Άρθρο 12 – Πιστώσεις προϋπολογισμού

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του παρόντος και της υπουργικής απόφασης του άρθρου 11 εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο για τον ίδιο σκοπό επιχορηγεί τον Οργανισμό Παροχών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.