Άρθρο 2 Απόκτηση ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη

 1. Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτηση της ιδιότητας αυτής υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία που επιθυμούν, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • α. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση πολίτη προερχόμενου από κράτος μέλος της  Ε.Ε.
  • β. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης.
  • γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.
  • δ. Καλή σωματική και ψυχική υγεία, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό σχετικές διατάξεις. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται οι διαδικασίες υγειονομικού ελέγχου.
  • ε. Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
  • στ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 2. Δεν αποκτούν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη άτομα που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για αδικήματα του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την πρόσληψη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.
 3. Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συστήνεται Ειδικό Μητρώο καταχώρισης των Εθελοντών Πυροσβεστών
 • 20 Ιουλίου 2011, 19:46 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΣΑΚΗΣ

  Εδώ πρέπει κατά τη γνώμη μου να προστεθεί μία παράγραφος που να θέτει περιορισμούς στην εκτέλεση Εθελοντικών Υπηρεσιών σε μία Περιφερειακή Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Προτείνω ο περιορισμός αυτός να είναι κάποιο πολλαπλάσιο της οργανικής δύναμης έκαστης Υπηρεσίας. Μπορεί να φαίνεται επιδερμικά ως αντι-ιδεολογικός αυτός ο περιορισμός ως προς το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη ο οποίος πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους τους πολίτες αλλά θα επιφέρει τεράστια οφέλη ήτοι: 1ον. Ο κάθε Εθελοντής Πυροσβέστης θα «αισθάνεται» ότι καταλαμβάνει μία συγκεκριμένη θέση η οποία, όταν απολέσει την ιδιότητά του, θα καταληφθεί από άλλον που πληροί τις προϋποθέσεις. 2ον. Η κάθε Υπηρεσία θα μπορεί να διαχειρίζεται τους Εθελοντές Πυροσβέστες και να τους αξιοποιεί κατάλληλα. Φαντάζεστε σε ένα Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ή σε μία Πυροσβεστική Υπηρεσία Δ΄Τάξεως να υπηρετούν 180 Εθελοντές Πυροσβέστες. Πρακτικά πως θα λειτουργήσει? 3ον και σημαντικότερον. ‘Έμμεσα θα τεθούν στόχοι (στοχοθεσία) για τις Υπηρεσίες. Και ερωτώ σήμερα σε μία Υπηρεσία Α΄Τάξεως που είναι ενεργοί 2 Εθελοντές Πυροσβέστες είναι εντάξει με τους στόχους της και με ποιο κριτήριο θα «βαθμολογηθεί» η δράση της. 4ον. Θα υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά των Εθελοντών Πυροσβεστών και έτσι θα ενισχυθούν οι Υπηρεσίες αναλογικά. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω η πρότασή μου είναι: «Παράγραφος 4. Ο αριθμός των Εθελοντών Πυροσβεστών που δύναται να εκτελούν υπηρεσίες σε Περιφερειακή Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο της οργανικής δύναμης της Υπηρεσίας αυτής. Σε περίπτωση που η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας είναι μεγαλύτερη του ανωτέρω ορίου, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ενταχθούν στην ίδια Υπηρεσία ως Φίλοι του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.» (Με αυτήν την πρόταση αυτομάτως και εμμέσως τίθεται στόχος για 40.000 – 50.000 Εθελοντές Πυροσβέστες-τεράστιος αριθμός για την χώρα μας).

 • 19 Ιουλίου 2011, 20:23 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ

  Η παρ. β να αντικατατασταθεί με πιστοποιητικό σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαιδευσης.

 • 19 Ιουλίου 2011, 09:32 | Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

  Ως ψυχολόγος λοιπόν,καΤΟΥΜΠΟΥ,θα γνωρίζετε ο,τι το να φοράς μια «στολή» και να δηλώνεις κάποια ιδιότητα δε σημαίνει ο,τι είσαι Πυροσβέστης.
  Για αυτό λοιπόν προτείνω να μετακυλίσει το κέντρο βάρους της συζήτησης στον όρο «Πυροσβέστης» και όχι στον όρο «Εθελοντής».Ο όρος «Εθελοντής» προφανώς και δεν αφορά την επιχειρησιακή κατάσταση και ικανότητα κάποιου.Η ουσία είναι στο ποιος και πως μπορεί να είναι και να ονομάζεται Πυροσβέστης (Μόνιμος,Επί Θητεία Πέντε Ετών,Εθελοντής).Και τέτοιοι είναι μόνο όσοι εκπαιδεύονται,αξιολογούνται και λειτουργούν εντός Π.Σ.
  Καλούνται λοιπόν άπαντες ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στους οικείους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Υπηρεσίες.
  Οι υπόλοιποι να εμποδίζονται από την Αστυνομία εν ώρα συμβάντος ή να λαμβάνουν την έγκριση για παροχή βοηθητικών εργασιών (τροφοδοσία νερού,τροφής) από την αρμόδια αρχή.

 • 14 Ιουλίου 2011, 16:55 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΜΠΟΥ

  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
  ΕΙΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΓΠΠ.ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ…
  ΕΧΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…ΕΧΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧ.ΦΥΣΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΟΛ/ΚΩΝ..ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ
  Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ..
  ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΓΠΠ. ΕΧΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘ.ΔΑΣ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ..ΕΧΩ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ …ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ…ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ…ΣΑΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΙΚΟΥ…ΟΜΩΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ…ΕΧΩ ΔΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ …ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣΔΑΣΟΠΥΡ. ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ…ΜΕ ΣΤΟΛΗ..ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ..ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΗΞΕΡΕ….ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ..ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΓΓΠΠ.ΤΟ ΕΙΧΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΙΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ.
  ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΦΥΛΑΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν ΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ…ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΑΣΧΕΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ….ΠΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ..

 • 14 Ιουλίου 2011, 08:36 | Βασίλης

  Η επιχειρησιακή αρτιότητα και ετοιμότητα δεν εξασφαλίζεται με τη θεωρία της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, πράγμα που μπορεί να είναι και αποτρεπτικό,αλλά με ουσιαστική επιμόρφωση(κατάλληλοι επιμορφωτές,απαραίτητος εξοπλισμός, κατάλληλοι χώροι και ανθρώπινες συνθήκες).

 • 13 Ιουλίου 2011, 00:22 | Γιάννης

  Πρότασεις:

  1. Να αφαιρεθεί στη παραγραφο 1, το β. Όποιος θέλει να προσφέρει, να μπορεί ανεξαρτήτως μόρφωσης.
  2. Θα πρότεινα η ηλικία για την απόκτηση ιδιότητας Εθελοντη Πυροσβέστη να είναι από τα 16 εως τα 65.

 • 11 Ιουλίου 2011, 08:55 | Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

  Προτείνεται η καταγραφή σε σχετική επίσημη κατάσταση και αξιοποίηση ειδικών προσόντων Εθελοντών Πυροσβεστών (Ξένες γλώσσες-μετάφραση,επαγγελματική ιδιότητα όπως μηχανικοί,ιατροί,νοσηλευτές,δασολόγοι,κοινωνιολόγοι,εκπαιδευτές και άλλα).
  Α.Α.

 • 10 Ιουλίου 2011, 17:14 | Ιωάννης Γαιτανίδης

  Προτείνω να υπάρξει πρόβλεψη και για συνταξιούχους πυροσβέστες οι οποίοι να προσφέρουν ως εθελοντές, με κάποιες σχετικές ρυθμίσεις όπως να μην ερκπαιδεύονται τον ίδιο χρόνο, να μην υποβάλλουν το ανωτέρω β δικαιολογητικό, ο βαθμός τους να είναι κατευθείαν Εθελοντής Πυρονόμος ή να προβλεφθεί ένας ακόμη γι αυτούς, κλπ.

 • 8 Ιουλίου 2011, 21:15 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ

  Λόγω του ότι αρκετοί εθελοντές διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σπουδές, οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες στο ΠΣ, καλό θα ήταν είτε στην σχετική αίτηση να προβλέπεται ένα πεδίο, στο οποίο να συμπληρώνονται οι επιπλέον πληροφορίες, είτε στα απαιτούμενα δικαιολογητικά να ζητείται η κατάθεση βεβαιωτικών πιστοποιημένων ειδικεύσεων, οι οποίες θα ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

 • 7 Ιουλίου 2011, 21:41 | NIKOS ΝΙKOUDIS

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.

 • 7 Ιουλίου 2011, 21:40 | NIKOS ΝΙKOUDIS

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΖΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.

 • 7 Ιουλίου 2011, 17:57 | Σπύρος

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα σωματικά προσόντα που απαιτούνται για τους μόνιμους και να υποβάλονται σε αθλητικές δοκιμασίες(παρόμοιες με των μονίμων), τα όρια των οποίων να μεταβάλονται προς το ευνοικότερο όσο αυξάνεται η ηλικία του υποψήφιου

 • 7 Ιουλίου 2011, 17:24 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ

  Θα ήθελα να προτείνω η συμμετοχή των πολιτων στη φύλαξη και προστασία των δασών να μην είναι εθελοντική αλλά υποχρεωτική. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε κάθε ενήλικος υγιής πολίτης να συμμετέχει υποχρεωτικά στίς ομάδες φύλαξης και προστασίας για μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του (π.χ. μια φορά για 6 μήνες ή περισσότερες φορές για 1-3 μηνες κάθε φορά) και με συγκεκριμένες υποχρεώσεις (π.χ. παρουσία 1-3 φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένο τόπο για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για τη φύλαξη και προστασία του δάσους). Στο πρόγραμμα Θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκπαίδευση με αναλυτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων καθενός από τους συμμετέχοντες.
  Η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία των δασών θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη στρατιωτική θητεία ώστε να αποτελεί μέρος αυτής (ανεξάρτητο τμήμα της θητείας με αποκλειστική ευθύνη τη φύλαξη των δασών για συγκεκριμένη περίοδο). Μακροπρόθεσμα, η στρατιωτική θητεία θα μπορούσε να μετατραπεί σε «κοινωνική θητεία» (πιο παραγωγική και οφέλιμη) στην οποία θα μπορεί ο πολίτης (άνδρας ή γυναίκα), εκτός από την προστασία των δασών, να συμμετέχει και σε πολλά άλλα κοινωφελή έργα (π.χ. κατασκευή δημοσίων έργων, καθαρισμός και αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλων εκτάκτων καταστάσεων, προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους ή ομάδες του πληθυσμού που έχουν ανάγκη κ.α.)
  Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης θα έρθει «πιο κοντά» στο δάσος, θα το εκτιμήσει θα συμμετέχει πιο ενεργά και πιο αποτελεσματικά στην προστασία του. Επιπλέον, πολλά θα είναι τα οφέλη για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην σωματική, ψυχική και πνευματική του υγεία από την επαφή του με το δάσος και την, προσωρινή έστω, παραμονή του σε αυτό.

 • 7 Ιουλίου 2011, 10:10 | Ανδρέας

  γιατί να μην υπάρξει και η δυνατότητα ένταξης εθελοντών με εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίο δεν θα κάνουν τις εβδομαδιαίες βάρδιες, αλλά μόνο κανονικά τις εκπαιδεύσεις.
  πχ γιατρός, χημικοί μηχανικοί.
  Ταυτόχρονα εθελοντικές ομάδες με εξοπλισμό και γνώσεις που ΔΕΝ διαθέτει το ΠΣ γιατί να μην μπορούν να ενταχθούν στον θεσμό?
  Οι εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας- δασοπυρόσβεσης που έχουν οχήματα και ούτως η άλλος δρουν με το ΠΣ, γιατί να μην ενταχθούν, αλλιώς να καταργηθούν.

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:24 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  Το γ και στ θα πρέπει να ζητούνται αυτεπάγγελτα από το Πυροσβεστικό Σώμα και χωρίς να τα προσκομίζει ο πολίτης