Άρθρο 12 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων

1. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 2839/2000 (Α’ 196) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκρότηση συλλογικού οργάνου χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος δεν είναι νόμιμη. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά το πέρας της τρέχουσας θητείας των συλλογικών οργάνων του παρόντος.».

 • 20 Μαρτίου 2018, 14:43 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μην υπάρχει ποσόστωση εν προκειμένω, διότι αυτή θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού υποψηφίων.

 • 19 Μαρτίου 2018, 23:37 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ

  Στα διοικητικά συμβούλια των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών (Συλλογικοί φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) συμμετέχουν ελάχιστος αριθμός γυναικών. Χαρακτηριστικότερη δε είναι η περίπτωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, όπου δεν έχει εκλεγεί ποτέ γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της, παρόλο που η ομοσπονδία είναι η πρώτη ελληνική ομοσπονδία με τα περισσότερα δελτία αθλητριών, ενώ χιλιάδες γυναίκες ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα από διάφορες θέσεις, επαγγέλματα και εθελοντικές δράσεις σε όλα τα άλλα επίπεδα και αρκετές από αυτές με σημαντικότατες επιτυχίες. Για αυτό προτείνεται η τροποποίηση/αντικατάσταση της σχετικής με την ποσόστωση νομοθετικής διάταξης του αθλητικού νόμου, έτσι ώστε να υπάρχει ποσόστωση 30%, χωρίς καμία προϋπόθεση.
  Αναλυτικότερα να αντικατασταθεί η παράγραφος 9 του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999/Α-121 «Ερασιτεχνικός – Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» ως εξής «9. Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), από τον αριθμό τον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα).
  Η ισχύουσα αυτή την στιγμή παράγραφος 9 του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999/Α-121 «Ερασιτεχνικός – Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» έχει ως εξής «9.Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθμό τον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.»

 • 19 Μαρτίου 2018, 16:53 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

  Το ίδιο όπως τα προηγούμενα άρθραα το ποσοστό συμμετοχής να ανέλεθει στο 50% ανά φύλο.

 • 7 Μαρτίου 2018, 03:23 | Κασσάνδρα

  Τι ισχύει σε περίπτωση που δεν υπάρχουν γυναίκες σε συλλογικά όργανα σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, όπως, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει, σε σωματεία Λιμενεργατών ή Ορυχείων; Η κατάργηση τέτοιων συλλογικών οργάνων δεν αντίκειται στο εργατικό δίκαιο; Η κατάργηση συλλογικών οργάνων επειδή δεν πληροί τη νέα ποσόστωση, δεν αντίκειται στο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου να μετέχει σε συλλογικό όργανο, ανεξαρτήτως φύλου; Αυτή η κατάργηση δεν αποτελεί αυτοαναίρεση του ίδιου του σχεδίου νόμου για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας», δεδομένου ότι δεν επιτρέπει σε άτομα να μετάσχουν σε συλλογικά όργανα λόγω του φύλου τους πχ. μία/ένας γυναίκα/άνδρας δεν μπορεί να μετάσχει σε συλλογικό όργανο επειδή υπάρχουν περισσότερες/περισσότεροι από 60% γυναίκες/άνδρες; Τι ισχύει για τα άφυλα άτομα ή για τα άτομα που έχουν και τα δύο φύλα; Σε ποια από τις δυο κατηγορίες θα τοποθετείται;