Άρθρο 20 Αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατάσβεση των πυρκαγιών, η λήψη και επιβολή μέτρων για την πρόληψη αυτών και η παροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων που κινδυνεύουν απ’ αυτές.

β. Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών που επέρχονται από πλημμύρες, σεισμούς, καταρρεύσεις, θεομηνίες, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

γ. Η διάσωση και η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε εγκλωβισμένα άτομα λόγω τροχαίων και άλλων ατυχημάτων, σε άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, καθώς και σε άτομα που αποκλείστηκαν σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές.

δ. Η ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά των παθόντων από τις παραπάνω αιτίες σε Ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

ε. Ο έλεγχος εφαρμογής των προληπτικών μέτρων που υποδεικνύονται από την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά του κινδύνου του πυρός σε συνοικισμούς, εργαστήρια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αποθήκες εύφλεκτων υλών, πολυσύχναστα δημόσια κέντρα και θεάματα, νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια και γενικά εκεί όπου ανακύπτουν κίνδυνοι από συνωστισμό ή πυρκαγιά. Ο ανωτέρω έλεγχος ασκείται αποκλειστικά από το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

 • ***Προτείνεται η προσθήκη περίπτωσης ε’ ως εξής:
  ε. Η παροχή πρώτων βοηθειών στους παθόντες από τις ανωτέρω αιτίες και η μεταφορά τους σε Ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης σε περίπτωση απουσίας αρμόδιας Υπηρεσίας. Η παροχή πρώτων βοηθειών στους παθόντες παρέχεται μόνο από εθελοντές πυροσβέστες με κατάλληλη εξειδίκευση και πιστοποίηση.

  Σχόλια:
  Σε αρκετά νησιά δεν υπάρχει σχετική αρμόδια υπηρεσία (π.χ. ΕΚΑΒ) για την παροχή πρώτων βοηθειών ή την διακομιδή παθόντων. Σε άλλες περιπτώσεις όπως απομακρυσμένες ορεινές περιοχές απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την άφιξη του. Επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι περιπτώσεις υποστελέχωσης των Υπηρεσιών αυτών καθώς και η μη διαθεσιμότητα εκείνη την χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρηθεί η διάταξη που υπάρχει στο ισχύον νόμο με μερικές διευκρινήσεις για την άσκηση των καθηκόντων αυτών από τους εθελοντές πυροσβέστες που κατέχουν πιστοποιημένες γνώσεις (π.χ. σεμινάρια Ερυθρού Σταυρού, ΕΚΑΒ, PHTLS κτλ).
  Εαν υπάρξει ένας τραυματισμός ή τροχαίο και το θύμα έχει τραυματιστεί ή έχει μια αιμοραγία τότε ο εθελοντής πυροσβέστης θα πρέπει να του πει «Σύγνωμη αλλά δεν μπορούμε να σου δέσουμε την πληγή για να σταματήσει η αιμοραγία ή να ακινητοποιησουμε το σπασμένο σου πόδι. Θα πρέπει να έρθει το ΕΚΑΒ!»
  Σε αντίθεση με την Ελλάδα σε όλες τις Ευρωπαικές Χώρες Πυροσβεστική Υπηρεσία και Υπηρεσία Παροχής Πρώτων Βοηθειών είτε είναι ίδια Υπηρεσία, είτε ανεξάρτητες αλλά κάτω από τον ίδιο φορέα με στενή συνεργασία.
  Επιπλέον η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στις περισσότερες Π.Υ. της Ευρώπης είναι υποχρεωτική για όλους τους πυροσβέστες (εθελοντές και επαγγελματίες) ανεξάρτητα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη πρόταση.

 • 19 Ιουλίου 2011, 20:54 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ

  Συμπληρώνουμε ότι
  Στ) Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα έκτακτων αναγκών.
  Ζ) Η πρακτική εκπαίδευση του πληθυσμού, ιδιαίτερα εκείνων στους οποίους δεν εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  Η) Η οργάνωση, η κινητοποίηση και η αξοποίηση των πολιτών στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση μεγάλου συμβάντος και στην συμβολή τους στην αποκατάσταση των ζημιών, που προκύπτουν από τις έκτακτες ανάγκες.

 • 7 Ιουλίου 2011, 19:39 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Προτείνεται η επαναδιατύπωση του δ. ως εξής:

  «δ.Η ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά των παθόντων από τις παραπάνω αιτίες σε Ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης, ή σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης των αρμόδιων υπηρεσιών την παροχή πρώτων βοηθειών και διακομιδή των παθόντων.»