Άρθρο 05 – Εφοδιασμός με υδρογόνο για οδικές μεταφορές (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Δύνανται να περιληφθούν και να καθοριστούν στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3, δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο. Στην περίπτωση αυτή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ικανός αριθμός τέτοιων σημείων ανεφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων κυψελών καυσίμων, εντός προκαθορισμένων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και των διασυνοριακών συνδέσεων όπου ενδείκνυται.
2. Τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο που θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 2.

  • 27 Οκτωβρίου 2016, 22:32 | θεοδώρα Χαρπίδου

    «»Εγώ να ρωτήσω με ποια λογική ζητείται για μια δεξαμενή LPG να έχει πιστοποίηση σαν εξοπλισμός υπό πίεση για αλλά ένα αεριοφυλάκιο που είναι και αυτή συσκευή υπό πίεση δεν απαιτείται τίποτα? Μάλιστα μπορεί ένα αεριοφυλάκιο να δουλεύει σε πίεση μεγαλύτερη από την πίεση που είναι μια δεξαμενή υγραερίου. Στην Βέροια αν θυμάμαι καλά όταν έσκασε το αεριοφυλάκιο τα τζάμια έσπασαν σε ακτίνα 200 μέτρων…»»

  • 25 Οκτωβρίου 2016, 19:47 | kostas papadopoulos

    Πιστεύω ότι θα μπορούσε στο άρθρο αυτό να αναφερθούν επεξηγηματικά όλες οι δυνατές εφαρμογές αποθήκευσης του υδρογόνου σε πρατήρια και μή (βιομηχανικούς χώρους,αποθηκευτική χώροι για λειτουργία βιομηχανικών μονάδων,παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π ) που θα μπορούσαν να κατακτούν περιβαλλοντικά με τα ίδια πρότυπα αποθήκευσης του υδρογόνου.
    Επίσης να καθιερωθούν και τα μεταλλο – υδρίδια ως περιβαλλοντικά αναγνωρισμένα ώς η καλύτερη περιβαλλοντική λύση για αποθήκευση και για τα πρατήρια υδρογόνου σε υφιστάμενες και μή χώρους εξυπηρέτησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.Δεν γίνετε πουθενά αναφορά ξεχωριστά για τα metal hubride θεωρώντας ότι είναι μια καινούργια τεχνολογία που ίσως η τεχνολογία αυτή δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη την εποχή που οριστικοποιήθηκε και εφαρμόστηκε η κοινοτική οδηγία.Θεωρώ ότι σε μία μελλοντικά νέα αναθεώρηση της κοινοτικής οδηγίας θα αναφέρετε και αυτό.