Άρθρο 23 Μεταβατικές Διατάξεις

Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εναρμόνισης των ήδη υπηρετούντων Εθελοντών Πυροσβεστών με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

 • 20 Ιουλίου 2011, 14:40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ

  Πράγματι το η έκφραση «εντος ευλόγου χρονικού διαστήματος» είναι πολύ αόριστος προσδιορισμός και εγκυμονεί κινδύνους χρονοκαθυστερήσεως στην εφαρμογή.
  Θα πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνει η εναρμόνισει, έτσι ώστε αμφότερες οι πλευρές να είναι δεσμευμένες για την έναρξη της ισχύος των άρθρων του παρόντος νόμου.

 • 7 Ιουλίου 2011, 16:50 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟΙ Η ΟΧΙ?

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:18 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  Το εύλογο είναι αόριστο, θα έλεγα από την ψήφιση του νομοσχεδίου μέσα σε 1 μήνα να πραγματοποιηθεί η εναρμόνιση