Άρθρο 13

Η παραχώρηση της χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα για την ανάπτυξη υποδομών των εναλλακτικών καυσίμων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ενεργείται κατά τις κείμενες διατάξεις περί παραχωρήσεων χώρων της Ζώνης Λιμένα, καθώς και των κείμενων διατάξεων περί εκτέλεσης έργων.