Άρθρο 06:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι ληξίαρχοι και οι διοριζόμενοι αναπληρωτές τους είναι διαπιστευμένοι χρήστες. Επίσης διαπιστευμένοι χρήστες είναι και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και οι υπάλληλοί της που είναι διαπιστευμένοι χρήστες, καταρτίζουν ληξιαρχικές πράξεις για λογαριασμό των ληξιάρχων, στο ληξιαρχείο των οποίων υπάρχει διαπιστωμένο πρόβλημα διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή η καταρτισθείσα ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται στο ληξίαρχο με κάθε πρόσφορο μέσο προς υπογραφή από αυτόν και τον δηλούντα. Αντίγραφο της πράξης αυτής επιστρέφεται στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός δεκαπέντε ημερών.»
3. Στο άρθρο 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :
«5. Τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων που υπάρχουν στην κεντρική βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στις ενυπόγραφες εκ μέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπωμένες ληξιαρχικές πράξεις».

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:09 | Γ. ΛΙΟΝΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

  Συμφωνώ με τον συνάδελφο ΠΡΟΜΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  Όσον αφορά την άδεια ταφής, στην επαρχία είναι δύσκολο να μην γίνεται ταφή το Σαββατοκύριακό ή τις αργίες.
  θα μπορούσε όμως ,με ενημέρωση της εκάστοτε Μητρόπολης , να συντάσσεται έγγραφο από τον ιερέα που πραγματοποίησε την ταφή και στην συνέχεια την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ,και με το ιατρικό πιστοποιητικό να καταχωρείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  Στην όλη διαδικασία συμμετέχουν οι εξής : ο γιατρός , το γραφείο τελετών , ο ιερέας και ο ληξίαρχος .Δεν θα πρέπει όλοι να εμπλέκονται στη διαδικασία;
  Είναι αδιανόητο ,ένα υπάλληλος να βρίσκεται συνεχώς Σαββατοκύριακο στο Ληξιαρχείο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι από τον Μάϊο του 2013 έως σήμερα (23) Σαββατοκύριακα έχουν καταχωρηθεί Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

 • 6 Ιουνίου 2014, 08:35 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Συμπληρώνω το προηγούμενο σχόλιο μου με την παρατήρηση ότι στα νεκροταφεία της περιφέρειας γίνονται ταφές όλες τις ημέρες του χρόνου.
  Στο υπουργείο όμως υπάρχει υπάλληλος για αντιμετώπιση των προβλημάτων των ληξιαρχείων μόνο τα Σάββατα.
  Τι θα γίνεται τις υπόλοιπες αργίες όταν υπάρξει πρόβλημα?
  Οπως σας είπα το αντιμετώπισα ήδη το πρόβλημα ένα σ/κ. Το Σάββατο συνεργάστηκα με την υπάλληλο στο Υπουργείο, αλλά την Κυριακή γύριζα όλο το Ηράκλειο για να βρω που υπάρχει σύζευξις για να καταχωρίσω τις πράξεις για να γίνουν οι ταφές!!!! Αντιλαμβάνεστε και την ψυχολογική κατάσταση των συγγενών οι οποίοι περίμεναν να καταχωρηθεί η πράξη για να γίνουν οι ταφές των αγαπημένων τους προσώπων!!!

 • 6 Ιουνίου 2014, 06:06 | Παναγιώτης Κοτρώνης Ληξίαρχος Δ.Ε. Καλλιέων

  Να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφης άδειας ταφής για τον ενταφιασμό νεκρού, υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο ή Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσέγγισης του γραφείου ληξιαρχείου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση – παγετό) ή άλλου λόγου ανωτέρας βίας και η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα να πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες.

 • 6 Ιουνίου 2014, 02:23 | Σταύρος Μπαντούνας Ληξίαρχος Αράχοβας

  Πρέπει να αφαιρεθεί ο περιορισμός ότι σε περίπτωση θανάτου πρέπει να συνταχθεί ληξ. πράξη ΕΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ… ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ όρος και χωρίς νόημα.
  Αν παρέλθει το 24ωρο τι γίνεται; Επιβάλλονται κυρώσεις; και εις βάρος τίνος; Ακόμα και τα τέκνα ή ο/η σύζυγος ΔΕΝ υποχρεούνται από το Νόμο να δηλώσουν τον θάνατο (περιπτώσεις οικογενειακών προβλημάτων). Επίσης, τις περισσότερες φορές η δήλωση γίνεται από φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο (αφού τα πιο κοντινά πρόσωπα δεν είναι σε ψυχολογική θέση να κάνουν ενέργειες). Θα αποδοθούν ευθύνες εκπρόθεσμης δήλωσης σε ανθρώπους που απλώς παραστέκονται στους πενθούντες;
  Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θα πρέπει τα Ληξιαρχεία να είναι ανοικτά; Να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας;
  Αν συμβεί θάνατος Μεγ. Παρασκευή ή Μεγ. Σάββατο, που θα βρεθεί Ληξιαρχείο για να γίνει η δήλωση μέχρι την Τρίτη του Πάσχα που θα ξανα-ανοίξουν τα Ληξιαρχεία;
  Ακόμα τι γίνεται αν για ειδικούς λόγους το Νοσοκομείο εκδόσει πιστοποιητικό θανάτου με 2-3 ημέρες καθυστέρηση (με ακριβή στοιχεία θανάτου, αλλά έκδοση καθυστερημένη) όπως σε περίπτωση ιατροδικαστικής έρευνας;
  Το Υπουργείο ΞΕΡΕΙ ότι ο Νόμος στο σημείο αυτό έχει λάθος γιατί προσπάθησε να το «μπαλώσει» με απόλυτα άστοχες και ανεπαρκείς ερμηνείες.

  Λύσεις υπάρχουν, διαλέξτε μια σωστή και ανθρώπινη.

 • 5 Ιουνίου 2014, 19:00 | Ειρήνη Καράνταη ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Δεν συμφωνω ότι ειναι η καλυτερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος όταν υπάρχει διαπιστωμένο πρόβλημα διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα.

  Μου συνεβη ενα σαββατοκύριακο και επειδή δεν υπηρχε συζευξις αρα δεν ειχα ούτε σταθερο τηλέφωνο, μιλούσα από το κινητό μου τουλάχιστον 2 ώρες με την αρμόδια υπάλληλο του Υπουργείου για να καταχωρηθούν με αυτόν το τρόπο 6 Λ.Πράξεις.

  Απόψη μου είναι σ΄αυτές τις περιπτώσεις να δίνεται βεβαίωση από τον ληξίαρχο ότι υπάρχει διαπιστωμένο πρόβλημα διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα, αρα αδυναμία καταχωρισης της Λ.Πραξης προκειμένου να πραγματοποιείται ο ενταφιασμός και η Λ.Π. να συντάσσεται αμέσως μετά την αποκατάσταση του προβλήματος ή με άδεια Εισαγγελέα

 • 5 Ιουνίου 2014, 13:32 | ΠΡΟΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΓΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
  Όσον αφορά τις άδειες ταφής, να ενημερώνονται όλες οι Μητροπόλεις της Ελλάδας ( την άποψη μου λέω ) ή να μην τελούνται ταφές κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, αν τελούνται τότε, να περιμένουν την Ληξιαρχική Πράξη θανάτου την πρώτη εργάσιμη ημέρα και να έχουν το δικαίωμα διερεύνησης σε περίπτωση που τίθεται θέμα καθυστέρησης της παραλαβής αυτής.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:53 | ΔΡΑΓΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Συμφωνώ με την κυρία Θεοφάνη.

  Ένας Αντιδήμαρχος, που σύμφωνα με το άρθρο 8Α, αναπληρώνει τον Ληξίαρχο της κάθε Δημοτικής Ενότητας, είναι ένα πρόσωπο αιρετό. Ένα πρόσωπο που δεν σχετίζεται με κανόνες και νόμους που διέπουν το Αστικό Δίκαιο και συνεπώς δεν γνωρίζει ούτε το Πληροφοροριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.
  Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να έρθουμε σε επαφή μαζί του όταν χρήστρια,κατά την απουσία μου, μετέβη στο Ληξιαρχείο για καταχώρηση θανάτου – ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΝΤΑ – και δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί του και δημιουργήθηκε πρόβλημα.

  Ταπεινή μου άποψη είναι: Εφόσον πλέον κατά τις καταχωρήσεις, υποχρεωνόμαστε να καταχωρούμε Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. κΑΙ Ασφαλιστικό ή και Συνταξιοδοτικό Φορέα – συνεπώς καταστέλλουμε μέρος της παραβατικότητας με το να προωθούμε τα δεδομένα αυτά στο σύστημα – να επανερχόμαστε την πρώτη εργάσιμη μέρα για την καταχώριση θανάτου στο σύστημα μας.
  Ποιά Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία είναι ανοικτά Σαββατοκύριακα και αργίες;
  Ποιός Ασφαλιστικός ή Συνταξιοδοτικός Φορέας εξυπηρετεί Σαββατοκύριακα και αργίες;
  Όσον αφορά τις άδειες ταφής, να ενημερώνονται όλες οι Μητροπόλεις της Ελλάδας ( την άποψη μου λέω ) ή να μην τελούνται ταφές κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, αν τελούνται τότε, να περιμένουν την Ληξιαρχική Πράξη θανάτου την πρώτη εργάσιμη ημέρα και να έχουν το δικαίωμα διερεύνησης σε περίπτωση που τίθεται θέμα καθυστέρησης της παραλαβής αυτής.

 • 5 Ιουνίου 2014, 10:19 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  OI ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ…ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ «ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ» ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

 • 5 Ιουνίου 2014, 09:01 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  OI ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ…ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ «ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ» ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 08:53 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  ΓΡΑΦΕΙ «ΟΙ ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡ.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ». ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ. ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ.ΟΧΙ Π.Χ. ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΎ Ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ.

 • 4 Ιουνίου 2014, 12:48 | Γιάννης

  Επειδή οι ληξίαρχοι απο την εφαρμογή του ΠΣΛΠ είναι διαπιστευμένοι χρήστες του, κατα την άποψη μας πρέπει πρίν απο τη τοποθέτηση των νέων Δημαρχιακών αρχών να προβλεφθεί η δυσλειτουργία που θα προκύψει απο την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 2 και να αντιμετωπισθεί ανάλογα.