Άρθρο 30 – Ειδικότερα θέματα λειτουργίας των δομών του Δικτύου

Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας, στέγασης, στελέχωσης και πρόσληψης προσωπικού των δομών του Δικτύου.

  • 19 Μαρτίου 2018, 16:42 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

    ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ ΑΥΤΌ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΘΈΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΥΑ να προστεθεί και η επιμόρφωση του προσωπικού των δομών του Δικτύου.
    Ευχαριστούμε για την ακρόαση και συγχαρητήρια για τη πρωτοβουλία επεξεργασίας του νομοσχεδίου αυτού.