Άρθρο 29 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

  • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:04 | Μανώλης

    Πρέπει να προβλεφθεί αναδρομικότητα στο επίδομα γέννας και ισόβια σύνταξη πολυτέκνων, από καταργήσεως των…

  • 6 Ιανουαρίου 2020, 19:33 | Μανώλης

    Το σωστό θα ήταν αναδρομικά από τότε που το σταματήσατε αναίτια… δηλ από το 2013