Άρθρο 28 – Διαδικασία ελέγχου

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των δομών που λειτουργούν υπό τη ΓΓΙΦ ανήκει στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΙΦ.
2. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των δομών που λειτουργούν υπό τους ΟΤΑ α’ βαθμού ανήκει στη Δ/νση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

  • 19 Μαρτίου 2018, 16:12 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

    Στη παρ. 2 του άρθρου αυτού να προστεθεί και στο τέλος της διατης κοινωνικής υπηρεσίας, ….ΣΕ ΣΥΤΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ ΓΓΙΦ.

  • 7 Μαρτίου 2018, 04:10 | Κασσάνδρα

    Στο ακόλουθο χωρίο έχετε ορθογραφικό λάθος: «Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των δομών που λειτουργούν υπό τους ΟΤΑ α’ βαθμού ανήκει στη Δ/νση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας.»