Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «3.α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο 40% του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

2. Η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής «3.β. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του αριθμού των συμβούλων εξαιρούμενων των μονομελών οργάνων.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.
Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του 40% υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο 40% , όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής : «3. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

 • 20 Μαρτίου 2018, 14:13 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μην υπάρχει ποσόστωση εν προκειμένω, διότι αυτή θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού υποψηφίων.

 • 20 Μαρτίου 2018, 09:59 | ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

  Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων παρατηρεί ότι η προθεσμία διαβούλευσης για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο είναι πολύ σύντομη. Επιφυλασσόμενο να διατυπώσει εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις, αφού επικοινωνήσει με τα μέλη του Σωματεία και άτομα, επισημαίνει, προς το παρόν, ότι το νομοσχέδιο περιέχει ορισμένες χρήσιμες διατάξεις, αλλά και διατάξεις (όπως αυτές που δίνουν ορισμούς) που θα δημιουργήσουν σύγχυση, ιδίως σε σχέση με τη νομοθεσία που μεταφέρει Οδηγίες. Περιέχει επίσης διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται σε αιτήματα του γυναικείου κινήματος, όπως αυτές που ορίζουν ποσοστώσεις στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης (40%). Στις δημοκρατίες το αίτημα του γυναικείου κινήματος προς Κυβερνήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς (EWL, CoE, UN) τα τελευταία χρόνια, ήταν η ισότιμη συμμετοχή των φύλων στα ψηφοδέλτια (50/50).
  Γενικότερα, το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τις γυναίκες στο πλαίσιο της κρίσης, ιδίως στον εργασιακό και τον ασφαλιστικό τομέα.

 • 20 Μαρτίου 2018, 08:13 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Ουσιαστικότερο θα ήταν να μπει μικρότερη ποσόστωση, αλλά να είναι υποχρεωτική η εκλογή ενός ποσοστού γυναικών στα συμβούλια.
  Δηλαδή ποσόστωση 20-25% του αριθμού των υποψηφίων (και όχι των μελών των συμβουλίων) και υποχρεωτικά εκλογή το 10-15% ως μέλη των συμβουλίων (π.χ. σε ένα δημ. συμβούλιο με 33 μέλη να εκλεγούν υποχρεωτικά 4 γυναίκες αναλογικά από τους συνδυασμούς). Αλλιώς στην επαρχία με το 40% θα έχουμε τις ξαδέρφες κλπ των ανδρών υποψηφίων, στις δε τοπικές κοινότητες θα μπαίνουν υποψήφιες κάποιες που δεν θα θέλουν.

 • 19 Μαρτίου 2018, 16:52 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

  Το ίδιο ποσοστό 50% ανά φύλο να αποτολμηθεί και σε αυτό το άρθρο.

 • 6 Μαρτίου 2018, 15:47 | Κώστας Δημητρίου

  ιδιαίτερα προβληματική διάταξη και βεβαίως το 40% δημιουργεί πρόβλημα -> ή θα πρέπει να διατηρηθεί το 1/3 ή να μειωθεί στο 25%