Άρθρο 14 Ποινές

  1. Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού των πειθαρχικών παραπτωμάτων και βεβαίωσης αυτών, οι οποίες ισχύουν κάθε φορά για το μόνιμο πυροσβεστικό, εφαρμόζονται και στους εθελοντές πυροσβέστες.
  2. Πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν κατώτερες πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, τιμωρούνται με αναστολή της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη μέχρι ένα (1) έτος. Πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν ανώτερες πειθαρχικές ποινές τιμωρούνται με την ποινή της αφαίρεσης της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη χωρίς δικαίωμα επανάκτησης.
  • 15 Ιουλίου 2011, 07:54 | Θανάσης Ευαγγέλου

    Για σοβαρά παραπτώματα θα πρότεινα τη επιβολή προστίμου (από ανώτερο όργανο της ιεραρχίας) , εισπρατόμενο σε περίπτωση άρνησης με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα αποζημιώνεται το δημόσιο , για χορηγούμενα υλικά που δεν επιστρέφονται από διαγραφόμενο εθελοντή.