Άρθρο 07:

Μετά το άρθρο 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 8Β ως ακολούθως :
«Άρθρο 8Β
Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων-Δημοτολογίων

1. Για τις εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές των στοιχείων των οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια των Δήμων εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων-Δημοτολογίων. Με το πληροφοριακό αυτό σύστημα υπάλληλοι υπηρεσιών δημοτολογίου των Δήμων που είναι διαπιστευμένοι χρήστες, με κωδικούς πρόσβασης, που τους αποδίδει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, αντλούν αντίτυπα ληξιαρχικών πράξεων αποκλειστικά και μόνο προς χρήση της υπηρεσίας δημοτολογίου τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσης του.
2. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενημέρωση των κεντρικών βάσεων δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων των άρθρων 8Α και 8Β.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 09:13 | ΔΡΑΓΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Προτείνετε, έως ότου τεθεί σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων – Δημοτολογίων να προβλεφθεί κάπου στο υπάρχον σύστημα Π.Σ.Δ.Λ.Π. ένα πεδίο ορατό και εκτυπώσιμο μόνο από τους Ληξιάρχους και τους Διαπιστευμένους Χρήστες, στο οποίο θα σημειώνεται από τους ανωτέρους η αλληλογραφία που ακολούθησε κατόπιν καταχώρησης της πράξεως Γάμου ή της πράξεως γάμου με μεταβολή.
  Δηλαδή, πότε και με ποιο έγγραφο ( ή αριθμό πρωτοκόλλου ) πήρε το έγγραφο μας όταν εστάλη για να ενημερώσει τον αρμόδιο Δήμο / Δημοτολόγιο για την εγγραφή ή για την μεταβολή ανάλογα.

 • 5 Ιουνίου 2014, 19:55 | Εστράτιος

  Για την διαγραφή από τα μητρώα αρρένων θανόντος άρρεν, αρμόδια είναι τα δημοτολόγια και σε περίπτωση που δεν ταυτίζονται (μητρώα και Δημοτολόγια) οι υπεύθυνοι των δημοτολογίων θα πρέπει να ενημερώνουν τους αντίστοιχους άλλους Δήμους.

 • 5 Ιουνίου 2014, 13:09 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ.ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΧΥΣΗ . ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΑς ΕΙΠΑΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ. ΟΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ.ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ.ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΛΑ ΠόΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ;

 • 4 Ιουνίου 2014, 07:02 | Λελούδα Ψευτογιάννη

  Θεωρώ πως ορθό θα ήταν να συμπεριλαμβάνεται στην Λ.Π. Θανάτου -όσο αφορά τους άρρενες θανόντες- ο αριθμός και ο τόπος Μ.Α. ούτως ώστε εκτός από την διαγραφή του από τα δημοτολόγια στα οποία είναι εγγεγραμμένος να μπορεί να διαγραφεί και από τους καταλόγους των Μ.Α.
  Αυτό θα είναι ίδιαίτερα εξυπηρετικό ειδικά για τους θανόντες που είναι εγγραμμένοι σε Μ.Α. διαφορετικού Δήμου ενώ δημοτολογικά ανήκουν αλλού.