Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Εθελοντών Πυροσβεστών-Εκτέλεση Υπηρεσίας

 1. Οι εθελοντές πυροσβέστες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
  • α) Να προσέρχονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν καλούνται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υπηρεσίας.
  • β) Να φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, την πυροσβεστική τους στολή και τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και να ενεργούν με θάρρος και αυταπάρνηση για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
  • γ) Να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των εκάστοτε Προϊσταμένων/Αξιωματικών.
 2. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που προσφέρουν Υπηρεσία σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις (3) τουλάχιστον οκτάωρες Υπηρεσίες ανά μήνα στην Υπηρεσία όπου ανήκουν. Δύνανται δε να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους μέχρι δύο (2) μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτικές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελεστούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολουθεί από την επιστροφή τους. Αυτοί ορίζονται κανονικά σε Υπηρεσία Α΄, Β΄ ή Γ΄ Φυλακής, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία τους και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και εκτελούν αυτήν σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
 3. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που προσφέρουν Υπηρεσία σε Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουργούν σε εποχική βάση, δεν υποχρεούνται σε εκτέλεση Υπηρεσιών μετά την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω Κλιμακίων. Δύνανται όμως εφόσον το επιθυμούν, να εκτελούν Υπηρεσία στον οικείο Επαγγελματικό Πυροσβεστικό Σταθμό.
 4. Σε κάθε περίπτωση, οι Εθελοντές Πυροσβέστες υποχρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριανταέξι (36) οκτάωρες Υπηρεσίες κατ’ ημερολογιακό έτος, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής σε αυτούς και οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
 5. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να μετακινηθούν σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.
 • 20 Ιουλίου 2011, 19:30 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΣΑΚΗΣ

  Στην παράγραφο 5 πρέπει να συμπληρωθεί και με το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Επίσης θα πρέπει να γίνει διοικητική αποκέντρωση στην πράξη. Προτείνω την αλλαγή της τελευταίας πρότασης στην παράγραφο 5 ως εξής:΅»Η απόφαση μετακίνησης λαμβάνεται από το Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για τις περιπτώσεις μετακίνησης εντός της ίδιας Περιφέρειας, από το Γενικό Επιθεωρητή Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος για τις περιπτώσεις μετακίνησης εντός τις ίδιας Γενικής Επιθεώρησης και από τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για τις περιπτώσεις μετακίνησης σε διαφορετική Γενική Επιθεώρηση».

 • Προτείνεται η αλλαγή της δεύτερης πρότασης της παρ.5 ως εξής:
  …Ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την μετακίνηση καθορίζονται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.

  Σχόλια:
  Η παραπάνω αλλαγή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί η σημερινή διαδικασία που εφαρμόζεται και να για μην υπάρξει αύξηση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Με την προτεινόμενη διαδικασία στο σχέδιο νόμου θα απαιτούνται μέχρι και 8 υπόγραφες. (Διοικητής Σταθμού – Διοικητής Π.Υ. – Διοικητής Νομού – Περιφερειακός Διοικητής – Προϊστάμενος Τμήματος Εθελοντισμού Α.Π.Σ. – Διεύθυνση Πυρόσβεσης Διάσωσης – Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων – Αρχηγός Π.Σ. και αντίστροφα).

 • 19 Ιουλίου 2011, 22:12 | Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

  Συμφωνώ πλήρως με το σκεπτικό του Αντρέα.Ειδικά με το να έχουν οι υπηρεσίες σε περιόδους μειωμένης επικινδυνότητας χαρακτήρα εκπαίδευσης.
  Διαφωνώ στο να προβλέπονται περισσότερες υπηρεσίες για όσους αποσκοπούν σε επαγγελματική αποκατάσταση στο Π.Σ.Νομίζω ο,τι είναι άδικο για κάποιους που είτε μπορεί να αλλάξουν απόφαση είτε δε μπορούν λόγω κάποιας άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.Μπορεί έτσι να περιοριστούν οι δυνατότητες κάποιων πολύ αξιόλογων επειδή δουλεύουν κάπου αλλού μέχρι να διεξαχθεί διαδικασία προσλήψεων.

 • 19 Ιουλίου 2011, 20:30 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ

  Να δύνανται να απουσιάσουν από τα καθήκοντα τους μέχρι ΄3 μήνες.

 • 18 Ιουλίου 2011, 21:44 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Λαμβάνοντας υπόψη τα Ελληνικά αλλά και διεθνή δεδομένα θεωρώ ότι είναι υπερβολική η προηγούμενη πρόταση να αυξηθούν οι υποχρεωτικές υπηρεσίες σε τέσσερις οκτάωρες υπηρεσίες το μήνα. Πιστεύω ότι μεγάλο μερίδιο πολιτών άδικα θα αποκλειστεί από τον θεσμό (κάτι που βλέπουμε να γίνεται και σήμερα) καθώς θα αδυνατεί να ανταποκριθεί σε τόσες πολλές υπηρεσίες και θα σταθεί το συγκεκριμένο μέτρο ως αντικίνητρο και εμπόδιο για την υγιή ανάπτυξη του θεσμού όπως έχει φανεί άλλωστε με την μέχρι τώρα πορεία του θεσμού.

  Είναι υπερβολικά δύσκολο για έναν εργαζόμενο οικογενειάρχη να διαθέτει μια μέρα κάθε σαββατοκύριακο χωρίς εξαίρεση (δεν έχει δικαίωμα να φύγει αυτός ο άνθρωπος με την οικογένεια του ένα Σ/Κ το μήνα έστω;) και πιστεύω ότι μια τέτοια υποχρέωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τους Εθελοντές Πυροσβέστες που υπηρετούν κατά τους χειμερινούς μήνες σε επαγγελματική πυροσβεστική υπηρεσία όπου η επιχειρησιακές ανάγκες είναι δραστικά μειωμένες.

  Είναι υπερβολικό να υποχρεώνονται οι εθελοντές να προσφέρουν 32 ώρες το μήνα (384 ώρες εργασίας / χρόνο) όταν σε πολλές χώρες του εξωτερικού η αντίστοιχη υποχρέωση είναι 2 ώρες εκπαίδευσης την εβδομάδα, δηλαδή οκτώ ώρες το μήνα (96 ώρες / έτος). Δηλαδή στην Ελλάδα της σημερινής κρίσης ζητάμε από τους Εθελοντές Πυροσβέστες 75% περισσότερη εθελοντική άμισθη εργασία από την αντίστοιχη υποχρέωση των Εθελοντών Πυροσβεστών της Αυστραλίας ή της Γερμανίας (που σε πολλές περιπτώσεις αποζημιώνονται για τα έξοδα τους). Βρίσκω επίσης υπερβολική την υποχρέωση για αναδρομική εκτέλεση των οφειλόμενων υπηρεσιών σε περίπτωση άδειας. Κατά την άποψη μου όλο το προσωπικό είτε είναι έμμισθο είτε είναι άμισθο θα πρέπει να έχει δικαίωμα άδειας χωρίς ανταλλάγματα η πρόσθετες υποχρεώσεις. Σκεφτείτε αν θα ήταν δίκαιο αν ένας εργαζόμενος όταν έπαιρνε άδεια από την εργασία του να αναγκαζόταν να αναπληρώσει με υπέρ-εργασία το διάστημα που έλειπε (αμφιβάλλω για την νομική και συνταγματική ορθότητα κάτι τέτοιου).

  Προτείνονται:

  1. η κατάργηση της φράσης «….υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτικές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελεστούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολουθεί από την επιστροφή τους.» από την παράγραφο 2.

  2. την διόρθωση της παραγράφου 4 με την μείωση σε τριάντα (30) οκτάωρες υπηρεσίες το έτος ώστε να προβλέπονται οι άδειες των Εθελοντών Πυροσβεστών (δυο μήνες το έτος)

  3. οι ακόλουθες εναλλάχτηκες προτάσεις για τις υποχρεωτικές υπηρεσίες:
  α. παραμένουν ως έχουν στην παράγραφο 2 το σχεδίου νόμου, δηλαδή τρεις οκτάωρες υποχρεωτικές υπηρεσίες το μήνα.
  β. την κλιμακωτή μείωση τους λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία των Εθελοντών Πυροσβεστών. Για παράδειγμα για αυτούς που κατέχουν τον βαθμό του Εθελοντή Πυροσβέστη, οι οποίοι σημειώνεται ότι είναι συνήθως νεότεροι σε ηλικία με λιγότερες υποχρεώσεις, να έχουν την ελάχιστη υποχρέωση τεσσάρων οκτάωρων υπηρεσιών μηνιαίος. Οι Εθελοντές Αρχιπυροσβέστες να έχουν ελάχιστη υποχρέωση τριών οκτάωρων υπηρεσιών μηνιαίος και οι Εθελοντές Πυρονόμοι να έχουν ελάχιστη υποχρέωση να εκτελούν δυο οκτάωρες υπηρεσίες μηνιαίος.
  γ. οι τέσσερις υποχρεωτικές υπηρεσίες το μήνα να ισχύων μόνο για όσους προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα τους στις ευεργετικές διατάξεις για τους Εθελοντές Πυροσβέστες στους διαγωνισμούς του Πυροσβεστικού Σώματος (και ίσως θα έπρεπε να αυξηθούν σε πέντε η έξη). Οι υπόλοιποι που δεν ενδιαφέρονται να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση με την προϋπόθεση ότι θα εκτελούν τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) οκτάωρες υπηρεσίες το έτος (προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχόμενη διατριβή με το πυροσβεστικό έργο).

 • Προτείνεται ορθότερη διατύπωση και διόρθωση των παραγράφων 2 & 3 ως εξής:

  2. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που προσφέρουν Υπηρεσία σε Επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εκτελούν τέσσερεις (4) τουλάχιστον οκτάωρες υπηρεσίες ανά μήνα στην Υπηρεσία όπου ανήκουν, σε Α΄, Β΄ή Γ΄ Φυλακή, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία τους και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Αυτοί ορίζονται κανονικά σε Υπηρεσία και εκτελούν αυτήν σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

  3. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που προσφέρουν Υπηρεσία σε Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εκτελούν αυτή σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που προσφέρουν Υπηρεσία σε Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουργούν σε εποχική βάση, δεν υποχρεούνται στην εκτέλεση Υπηρεσιών μετά την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω Κλιμακίων. Δύνανται όμως εφόσον το επιθυμούν, να εκτελούν Υπηρεσία στον οικείο Επαγγελματικό Πυροσβεστικό Σταθμό.

  4. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες δύνανται να απουσιάζουν αιτιολογημένα από τα καθήκοντά τους μέχρι δύο (2) μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτικές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελεστούν επιπρόσθετα, εντός του διμήνου που ακολουθεί από την επιστροφή του.

  Σχόλια:
  Η διαγραφή του «και Εθελοντικές» απο την παρ.2 κρίνεται απαραίτητη διότι οι εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν σε Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες εκτελούν τα καθήκοντά τους βρισκόμενοι κυρίως σε επιφυλακή είτε στην οικία τους είτε στην εργασία και όχι βρισκόμενοι πάντα στην Υπηρεσία (όπως ισχύει σήμερα και στο Π.Δ. 32/92). Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή αναφορά σε αυτούς (παράγραφος 3) που να παραπέμπει στον κανονισμό λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπως προβλέπεται και στο άρθρο 21 του παρόντος.
  Επιπλέον, προτείνεται η μη μείωση των υποχρεωτικών υπηρεσιών από 4, που ισχύει σήμερα, σε 3, διότι μειώνει την επαφή του εθελοντή με το πυροσβεστικό αντικείμενο. Επίσης δεν αναπτύσσεται η απαιτουμένη συναναστροφή με το λοιπό υπαλληλικό προσωπικό ώστε να αναπτυχθεί επικοινωνία και εμπιστοσύνη προκειμένου ο εθελοντής να ενταχθεί κανονικά στην βάρδια και να γίνει αποδεκτός. Τέλος, η μείωση διευκολύνει περαιτέρω φαινόμενα εκμετάλλευσης του θεσμού από άτομα που σαν απώτερο σκοπό έχουν μόνο την επαγγελματική αποκατάσταση αφού οι υποχρεώσεις μειώνονται και άλλο σε σχέση με σήμερα.

 • Θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης το τι γίνεται σε περίπτωση εμπρησμού.
  Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος Εθελοντής Πυροσβέστης αακόμα και εκτός
  υπηρεσίας τι πρέπει να κάνει αν κάποιος βάλει φωτιά παράνομα π.χ. μέσα στην αντιπυρική περίοδο;

  Ή ποιές πρέπει να είναι οι ενέργειες που θα κάνει ο Εθελοντής Πυροσβέστης
  σε περίπτωση που δει ή ανακαλύψει κάποιον εμπρηστή; Να τον κυνηγήσει;
  Να τον συλλάβει; Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό και καλό έιναι να γίνει
  για να υπάρχει και απόλυτη σαφήνεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

  Ευχαριστώ
  Με τιμή
  Παπαδόπουλος Γ. Δημήτρης
  Εθελοντής Αρχ/στης Π.Σ
  Π.Υ. Κω

 • 9 Ιουλίου 2011, 20:51 | Δρακούλης Δρακουλόγκωνας

  Στην § 5 θα έπρεπε να προβλεφθεί η δυνατότητα άμεσης μετάθεσης – υπηρέτησης σε άλλη Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε τρόπο ώστε τυχόν εθελοντής πυροσβέστης που βρίσκεται σε άλλο τόπο από αυτό που παρέχει την υπηρεσία του (π.χ. λόγω διακοπών) να μπορεί να ενισχύει την τοπική υπηρεσία

 • 8 Ιουλίου 2011, 22:27 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ

  Ως ελάχιστος αριθμός υπηρεσιών νομίζω ότι θα πρέπει να είναι οι τέσσερις ανά μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση μειώνεται σημαντικά η πρακτική εξάσκηση και τριβή με το αντικείμενο, με αποτέλεσμα την μειωμένη ικανότητα, αλλά και ενσωμάτωση στο μάχιμο δυναμικό. Αν θέλουμε να διεκδικούμε προνόμια με εκείνα των μονίμων θα πρέπει και να προσφέρουμε κατ’ ελάχιστον την αφοσίωσή μας στον θεσμό.

 • 7 Ιουλίου 2011, 17:05 | Nick Vandoros

  Κοιτάξτε να τελειώσετε το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών πρώτα γιατί με το να ασχολείστε συνέχεια με άλλα παραπλήσια θέματα όπως την προκύρηξη για τις εθνικές οδούς και τους εθελοντές το ηθικό τους έχει πέσει κατακόρυφα νιώθωντας παραμελημένοι από τη στίγμη μάλιστα που είναι και πρώτη γράμμη.Το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο λόγω των πολλών βροχοπτώσεων το χειμώνα και της υψηλής βλάστησης και δεν πρέπει να είναι άλλα πράγματα στο μυαλό τους.Ευχαριστώ για το βήμα.

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:22 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  Άρθρο 9.2 λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης θα πρότεινα ελάχιστες υποχρεωτικές υπηρεσίες το μήνα 2 με δυνατότητα αναπλήρωσης των μη εκτελεσμένων 3ων υπηρεσίων σε άλλους μήνες μέσα στο ημερολογιακό έτος