Άρθρο 12:

Το άρθρο 20 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
1.- Η γέννηση δηλώνεται από τον υπόχρεο μέσα σε δέκα ημέρες από τον τοκετό, στο ληξίαρχο του τόπου, στον οποίο έλαβε χώρα, με την προσκόμιση βεβαίωσης ιατρού ή μαίας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που ο τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία ιατρού ή μαίας, η γέννηση δηλώνεται από τον υπόχρεο κατόπιν αδείας του αρμόδιου εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.
2.- Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του παρόντος.».

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:40 | Φρανσέ Αλέγρη

  Αρθρο 12 παρ.4 344/1976

  Να συμπληρωθεί: Στην περίπτωση τέλεσης γάμου με περισσότερους του ενός τύπους, που καταχωρίστηκαν σε αντίστοιχα ληξιαρχικά βιβλία, να θεωρεί ως ισχυρή η ληξιαρχική πράξη , στην οποία δηλώθηκε η πρώτη σύναψη του γάμου και όχι η προγενέστερη συνταχθείσα.

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:59 | Σούλα Δανουκάρα – Ληξ. Δ.Ε. Ναυπλιέων

  Αν έχουν περάσει δηλαδή 2 χρόνια, καταχωρούμε τη γέννηση με απλή οικονομική επιβάρυνση του πολίτη;

 • 6 Ιουνίου 2014, 03:59 | Σταύρος Μπαντούνας Ληξίαρχος Αράχοβας

  Κατά την δήλωση της γέννησης, ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η καταχώρηση και του ονόματος του παιδιού.
  Είναι απαράδεκτο κενό της ελληνικής νομοθεσίας που επιτρέπει να υπάρχουν έλληνες πολίτες ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ.
  Για όποιον το θεωρεί υπερβολικό επειδή δεν το έχει συναντήσει ακόμα, του λέω ότι αυτό συμβαίνει πιο συχνά απ’ ότι φανταζόμαστε και ότι μου έχει τύχει τέτοιο περιστατικό: Δυο αδέρφια (αγόρια) που ειδοποιηθήκαμε από την στρατολογία ότι δεν έχουν κύριο όνομα όταν έφθασαν σε ηλικία στράτευσης.
  Στις πολιτισμένες χώρες δεν φεύγει παιδί από μαιευτήριο χωρίς όνομα. Οι γονείς έχουν εννέα μήνες να αποφασίσουν ποιο θα είναι αυτό.

 • 5 Ιουνίου 2014, 18:47 | Ειρήνη Καράνταη ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Επειδή τελευταία εχει διαπιστωθει αυξηση των γεννήσεων σε ιδιωτικες κατοικίες καλό θα ήταν σε αυτές τις περιπτωσεις να προβλέπεται από τον νόμο η βεβαίωση του ιατρού ή της μαίας που θα προσκομίζεται στο Ληξιαρχείο να φέρει και την σφραγίδα του Ιατρικού συλλόγου βεβαιώντας και την ιδιότητα του ιατρού ή της μαίας και όχι απλή θεωρηση του γνησίου της υπογραφής τους από κάποιο ΚΕΠ

 • 5 Ιουνίου 2014, 11:26 | Δ. Τσάμης

  Δεδομένου ότι κατά τον τοκετό είναι αναγκαίο, ασφαλές και ορθό να παρίσταται ιατρός μαιευτήρας γυναικολόγος θα πρέπι ρητά να αναφέρεται ότι προσκομίζεται βεβαίωση ιατρού μαιευτήρα – γυναικολόγου ή μαίας.
  Δ.Τσάμης, πρόεδρος Ιατρικού συλλόγου θεσσαλονίκης

 • 4 Ιουνίου 2014, 16:40 | Ευαγγελή Κούσα

  Οταν ο τοκετός συντελείται στην ιδιωτική κατοικία με τη βοήθεια ιατρού ή μαίας ποιος είναι υπόχρεος προς δήλωση και πως θα τελεσθεί; Σύμφωνα με το άρθρο 12 υπάρχει βεβαίωση ιατρού ή μαίας αλλά στο άρθρο 13 δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή η περίπτωση.

 • 4 Ιουνίου 2014, 13:14 | Θεόδωρος Κυριακόπουλος

  Γνώμη μου είναι πως εάν δεν υπάρχει χαρτί ιατρού για να δηλωθεί γέννηση, θα έπρεπε η γέννηση να δηλώνεται με δικαστική απόφαση επειδή δε ξέρω εάν ο εισαγγελέας μπορεί να διαπιστώσει εάν το μωρό είναι του τάδε και της τάδε.

 • 3 Ιουνίου 2014, 14:30 | Αγγελική Ψαρρού

  Παρακαλώ να αφήσετε τις γυναίκες ελεύθερες από κανονισμούς, να εκδίδεται ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη δήλωσή τους χωρίς άσχετα στοιχεία όπως θρήσκευμα, βαθμό εκπαίδευσης, τόπο κατοικίας, εθνικότητος κλπ αμφιβόλου ρατσιστικής πολιτικής σε αντίθεση με όσες γεννούν σε κλινικές, πράγματα αντίθετα της αξιοπρέπειας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μπορούν να γεννούν στον τόπο επιλογής τους και το κράτος να μην παρεμβαίνει σε προσωπικές ελευθερίες. Οι γυναίκες ζητούν να μην γίνουν αντικείμενα άνισης διαχώρισης λόγω των επιλογών τους και να αφεθούν ήρεμα να δεθούν με το νεογέννητο. Σταματήστε να τις κυνηγάτε με εισαγγελείς επειδή γέννησαν και εφαρμόστε τη σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού.

 • 3 Ιουνίου 2014, 08:30 | Όλγα Ζιώρη

  «Το άρθρο 20 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 20
  1.- Η γέννηση δηλώνεται από τον υπόχρεο μέσα σε δέκα ημέρες από τον τοκετό, στο ληξίαρχο του τόπου, στον οποίο έλαβε χώρα, με την προσκόμιση βεβαίωσης ιατρού ή μαίας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που ο τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία ιατρού ή μαίας, η γέννηση δηλώνεται από τον υπόχρεο κατόπιν αδείας του αρμόδιου εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.»
  Σύμφωνα με το 7ο άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού: «Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια».Επιπλέον «Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις υποχρεώσεις τους από σχετικά διεθνή όργανα σε αυτό τον τομέα,και πιο συγκεκριμένα όπου το παιδί θα θεωρείται διαφορετικά ανιθαγενής. Η απάντησή μας:Η άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν πρέπει και δεν μπορεί να υποβάλλεται σε δυσανάλογους περιορισμούς.
  Η επιχειρούμενη τροποποίηση του Νόμου για τα Ληξιαρχεία παραβιάζει τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ΕΣΔΑ. Δηλώνω την πλήρη αντίθεσή μου στην επιχειρούμενη τροποποίηση καθώς παραβιάζει το 7ο άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και θέτει περιορισμούς στο καθολικό δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει από την στιγμή της γέννησής του ιθαγένεια,όνομα και επώνυμο. Ζητώ λοιπόν την μη τροποποίηση του εν λόγω άρθρου.