Άρθρο 09 – Χορήγηση από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΟΠΕΚΑ»

Το επίδομα γέννησης χορηγείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

  • 1 Ιανουαρίου 2020, 16:16 | ΦΑΙΗ

    Θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη για την προστασία μητρότητας και καταβολή επιδομάτων για τις μητέρες που εργάζονται με ΣΜΕ και εμπίπτουν στην κατηγορία της παρ.39 αρ.9.

    Αν ο εργοδότης δεν παρέχει άδεια αλλά ούτε και επιτρέπει απουσία του εργαζομένου ως ελεύθερους επαγγελματία. Επίσης το κράτος δεν αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο όπως τους μισθωτούς του ΙΚΑ ενώ φορολογικά ανήκουν στην ίδια κατηγορία.