Άρθρο 17 Κίνητρα δημιουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων

Οι Ο.Τ.Α στην περιοχή των οποίων ιδρύονται και λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, θα επιχορηγούνται επιπλέον και μέχρι 20% από τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, που διατίθενται για την κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

 • 19 Ιουλίου 2011, 20:06 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ

  Οι Ο.Τ.Α στην περιοχή την οποία ιδρύονται και λειτουργούν εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, θα επιχορηγούνται επιπλέον γι αυτόν ακριβώς τον σκοπό και μέχρι 20% από τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού ετήσιου Κρατικού Προυπολογισμού, που διατίθενται για την κάλυψη δράσεως Πολιτικής Προστασίας.

 • 7 Ιουλίου 2011, 21:46 | Κόντης Ιωάννης

  Μελέτησα με προσοχή το κείμενο και θεωρώ ότι είναι ορθό, περιεκτικό και δίκαιο για τον Έλληνα Πολίτη.
  Συγχαρητήρια στους εργασθέντες για την συγκρότησή του.
  Με τιμή
  Κόντης Ιωάννης