Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου καταργούνται ο Νόμος 1951/1991 (Α΄ 84) και το Π.Δ. 32/1992 (Α΄ 15).

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 • 15 Ιουλίου 2011, 13:43 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση και να υπάρχει ένας ενιαίος νόμος για ολους τους Εθελοντές που δραστηριοποιούνται στην καταστολή των πυρκαγιών και στην αποστολή του Π.Σ., προσφέροντας έτσι ομογενοποιημένο νομοθέτημα σχετικά με τους Εθελοντές, προτείνεται η συμπλήρωση του άρθρου ως εξής:

  «…..Με τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου καταργούνται ο Νόμος 1951/1991 (Α΄ 84) και το Π.Δ. 32/1992 (Α΄ 15) και η παράγραφος 6 του Άρθρου 14 του Νόμου 3013/2007»

 • 15 Ιουλίου 2011, 10:22 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση καθώς προσφέρει μια νέα πλατφόρμα για την ουσιαστική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Ελληνικού εθελοντισμού Πυρόσβεσης – Διάσωσης. Βέβαια υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όμως πιστεύω αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των Εθελοντών Πυροσβεστών και της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΕΠΣ) σίγουρα ο νέος νόμος θα προσφέρει ολοκληρωμένη λύση του Ελληνικού Πυροσβεστικού Ζητήματος.

  Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην πολιτεία για την πρωτοβουλία αυτή αλλά και ιδιαίτερα στους συναδέλφους της ΠΕΕΠΣ για την πολυετή προσπάθεια τους για την αναβάθμιση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός και να έρθει στα αντίστοιχα επίπεδα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών και αναπτυγμένων χωρών.

  Με τιμή,

  Ανδρέας Γεωργακόπουλος
  Εθελοντής Πυρονόμος Π.Σ.

 • Θεωρούμαι, ότι ο νόμος αυτός, πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά, σε συνδυασμό με το τι θέλει το Ελληνικό Κράτος για την ενιαία λύση του Πυροσβεστικού Ζητήματος και ζητάμε την απόσυρσή του.
  Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Π.Α.