Ολοκλήρωση διαδικασίας για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων», θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας. Ο μεγάλος αριθμός προτάσεων για τους πιθανούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα της υγείας αποδεικνύει έμπρακτα το ειλικρινές ενδιαφέρον των πολιτών.

Όσες από τις προτάσεις δύνανται να υλοποιηθούν, θα προωθηθούν άμεσα. Προτεραιότητά μας είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τον πολίτη και ως εκ τούτου αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να ανταποκριθούμε πληρέστερα, σε όσα εγγράφως καταθέσατε. Χωρίς τη δική σας άμεση συμμετοχή και στήριξη θα ήταν αδύνατη η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος Υγείας.

 

 

Ο Υπουργός Υγείας

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

 
Αθανάσιος ΠλεύρηςΑσημίνα Γκάγκα

 

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων»

 

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ασημίνα Γκάγκα, θέτουν από σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων»

 

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00.

 

Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι:

α) η αναβάθμιση της Επιτροπής Ζώντα Δότη και η οργάνωση αυτής σε δύο αυτοτελή τμήματα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή της σχετικής άδειας,

β) η θέσπιση της υποχρέωσης των Μονάδων Μεταμόσχευσης να παρακολουθούν τον δωρητή τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εφ’ όρου ζωής του,

γ) η πρόβλεψη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκφρασμένη βούληση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οικείοι του, ότι η αφαίρεση οργάνου – μοσχεύματος πραγματοποιείται, υπό την τήρηση συγκεκριμένων δικλίδων ασφαλείας,

δ) η εισαγωγή της έννοιας του καρδιακού θανάτου, παράλληλα με τη δυνατότητα επικαιροποίησης κάθε φορά των σχετικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών, ώστε να παραμένουν εναρμονισμένα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις,

ε) η θέσπιση ως κανόνα της κατά προτεραιότητας διενέργειας των χειρουργικών πράξεων της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης σε σχέση με τις λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις,

στ) η θέσπιση Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων,

ζ) η αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μετονομάζεται σε «Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων», εξοπλίζεται με επιπλέον αρμοδιότητες, ιδίως ως προς την αδειοδότηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Δομών Μεταμοσχεύσεων της χώρας, και προβλέπεται ότι θα επικουρείται από ειδικές επιτροπές για την παροχή επιστημονικής συνδρομής σε εξειδικευμένα ζητήματα,

η) η θεσμοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης των μεταμοσχευτικών κέντρων, συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της συνδρομής των κριτηρίων αυτών και

(θ) η πρόβλεψη της δημιουργίας ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος
Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ) που ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται
με τη δωρεά, την αντιστοίχιση και την κατανομή οργάνων, τη μεταμόσχευση και τη
μακροπρόθεσμη μετα – μεταμοσχευτική παρακολούθηση.

 

Ο Υπουργός ΥγείαςΗ Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
 

 

 

 

Αθανάσιος ΠλεύρηςΑσημίνα Γκάγκα