Άρθρο 18 Αυστηροποίηση ποινών λαθρεμπορίας – Τροποποίηση του άρθρου 157 του ν. 2960/2001

 

1. Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2690/2001, οι λέξεις «τουλάχιστον ενός (1) έτους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τουλάχιστον δύο (2) ετών» και στην περ. γ΄ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου μετά τις λέξεις «Με κάθειρξη» προστίθενται οι λέξεις «τουλάχιστον δέκα (10) ετών» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρο 155 του παρόντα Κώδικα λαθρεμπορία τιμωρείται:
α) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Εάν όμως το αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν έχει σημαντική αξία και προορίζεται για ατομική χρήση ή ανάλωση του υπαίτιου, το ελάχιστο όριο της ποινής μειώνεται στο ένα έκτο.
β) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών στις εξής περιπτώσεις:
– εάν διαπράχθηκε καθ` υποτροπήν,
– εάν διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων μαζί,
– εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω και
– εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα,

γ. Με κάθειρξη, τουλάχιστον δέκα (10) ετών, εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.».

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 19:07 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  -Ηλεκτρονικός έλεγχος του σημείου φόρτωσης της διαδρομής του μέσου μεταφοράς και του σημείου παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, με παράλληλη διασταύρωση των τελωνειακών συνοδευτικών εγγράφων.
  -Προγραμματισμός ελέγχων μεταφορών καθ΄ οδόν σε όλα τα μέσα μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα σημεία λιανικής πώλησης καυσίμων από τα Κλιμάκια Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.
  -Έλεγχος των σημείων διάθεσης όλων των εισαγομένων και παραγομένων ποσοτήτων υποκατάστατων βενζινών, όπως μεθανόλη, τουλουόλη κ.λπ
  -Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από ΣΔΟΕ σε ύποπτες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
  -Η παράνομη και λαθραία διακίνηση βιομηχανικού και οικιακού υγραερίου στα πρατήρια και στις αποθήκες υγραερίου για εμφιάλωση, εκτός από τους προφανείς κινδύνους ασφαλείας, κρύβει οικονομικά οφέλη, καθώς το υγραέριο κίνησης σε σχέση με το οικιακό υγραέριο και το βιομηχανικό , έχει πολλαπλάσιο ΕΦΚ
  -Δεδομένου ότι όλα τα παράνομα καύσιμα μεταφέρονται με βυτία, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχό τους. Προτείνουμε άμεσα εντός 12 μηνών όλα τα βυτιοφόρα να προβούν σε διαπιστευμένη ηλεκτρονική ογκομέτρηση, όπως άλλωστε έχουν πράξει όλα τα πρατήρια. Έτσι, όλα τα βυτιοφόρα πλην των πρατηρίων καυσίμων για τη διανομή των αναγκών του πρατηρίου να τοποθετήσουν σύστημα ηλεκτρονικής σφράγισης και ηλεκτρονικής μέτρησης του ύψους υγρού εντός δωδεκαμήνου. Με τη σωστή διαπιστευμένη ογκομέτρηση άμεσα θα γίνεται και έλεγχος των ποσοτήτων που φορτώνουν σε αυτά οι εγκαταστάσεις. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίου πρέπει να τοποθετήσουν διαπιστευμένους ογκομετρητές αερίων καυσίμων , οι οποίοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικό μηχανισμό εκτύπωσης παραστατικού, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος εκτός από τον μετρητή και με τη θερμοκρασία του αερίου καυσίμου ( αυτοί οι μετρητές είναι οι μετρητές ροής).
  -Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ηλεκτρονικής κλοπής στις αντλίες, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η καταπολέμηση της καταδολίευσης του συστήματος εισροών εκροών με σκοπό την κλοπή των καταναλωτών και την παραγωγή μαύρου χρήματος, πρέπει να είναι προτεραιότητα της νομοθετικής ρύθμισης.
  -Είναι καταγεγραμμένο ότι, οι εξ επαγγέλματος πλέον παραβάτες έχουν στήσει ένα δίκτυο με αχυράνθρωπους διαχειριστές και με νομικά πρόσωπα που είτε δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, είτε εκμεταλλεύονται κενά νόμου, είτε το πρόστιμο που ενδεχομένως τελικά πληρώνουν είναι υποπολλαπλάσιο των κερδών τους. Ένα αναγκαίο ριζικό μέτρο που προτείνουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση είναι το κλείσιμο του πρατηρίου τουλάχιστον για ένα χρόνο, χωρίς το δικαίωμα έκδοσης νέας άδειας με τοποθέτηση ΜΕΓΑΛΗΣ πινακίδας ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ –ΝΟΘΕΙΑΣ- ΚΛΟΠΗΣ κ.λ.π. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί ο καταναλωτής και ο υγιής ανταγωνισμός δεδομένου ότι αυτοί που παρανομούν διαθέτουν τα καύσιμα σε τιμές κόστους αγοράς, δηλαδή κάτω του κόστους λειτουργίας, προσβάλλοντας τους συνετούς οικογενειάρχες πρατηριούχους. Κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για την ηλεκτρονική κλοπή στις αντλίες διότι χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρησιακή μεταχείριση. Μέχρι σήμερα όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν δηλώσει αδυναμία.
  -Η ποινή της αφαίρεσης αδείας- πέραν των ποινικών κυρώσεων- πρέπει να επιβάλλεται επίσης και σε όσους έχουν εμπλακεί στον εφοδιασμό των εν λόγω πρατηρίων όπως επίσης και, στους εγκαταστάτες του καταδολιευμένου συστήματος εισροών – εκροών.
  -Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε, να ελέγχεται η ποιότητα του υγραερίου LPG και ο τρόπος παραλαβής δείγματος.
  -Επειδή υπάρχουν αντλίες και διανομείς καυσίμων που επιδέχονται παρεμβάσεις με σκοπό την νόθευση και παραποίηση των δεδομένων τους, προτείνουμε άμεσα να αποσύρονται ΟΛΕΣ από την αγορά με ευθύνη του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή ή του εμπόρου και να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας των υπευθύνων.
  -Επίσης, τα πρατήρια που νοθεύουν, κλέβουν, κάνουν λαθρεμπόριο κ.λπ. πρέπει εκτός της πινακίδας στην είσοδο του πρατηρίου με την ένδειξη της παράβασης, να αναρτώνται στο διαδίκτυο και μαζί με αυτά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή βυτιοφορείς και εταιρίες πετρελαιοειδών. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω η Κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε αλλαγές στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ. πχ (όπως στα βυτιοφόρα διανομής του πετρελαίου θέρμανσης που έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός της της τρίοδης βάνας.
  -Εξάλλου, πρέπει να εξορθολογιστούν τα πρόστιμα αναλόγως του είδους της παράβασης. Δεν μπορεί μικρές παραβάσεις από αμέλεια είτε γιατί δεν έχει δειγματοληπτικό καύσιμο ενώ η ποιότητα του καυσίμου είναι σωστή να τιμωρείται το πρατήριο με 5.000€ πρόστιμο.
  Δεδομένου ότι όλα τα παράνομα καύσιμα μεταφέρονται με βυτία, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχό τους. Προτείνουμε άμεσα εντός 12 μηνών όλα τα βυτιοφόρα να προβούν σε διαπιστευμένη ηλεκτρονική ογκομέτρηση, όπως άλλωστε έχουν πράξει όλα τα πρατήρια. Έτσι, όλα τα βυτιοφόρα πλην των πρατηρίων καυσίμων για τη διανομή των αναγκών του πρατηρίου να τοποθετήσουν σύστημα ηλεκτρονικής σφράγισης και ηλεκτρονικής μέτρησης του ύψους υγρού εντός δωδεκαμήνου. Με τη σωστή διαπιστευμένη ογκομέτρηση άμεσα θα γίνεται και έλεγχος των ποσοτήτων που φορτώνουν σε αυτά οι εγκαταστάσεις. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίου πρέπει να τοποθετήσουν διαπιστευμένους ογκομετρητές αερίων καυσίμων , οι οποίοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικό μηχανισμό εκτύπωσης παραστατικού, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος εκτός από τον μετρητή και με τη θερμοκρασία του αερίου καυσίμου ( αυτοί οι μετρητές είναι οι μετρητές ροής).
  – Αυστηρός έλεγχος των χαμηλών τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων που διαθέτουν τα πρατήρια, ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογείται από την τιμή κτήσης πλέον των λειτουργικών εξόδων.
  -Πρέπει να υπάρξει απαγόρευση πώλησης καυσίμων σε τιμή κάτω του κόστους κτήσης του προϊόντος, πλέον των λειτουργικών δαπανών. Να πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος έλεγχος σε περίπτωση διαπίστωσης «ύποπτα» χαμηλής τιμής. Το Παρατηρητήριο Τιμών καυσίμων βοηθά στη σχετική εξακρίβωση.

 • Ως Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), θεωρούμε ότι κρίνεται απαραίτητο να γίνουν σημαντικές αλλαγές επί των ποινών του άρθρου 157 Τελωνειακού Κώδικα. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 157 Τελωνειακού Κώδικα να αφαιρεθεί η λέξη «δύναται» και να αντικατασταθεί με την λέξη «θα επιβάλλεται».

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο προβληματικό άρθρο 158 του Τελωνειακού Κώδικα, όπου πρέπει να προστεθεί «το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τα κατασχεθέντα αλκοολούχα ποτά», καθώς παραμένει ανοικτό το «παράθυρο» της παρανομίας με τη συνέργεια του Νόμου.

  Η πρότασή μας είναι: Αλλαγή του άρθρου 158 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, αυστηροποίηση ποινών και αύξηση ύψους προστίμων, μη άρση της ποινικής δίωξης και των κατασχέσεων των προϊόντων και λοιπών μέσων που έχουν επιβληθεί στους συλληφθέντες σε περίπτωση καταβολής του πολλαπλού τέλους, άμεση δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των συλληφθέντων για έλεγχο του πόθεν έσχες.

  Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο ν/σ για την καταστροφή των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών. Προτείνουμε: «Θεσμοθέτηση διατάξεων για την άμεση επίλυση των προβλημάτων ως προς τη διαδικασία, την ταχύτητα και την ανάληψη του κόστους καταστροφής των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών από τα Τελωνεία.»