Άρθρο 08:

Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ληξιαρχικές πράξεις καταρτίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 8Α κατ’ αύξοντα αριθμό και περιέχουν, πέρα των οριζόμενων στα άρθρα 22, 31 και 34 στοιχείων και τα ακόλουθα:
α. Τον τόπο, την ώρα, την ημέρα, το μήνα και το έτος της κατάρτισής τους.
β. Το όνομα και επώνυμο του ληξιάρχου.
γ. Το όνομα και επώνυμο των δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός.
δ. Τη δήλωση του ληξιάρχου ότι βεβαιώθηκε η ταυτότητα των δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός.
ε. Την υπογραφή των δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός ή, εφόσον αυτοί αγνοούν ή αδυνατούν να υπογράψουν, το λόγο του κωλύματος αυτού.
στ. Την υπογραφή του ληξιάρχου.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 08:11 | Μαρίζα Καντερέ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ (ΣΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ)ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:00 | Πέρλα Οχανιάν Ληξίαρχος Καλλιθέας Αττικής

  Άρθρο 8 παράγραφος δ.
  Παρατηρείται συχνά ότι την δήλωση του θανάτου πραγματοποιούν συγγενείς και φίλοι του εργολάβου τελετών, προς εξυπηρέτηση του ιδίου, και όχι υπάλληλοί του όπως ορίζει ο νόμος.Όσον αφορά το γνήσιο υπογραφής των υπαλλήλων των γραφείων τελετών που πρέπει να καταθέτει κάθε εργολάβος στον Ληξίαρχο βρίσκεται στην σφαίρα της φαντασίας του νομοθέτη….

 • 5 Ιουνίου 2014, 19:05 | Ευστράτιος

  να καταργηθεί η καταχώρηση ώρας στις βαπτίσεις, να προστεθούν στοιχεία του δηλούντος σε βάπτιση ή ονοματτοδοσία

 • 5 Ιουνίου 2014, 17:21 | Ειρήνη Καράνταη ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  με την προτεινόμενη αντικατάσταση της παραγρ 1 του αρθρου 9 οπως ισχύει, καταργείται η περίπτωση «η» «την προσυπογραφή του καταχωρίσαντος την πράξη υπαλλήλου»

  Κατα την απόψη μου και δεδομένου ότι στα μεγάλα Ληξιαρχεία δεν καταχωρεί ο ίδιος Ληξίαρχος τις πράξεις θα πρέπει οποσδήποτε να προκύπτει το όνομα του υπαλλήλου που καταχωρησε την πράξη, για ευνόητους λόγους.

  Με το προξενείο της Γαλλίας είχα αντιμετωπίσει προβλημα διότι επέμεναν να φαίνεται στη ληξιαρχική πράξη το ονοματεπωνυμο του υπαλληλου που την καταχωρησε στο σύστημα

 • 5 Ιουνίου 2014, 11:09 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  δ. Τη δήλωση του ληξιάρχου ότι βεβαιώθηκε η ταυτότητα των δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός.

  Αυτό είχε εφαρμογή στα χειρόγραφα βιβλία. Στο ΠΣΛΠ είναι ανέφικτο αφού δεν υπαρχει πεδίο.

  Πρόταση για κατάργηση.

 • 4 Ιουνίου 2014, 20:28 | litsa

  Σωστή η προσέγγιση και οι διορθώσεις που εισηγείται το Υπουργείο, καθώς δεν λειτούργησε καθόλου η επιβολή προστίμου από τον Γενικό Γραμματέα των Α.Δ. Ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι των τμημάτων αστικής κατάστασης των Α.Δ. να έχουν και αυτοί πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα των ληξιαρχείων και δημοτολογίων προκειμένου να λαμβάνουν πληροφόρηση για θέματα ιθαγένειας που εξετάζονται από αυτούς. Επίσης εφόσον ο Γ.Γ είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των ληξιάρχων να μπορεί να γίνει και ουσιαστικός έλεγχος των βιβλίων από αυτούς κι όχι μονο σφράγιση των βιβλίων ή εκτυπώσεων από τον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Ειρηνοδίκη. Λόγω του γεγονότος ότι οι καταχωρήσεις των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων εμπεριέχουν σοβαρά λάθη στα ονοματοπωνυμικά στοιχεία των πολιτών, προτείνω να υπάρχει εξακρίβωση αυτών από τον ίδιο τον ληξίαρχο με την υποχρεωτική προσκόμιση δελτίου ταυτοτητας των δηλώντων των γεγονότων. Το θέμα της αστικής κατάστασης των πολιτών είναι σοβαρό ζήτημα και ίσως θα πρέπει να αλλάξει φορέα καταχώρησης και δήλωσης δεδομένου ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν επιδείξει ανεπάρκεια στην σωστή εκτέλεση αυτού. Ας υπάρχει τουλάχιστον ουσιαστικός έλεγχος, όπως γίνεται στον καταρτισμό των μητρώων κτλ.

 • 4 Ιουνίου 2014, 16:00 | Ευαγγελή Κούσα

  Προτείνεται η προαιρετική δήλωση θρησκεύματος στα άρθρα 22,31,34 πλην των περιπτώσεων θρησκευτικού γάμου

 • 3 Ιουνίου 2014, 16:32 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ » Ή ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ «