Άρθρο 25 – Βάση δεδομένων του Δικτύου δομών

Κάθε δομή του Δικτύου ενημερώνει υποχρεωτικά το τηρούμενο υπό τη ΓΓΙΦ ηλεκτρονικό σύστημα με τα στοιχεία των γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • 16 Μαρτίου 2018, 17:25 | Α. Γεωργίου

  Η Βάση δεδομένων πρέπει να καλύπτει όλα τα θύματα έμφυλης βίας δηλαδή τόσο γυναίκες όσο και άνδρες. Κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου ως εξής:

  Κάθε δομή του Δικτύου ενημερώνει υποχρεωτικά το τηρούμενο υπό τη ΓΓΙΦ ηλεκτρονικό σύστημα με τα στοιχεία των γυναικών & ανδρών – θυμάτων έμφυλης βίας, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • 16 Μαρτίου 2018, 09:37 | Κώστας

  Αποτελεί έμφυλη διάκριση το ότι προδιαγράφεται ότι η βάση δεδομένων θα ενημερώνεται μόνο στην περίπτωση με τα στοιχεία των γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας

 • 14 Μαρτίου 2018, 10:36 | Ανδριανός Παππάς

  Προτεινεται να απαλειφθει η αναφορα σε γυναικες – θυματα. Αντ´αυτου να περιλαμβανονται ολα τα θυματα εμφυλης βιας ανεξαρτητως φυλου, στο πνευμα της ισοτητας των δυο φυλων.