Άρθρο 6 Υποχρεώσεις και κίνητρα Εργοδοτών

 1. Οι Εργοδότες έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν στους Εθελοντές Πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρησή τους, να συμμετέχουν στο πυροσβεστικό έργο, σε περιπτώσεις που καλούνται για επέμβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους. Ο χρόνος της απασχόλησης στα πυροσβεστικά τους καθήκοντα θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους.
 2. Σε περίπτωση συμμετοχής του Εθελοντή Πυροσβέστη σε πυροσβεστικό έργο, σε περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ αυτού,  η οποία καλύπτεται από το Δημόσιο.
 • 20 Ιουλίου 2011, 20:13 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  <> Αν ζητήσω απο τον εργοδότη μου να απασχοληθώ αλλού σε ώρες εργασίας,που θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος, θα με στείλει μόνιμα στο σπίτι μου. Πώς καλύπτομαι?
  Θα έχουν κυρώσεις οι εργοδότες εαν δέν επιτρέψουν στον εργαζόμενο να παραστεί στο συμβάν και ποιές θα είναι αυτές? Θα είναι αρκετά ισχυρές για να ισχύσουν? Ποιός θα ελένχει τους εργοδότες? και έπειτα τι κίνητρα θα δωθούν στην τσέπη τους (γιατί δυστυχώς μόνο έτσι καταλαβαίνουν)για να θελήσουν και οι ίδιοι να συμμετέχουν σε αυτό?

 • 20 Ιουλίου 2011, 20:04 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΣΑΚΗΣ

  Εδώ ο νόμος πρέπει να τολμήσει μία «απειλή» για τους εργοδότες ως προς την υποχρέωσή τους να διευκολύνουν τους Εθελοντές Πυροσβέστες ήτοι προτείνω την εξής προσθήκη στην 1η παράγραφο: «Απαγορεύεται λύση σύμβασης εργασίας οποιασδήποτε μορφής με αιτιολογικό που άπτεται της ιδιότητας του εργαζομένου ως Εθελοντή Πυροσβέστη. Επίσης η 2η παράγραφος είναι ασαφής και μη εφαρμόσιμη από τα όργανα Διοίκησης. Θα πρέπει να προστεθεί εξουσιοδότηση για ΚΥΑ μεταξύ συναρμόδιων Υπουργών για την εφαρμογή της.»

 • 15 Ιουλίου 2011, 13:20 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η εκπαίδευση του Εθελοντή να αποτελεί και εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας που απαιτεί να έχει μία επιχείρηση όταν αυτός εργάζεται σ’ αυτήν σύμφωνα με την νομοθεσία πυροπροστασίας. Η ομάδα να μην περιμένει να εκπαδευτεί το χειμώνα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

 • προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 2 ως εξής:
  2. Στους εργοδότες που απασχολούν στην επιχείρησή τους εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν σε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρέχεται έκπτωση 10% επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν για τους εθελοντές πυροσβέστες-εργαζόμενους για όσο διάστημα αυτοί έχουν την ιδιότητα.

  Η παράγραφος 2 όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου επί της ουσίας δεν προσφέρει κανένα κίνητρο στον εργοδότη. Η ασφαλιστή εισφορά ανά ημέρα για έναν μέσο εργαζόμενο ανέρχεται περίπου στα 30€. Από τα οποία περίπου το 20% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο μέσω κρατήσεων και το 80% από τον εργοδότη. Εάν δηλαδή ένας εθελοντής τύχει να συμμετάσχει για 1 ημέρα σε ένα συμβάν που η περιοχή του κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (στατιστικά μια φορά στα πέντε χρόνια) τότε ο εργοδότης θα πληρώσει 40€ το μεροκάματο (σύμφωνα με την παρ.1) + άλλα 30€ για το ένσημο (σύνολο 70€). Ενώ αν εφαρμοστεί η παράγραφος 2 τότε ο εργοδότης θα πληρώσει συνολικά περίπου 50€. Δηλαδή θα έχει όφελος 30€!!!!!.
  Επιπλέον, οι εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν σε Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν επεμβαίνουν μόνο όταν η περιοχή έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης άλλα σε κάθε περίπτωση που καλούνται. Στατιστικά ο κάθε εθελοντής εθελοντικού κλιμακίου συμμετέχει σε συμβάν περίπου 8 φορές τον χρόνο. Ο εργοδότης σύμφωνα με την παρ. 1 είναι υποχρεωμένος να τον αφήσει να συμμετάσχει (δλδ 8 Χ 40€ = 320€) αλλά επειδή η περιοχή δεν θα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τότε δεν θα εμπίπτει στην 2η παράγραφο, οπότε και δεν έχει κάποιο αντισταθμηστικό όφελος.

 • Προτείνεται η συμπλήρωση της παραγράφου 1 ως εξής:
  1. Οι Εργοδότες έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν τη συμμετοχή στο πυροσβεστικό έργο των Εθελοντών Πυροσβεστών, που απασχολούνται στην επιχείρησή τους, σε περιπτώσεις που καλούνται για συμμετοχή σε εκπαίδευση, εκτέλεση υπηρεσίας, επέμβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους. Ο χρόνος της απασχόλησης στα πυροσβεστικά τους καθήκοντα θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους.

  Σχόλια:
  Η παραπάνω προσθήκη «συμμετοχή σε εκπαίδευση, εκτέλεση υπηρεσίας»
  κρίνεται απαραίτητη διότι στο Άρθρο 9 παρ.1 προβλέπεται η υποχρέωση των Εθ. Πυρ/στων να προσέρχονται σε εκτέλεση υπηρεσίας εφόσον καλούνται καθώς και η συμμετοχή τους σε ετήσιες εκπαιδεύσεις. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη αναφορά και σε αυτό το σημείο.

 • 12 Ιουλίου 2011, 00:08 | Θεοδοσίου Μιχαήλ- Ιωάννης

  Παρακάτω σας παραθέτω όχι δικές μου απόψεις αλλά ότι πραγματικά ισχύει σε χώρες του εξωτερικού. Δεν είναι τυχαίο χώρες όπως η Γερμανία , η Αυστρία ,οι Η.Π.Α ,έχουν εθελοντές πυροσβέστες τουλάχιστον 100 χρόνια.Ποιό άραγε είναι το »μυστικό της επιτυχίας τους» ; Από συζυτήσεις μου με εθελοντές από τα παραπάνω κράτη μου αναφέρθηκαν τα εξής: Στην Γερμανία εθελοντής πυροσβέστης μου είπε ότι το εργοστάσιο της Ford έχει 80 εθελοντές πυροσβέστες και ρωτώντας τον πως γίνεται αυτό μου είπε πως το κράτος δίνει ποσοστό φοροαπαλλαγής στον εργοδότη για κάθε εθελοντή που απασχολεί. Σκεφτείτε ότι είναι ένα σοβαρό κίνητρο για έναν εργοδότη να προσλαμβάνει εθελοντές για να πετύχει σχετική φοροαπαλλαγή αλλα΄και για τους εθελοντές πυροσβέστες είναι ένα κίνητρο να μην έχουν <> να μην απολυθούν από την εργασία τους και γενικά θα είναι κατά κάποιο τρόπο <>.Επίσης έχουν Junior Εθελοντές πυροσβέστες (δεν πηγαίνουν σε πυρκαγιές όμως μαθαίνουν γι΄αυτές και για Α΄βοήθειες) διοργανώνουν αθλητικούς πυροσβεστικούς αγώνες για μικρά παιδιά και έτσι εκολλάπτουν του αυριανούς Εθελοντές ή Επαγγελματίες Πυροσβέστες.Τέλος στις Η.Π.Α σε κάποιες πολιτείες πέραν της σχετικής φοροαπαλλαγής που πετυχαίνουν οι εργοδότες έχοντας εθελοντές πυροσβέστες στις εταιρίες τους η ίδια η πολιτεία διαμορφώνει διαμερίσματα κοντά σε πυροσβεστικούς σταθμούς ώστε να διαμένουν δωρεάν εθελοντές πυροσβέστες για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτήν!!! Συνοψίζοντας, από την μία η φοροαπαλλαγή στους εργοδότες και ο εθελοντής δεν αγχώνεται για την εύρεση και το μέλλον του σε κάποια εργασία από την άλλη τόσα κτίρια ανά την Επικράτεια ανεκμετάλευτα που μπορούν να γίνουν διαμερίσματα για εθελοντές πυροσβέστες για δωρεάν διαμονή για όσο χρόνο διατηρούν αυτήν την ιδιότητα πιστεύω πως είναι ένας δυνατός συνδυασμός κινήτρων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εθελοντές πυροσβέστες αλλά και για το Πυροσβεστικό Σώμα να έχει στο δυναμικό του ικανό αριθμό αξιοποιήσιμους εθελοντές ανά πάσα στιγμή .Τέλος μπορεί για εμάς στην Ελλάδα να ακούγονται περίεργα η και τρελλά όμως αποτελεί μια πραγματικότητα και καλό θα είναι να προσανατολιστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση τώρα που δίνεται η ευκαιρία.

 • 7 Ιουλίου 2011, 23:02 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Ο εθελοντής είναι εθελοντής. Αν έχει κίνητρα και διευκολύνσεις δεν είναι εθελοντής. Τα κίνητρα θα πρέπει να δοθούν στους εργοδότες κι οχι στους εθελοντές. Που και πότε τιμήθηκε επιχείρηση από τα επιμελητήρια ή την Πολιτεία όταν έχουν στο προσωπικό τους εθελοντές ?
  Για την εφαρμογή του αρθρου χρειάζεται εκπαίδευση των εργοδοτών και κίνητρα.

 • 7 Ιουλίου 2011, 18:00 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Συμφωνώ με τον Δημήτρη, η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής:

  «Οι Εργοδότες έχουν υποχρέωση …., σε περιπτώσεις που καλούνται για συμμετοχή σε εκπαίδευση, εκτέλεση υπηρεσίας, επέμβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους……»

 • 7 Ιουλίου 2011, 13:03 | Ανδρέας

  «Οι Εργοδότες έχουν υποχρέωση …., σε περιπτώσεις που καλούνται για συμμετοχή σε εκπαίδευση, εκτέλεση υπηρεσίας, επέμβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους……»
  αλλιώς τι; θα υπάρχει ποινή στον εργοδότη; και αν ναι τι είδους χρηματική ή άλλη; να διευκρινισθεί.
  Καλύτερο ο χρόνος απασχόλησης να μετράει στις ημέρες αδείας του εθελοντή ΜΟΝΟ έτσι θα το δεχτούν οι εργοδότες.

 • 7 Ιουλίου 2011, 10:13 | Ανδρέας

  «Ο χρόνος της απασχόλησης στα πυροσβεστικά τους καθήκοντα θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους.»
  Ποιος θα επιβαρύνεται το κόστος μισθοδοσίας ο εργοδότης; ή το κράτος όπως γίνεται πχ με την ασθένεια και το ΙΚΑ;
  πρέπει να ξεκαθαριστεί.

 • 6 Ιουλίου 2011, 20:17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προτείνεται η συμπλήρωση της παραγράφου 1 ως εξής:
  «Οι Εργοδότες έχουν υποχρέωση …., σε περιπτώσεις που καλούνται για συμμετοχή σε εκπαίδευση, εκτέλεση υπηρεσίας, επέμβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους……»