Απάντηση στο σχόλιο της Στέλλας

Το θέμα που θίγετε θα αντιμετωπισθεί σε συνεννόηση και με τους αρμόδιους φορείς στον νέο νόμο περί προσλήψεων

(Σύνδεσμος σχολίου: http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=2450)