Άρθρο 06 – Έλεγχος κριτηρίων- Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

1. Η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου και η μονιμότητα της διαμονής στην Ελλάδα, προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ή του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος, καθώς και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.
2. Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η πλήρωση τoυ εισοδηματικού κριτηρίου προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου αμφοτέρων των συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης.
3. Αν η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβληθεί σε ημερομηνία που προηγείται της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του έτους της γέννησης και εφόσον η δήλωση αυτή δεν έχει ήδη υποβληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται η δήλωση και η βάσει της δήλωσης αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του προηγούμενου της γέννησης του παιδιού φορολογικού έτους.

  • 2 Ιανουαρίου 2020, 18:49 | Δημητρης

    Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ. Ε.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 5ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΟΥΝ ΑΔΙΚΙΕΣ Η ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΡΟΚΕΙΨΟΥΝ.ΠΧ,ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 70000 ΤΟ 2018,Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΦΕ ΚΑΙ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15000,ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΑΠΟΚΤΑ ΤΕΚΝΟ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΔ 2020, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ 2019 ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.

  • Το επίδομα γέννας πρέπει να δοθεί ως δημογραφικό κίνητρο και ως εκ τούτου πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.