζόμενων στο πληροφοριακό σύστημα πράξεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη βεβαίωση γέννησης, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ της συμφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«5. Τα ληξιαρχικά βιβλία της παραγράφου 1, μετά τη συμπλήρωση ορισμένου αριθμού πράξεων, ο οποίος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κλείνονται και υπογράφονται από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«6. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και των ληξιάρχων εκτυπώσεων των καταρτιζόμενων στο πληροφοριακό σύστημα ληξιαρχικών πράξεων, βαρύνει τον προϋπολογισμό των Δήμων.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:47 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

  «Τα ληξιαρχικά βιβλία της παραγράφου 1, μετά τη συμπλήρωση ορισμένου αριθμού πράξεων, ο οποίος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κλείνονται και υπογράφονται από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη»
  Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι για ένα «μικρό» Ληξιαρχείο, όπου καταχωρούνται ετησίως 0-1 γεννήσεις , ~30 θάνατοι, ~50 γάμοι-διαζύγια, το δεμένο «Βιβλίο» θα περιλαμβάνει περισσότερα του ενός έτη.
  Επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ο αριθμός των πράξεων είναι διαφορετικός από τον αριθμό των φύλλων.
  Θα πρέπει να γίνει και σχετική τροποποίηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως προς την αλλαγή τόμου και έτους.

 • 6 Ιουνίου 2014, 08:31 | Δέσποινα Κουτσάκη

  Συμφωνώ με την κα Κούσα και τον κο Φωτάκη. Θα πρέπει να οριστεί αναπληρωτής ληξιάρχου Δημόσιος υπάλληλος .

 • 6 Ιουνίου 2014, 02:04 | Σταύρος Μπαντούνας Ληξίαρχος Αράχοβας

  Πάρα πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του κ. Φωτάκη και της κας Κούσα.
  Επιπλέον, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το ΥΠ.ΕΣ. κυκλοφόρησε εγκύκλιο (εγκ.26/8-5-2014) με την οποία καλούν του Ληξίαρχους να βιβλιοδετούν τις Ληξ. Πράξεις στο τέλος κάθε χρόνου, ασχέτως του αριθμού των πράξεων (αν είναι κάτω των 250).
  Προφανώς στο Υπουργείο έχουν την εικόνα των κεντρικών (μεγάλων) Ληξιαρχείων με τις χιλιάδες πράξεις. Στα μικρά Ληξιαρχεία όμως, γίνονται περίπου 10-15 γάμοι ετησίως. Ίσως και λιγότεροι.
  Θα «δένουμε» βιβλία των 10 σελίδων ( ή ακόμα και των …5;;; ).
  Νομίζω ότι θα ξεφυτρώσουν προβλήματα χωρίς κανένα λόγο.
  Η απλή και ευθεία εφαρμογή του Νόμου, χωρίς την εγκύκλιο, είναι εύκολη, προσφέρει ευελιξία

 • 5 Ιουνίου 2014, 17:13 | Ειρήνη Καράνταη ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
  «5. Τα ληξιαρχικά βιβλία της παραγράφου 1, μετά τη συμπλήρωση ορισμένου αριθμού πράξεων, ο οποίος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κλείνονται και υπογράφονται από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

  Δηλαδή ο κατα τόπο αρμόδιος Ειρηνοδίκης μετα την συμπλήρωση του αριθμού των πράξεων που θα έχει καθοριστεί, θα μονογραφει το κάθε φύλλο του βιβλίου και στο τελος θα κλείνει το βιβλιο αναφέροντας τον αριθμό των πράξεων που περιεχει το βιβλιο και τον αριθμό των φύλλων?
  Θα εξακολουθεί και ο ληξιαρχος να μονογραφει το κάθε φύλλο και να κλείνει επίσης το βιβλίο?

  Η προτεινόμενη διαταξη θα πρέπει να διευκρινιστεί σε σχεση και με το άρθρο 7 του ν. 344/1976 περι επιθεώρησης ληξιαρχειων αλλά και με την αριθμ.Φ. 131360/12476/2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων»

 • 5 Ιουνίου 2014, 11:19 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 – Η επιθεώρηση των ληξιαρχείων ενεργείται υπό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών δυναμένου να αναθέτη ταύτην, προκειμένου εν περι ληξιαρχείων της έδρας του Πρωτοδικείου εις Αντιεισαγγελέα, προκειμένου δε περί ληξιαρχείων εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου εις τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη.-

  Όμως, στην αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 8 αναφέρεται ότι τα βιβλία «κλείνονται και υπογράφονται από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη».

  Προτείνουμε τη διόρθωση της διατύπωσης στη μορφή «κλείνονται και υπογράφονται από τον κατά τόπο αρμόδιο για την Επιθεώρηση Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Ειρηνοδίκη» ( όπως εξάλλου αναφέρεται και στην Φ131360/12476/2013 Απόφ. Υπ. Εσωτ.) προς αποφυγή παρεξηγήσεων αλλά και προκειμένου να συνάδει με το άρθρο 7.

 • 4 Ιουνίου 2014, 16:07 | Ευαγγελή Κούσα

  Προτείνεται να προστεθεί η φράση :»με απόφαση του ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή του» στους υπαλλήλους του Ληξιαρχείου προκειμένου για τη χορήγηση αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα.» Στις μεγάλες Ληξιαρχικές ενότητες ο Ληξίαρχος υπογράφει ημερησίως 300-500 αποσπάσματα. Αυτό τον αποσπά από την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που δημιοργούνται στην υπηρεσία του και θα πρέπει να τα επιλύσει άμεσα και νόμιμα.