Άρθρο 04 – Κλίμακα ισοδυναμίας

1. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:
α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1
β) δεύτερος γονέας: στάθμιση  1/2
γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4
2. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4. Ως εξαρτώμενα για την καταβολή του επιδόματος νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 16:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  : Οι προτάσεις μας συνυπολογίζουν την οικονομική κατάσταση των οικογενειών και προτείνουμε αναδιαμόρφωση της οικονομικής κλίμακας κάθε κατηγορίας και του ισοδυνάμου όπως προτείνεται .Η επιβάρυνση ανά εισοδηματική κατηγορία για τον προϋπολογισμό είναι μικρή , η οικονομική ανακούφιση , όμως για την οικογένεια είναι σημαντική , για όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί .Οι επιπλέων εισοδηματικές ομάδες που προτείνουμε να είναι ωφελημένες , είναι αυτές που είχαν κοπεί από τον προηγούμενο νόμο .

  Άρθρο 4
  Κλίμακα ισοδυναμίας

  1. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:
  α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1
  β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2
  γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/2

  2. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/2. Ως εξαρτώμενα για την καταβολή του επιδόματος νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 14:15 | Σταματης

  Ειδική μέριμνα για ανήλικα τέκνα συνταξιούχου γονέα. Πρόταση για επιδότηση στάθμισης ισοδυναμίας:
  γ) κάθε εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο συνταξιούχου γονέα: στάθμιση 1/2 αντί 1/4

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 08:56 | ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Επίδομα γέννησης σε μονογονεϊκές οικογένειες πρακτικά σημαίνει χρηματοδότηση γυναικών για να κάνουν παιδιά εκτός οικογένειας. Μπορεί η κυβέρνηση σας να θεωρεί την οικογένεια εργαλείο της πατριαρχίας ή τους πατεράδες αχρείαστους αυτό όμως θα έπρεπε να το έχει δηλώσει προεκλογικά.
  Επίσης επίδομα γέννησης χωρίς ηλικιακά κριτήρια σημαίνει περισσότερες ανήλικες μητέρες

 • Το άρθρο 21 παραγρ 1,2,3,4,5,6 του Συντάγματος σαφώς αναγράφει ο νομοθέτης η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και ανανέωσης του Ελληνικού Έθνους καθώς και η μητρότητα η παιδική ,ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους.
  Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδική αρωγής φροντίδας από το κράτος.Συνεπώς πρέπει να χορηγείται χωρίς οικονομικά κριτήρια.