Άρθρο 17 – Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση των Οργανισμών Λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

  • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:07 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

    ΕΔΩ ΚΑΙ 7 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4109/13 ΑΡΘ.9 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Κ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΙΞΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΟΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟ.
    Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Κ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Κ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
    ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ «ΜΕ ΦΕΙΔΩ» ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΣΑΦΩΣ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ.